Lịch công tác tuần 4 tháng 8 năm 2023 của phòng GDTX & NN-TH

Đăng lúc: 22/08/2023 (GMT+7)

                TRUNG TÂM GDTX - KTTH THANH HÓA
                   PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
                             *****
 
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 8/2023
Từ ngày 21/8/2023 - 27/8/2023
 
STT
Nội dung công việc
Thời gian
Người chủ trì
Ghi chú
1
Tập trung học sinh khối 10
21/8/2023
Cả phòng
 
2
Tổ chức ôn tập cho học sinh khối 11
22/8/2023
Cả phòng
 
3
Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm khối 10
23/8/2023
Cả phòng
 
4
Tổ chức kiểm tra, đánh giá lại trong kì nghỉ hè học sinh khối 11
24-25/8/2023
Cả phòng
 
3
Thực hiện kế hoạch giảng dạy lớp Trung cấp  CN ô tô
21-25/8/2023
Cô Nguyệt
 
 
           TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                                                                                                            (Đã ký)
            Đỗ Thanh Hương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Truy cập
Hôm nay:
327
Hôm qua:
1206
Tuần này:
6108
Tháng này:
9639
Tất cả:
3723109