Lịch công tác tuần 3 tháng 03 năm 2024 của phòng GDTX

Đăng lúc: 21/03/2024 (GMT+7)

        TRUNG TÂM GDTX - KTTH THANH HÓA
          PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
                                      *****
 
KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 03 NĂM 2024
(Từ ngày 18/03/2024 - 22/03/2024)
Thứ/ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Ghi chú
Thứ 2
(18/3/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Học thêm theo TKB
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 3
(19/3/2024)
- Sáng:  + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều:+ Học thêm (dạy bù)
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 4
(20/3/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều: + Phối hợp quản lý các lớp nghề
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đỗ Thanh Hương
Thứ 5
(21/3/2024)
 - Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: + Học thêm theo TKB
 
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 6
(22/3/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: + Phối hợp quản lý các lớp nghề
              + 14h họp thi đua               
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Lê T Thu Ngọc
                         TRƯỞNG PHÒNG
                                 (Đã ký)
                         Đỗ Thanh Hương       
                                                                                                                                                                                  
Truy cập
Hôm nay:
1078
Hôm qua:
914
Tuần này:
5935
Tháng này:
28576
Tất cả:
3915682