Lịch công tác tuần 1 tháng 04 năm 2024 của phòng GDTX

Đăng lúc: 09/04/2024 (GMT+7)

        TRUNG TÂM GDTX - KTTH THANH HÓA
          PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
                                      *****
 
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 04 NĂM 2024
(Từ ngày 01/04/2024 - 05/04/2024)
Thứ/ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Ghi chú
Thứ 2
(01/4/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Học thêm theo TKB
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 3
(02/4/2024)
- Sáng:  + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều:Hoạt động giáo dục KNS cho khối 11
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy KNS, GVCN, GV trực
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 4
(03/4/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều: + Phối hợp quản lý các lớp nghề
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đỗ Thanh Hương
Thứ 5
(04/4/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Học thêm theo TKB
 
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 6
(05/4/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: + Phối hợp quản lý các lớp nghề
              + 14h họp thi đua               
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Lê T Thu Ngọc
                            TRƯỞNG PHÒNG
                                    (Đã ký)
                            Đỗ Thanh Hương       
                                                                                                                                                                                  
Truy cập
Hôm nay:
1024
Hôm qua:
914
Tuần này:
5881
Tháng này:
28522
Tất cả:
3915628