Thông báo nhanh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - KỸ THUẬT TỔNG HỢP THANH HÓA VÀO MỤC ĐÍCH CHO THUÊ, KINH DOANH    Đăng 28 ngày trước · 1438 lượt xem
Lịch công tác tuần 3 tháng 05 năm 2024 của phòng Quản lý ĐT-BD    Đăng 2 tháng trước · 36 lượt xem
Lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2024 của phòng NN-TH&HTQT    Đăng 2 tháng trước · 43 lượt xem
Lịch công tác tuần 3 tháng 05 năm 2024 của phòng GDTX    Đăng 2 tháng trước · 49 lượt xem
Lịch công tác tuần 2 tháng 05 năm 2024 của phòng Tổ chức Hành chính    Đăng 2 tháng trước · 39 lượt xem
Lịch công tác tuần 2 tháng 05 năm 2024 của phòng Quản lý ĐT-BD    Đăng 2 tháng trước · 46 lượt xem
Lịch công tác tuần 6 tháng 05 năm 2024 của phòng Phòng QLDN-HN    Đăng 2 tháng trước · 44 lượt xem
Lịch công tác tuần 2 tháng 05 năm 2024 của phòng GDTX    Đăng 2 tháng trước · 40 lượt xem
Lịch công tác tuần 6 tháng 5 năm 2024 của phòng NN-TH&HTQT    Đăng 2 tháng trước · 39 lượt xem
Lịch công tác tuần 4 tháng 04 năm 2024 của phòng Quản lý ĐT-BD    Đăng 2 tháng trước · 63 lượt xem
Lịch công tác tuần 4 tháng 04 năm 2024 của phòng Tổ chức Hành chính    Đăng 2 tháng trước · 50 lượt xem
Lịch công tác tuần 4 tháng 04 năm 2024 của phòng Phòng QLDN-HN    Đăng 2 tháng trước · 52 lượt xem
Lịch công tác tuần 4 tháng 04 năm 2024 của phòng GDTX    Đăng 2 tháng trước · 61 lượt xem
Lịch công tác tuần 4 tháng 04 năm 2024 của phòng NN-TH&HTQT    Đăng 2 tháng trước · 57 lượt xem
Lịch công tác tuần 3 tháng 04 năm 2024 của phòng Quản lý ĐT-BD    Đăng 2 tháng trước · 55 lượt xem
Lịch công tác tuần 3 tháng 04 năm 2024 của phòng Tổ chức Hành chính    Đăng 2 tháng trước · 78 lượt xem
Lịch công tác tuần 3 tháng 04 năm 2024 của phòng Phòng QLDN-HN    Đăng 2 tháng trước · 72 lượt xem
Lịch công tác tuần 3 tháng 04 năm 2024 của phòng NN-TH&HTQT    Đăng 2 tháng trước · 61 lượt xem
Lịch công tác tuần 3 tháng 04 năm 2024 của phòng GDTX    Đăng 2 tháng trước · 78 lượt xem
Lịch công tác tuần 2 tháng 04 năm 2024 của phòng Phòng QLDN-HN    Đăng 3 tháng trước · 52 lượt xem
Lịch công tác tuần 2 tháng 04 năm 2024 của phòng Tổ chức Hành chính    Đăng 3 tháng trước · 52 lượt xem
Lịch công tác tuần 1 tháng 04 năm 2024 của phòng Tổ chức Hành chính    Đăng 3 tháng trước · 42 lượt xem
Lịch công tác tuần 2 tháng 04 năm 2024 của phòng Quản lý ĐT-BD    Đăng 3 tháng trước · 44 lượt xem
Lịch công tác tuần 1 tháng 04 năm 2024 của phòng Quản lý ĐT-BD    Đăng 3 tháng trước · 45 lượt xem
Lịch công tác tuần 1 tháng 04 năm 2024 của phòng Phòng QLDN-HN    Đăng 3 tháng trước · 38 lượt xem
Truy cập
Hôm nay:
162
Hôm qua:
799
Tuần này:
961
Tháng này:
17972
Tất cả:
3973017