Ban giám đốc

Đăng lúc: 07/11/2022 (GMT+7)
100%

1. Giám đốc Trung tâm – Trịnh Văn Anh

 

GĐ.jpg

Tiến sĩ: Trịnh Văn Anh

Điện thoại: 094.365.6562 

Email : trinhvananh@ttgdtxthanhhoa.edu.vn

             anhocean@gmail.com
 

a) Phụ trách các lĩnh vực công việc

-  Quản lý, chỉ đạo chung mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT và trước pháp luật;

-  Chỉ đạo chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động và xây dựng phát triển Trung tâm; chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng...;

-  Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, công tác thông tin tổng hơp, thi đua khen thưởng và kỷ luật; Đối ngoại và công tác bồi dưỡng Cán bộ giáo viên
-  Ký các văn bản gửi cấp trên, ký hợp đồng Đào tạo và bồi dưỡng

-  Chủ tịch Hội đồng thi đua, Hội đồng khoa học, Hội đồng tuyển sinh Trung tâm; Tham gia các ban do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định...;

b) Chủ tài khoản của Trung tâm;

c) Phụ trách các đơn vị

-  Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính;

-  Phòng Tuyển sinh - Đối ngoại;

-  Sinh hoạt hành chính tại Phòng Tuyển sinh - Đối ngoại.

 

2. Phó Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Anh Tuấn

pgđ tuấn.jpg  

Thạc sĩ: Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 0917.785.666 

Email : nguyenanhtuan@ttgdtxthanhhoa.edu.vn

 

          

a) Phụ trách các lĩnh vực công việc

-  Xây dựng các đề án, dự án phát triển Trung tâm theo phân công của Giám đốc

-  Khai thác tuyển sinh, khảo sát nhu cầu học tập của xã hội (trên địa bàn tỉnh và các vùng phụ cận) và các ngành, lĩnh vực KT-XH của tỉnh để xác định nhu cầu liên kết đào tạo. Từ đó, tham mưu đề xuất mở lớp, chọn đối tác liên kết với Trung tâm; 

-  Quản lý công tác liên kết đào tạo với các đơn vị có liên kết với Trung tâm: Lịch giảng dạy - học tập, nội quy, nền nếp học tập...

-  Phụ trách hành chính quản trị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, theo dõi và bảo quản Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, công tác văn phòng, nội vụ cơ quan;

-  Ký thay những việc được phân công khi giám đốc đi vắng, tham gia các ban của Sở GD&ĐT khi được Giám đốc ủy quyền; Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Trung tâm;

-  Ký các văn bản gửi cấp trên về lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo

b) Phụ trách các đơn vị:

-  Phòng Quản lý Đào tạo;

-  Sinh hoạt hành chính tại Phòng Quản lý Đào tạo;

3. Phó Giám đốc Trung tâm: Hồ Sỹ Dũng

pgđ dũng.jpg  

 Thạc sĩ: Hồ Sỹ Dũng

Điện thoại: 0915.136.624

Email : hosydung@ttgdtxthanhhoa.edu.vn

            hosydung.edu@gmail.com
 

          


 a) Phụ trách các lĩnh vực công việc

-  Xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ QLGD (tham mưu cho Sở GD&ĐT) và nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp, dạy văn hóa cho học viên hệ Giáo dục thường xuyên và liên kết đào tạo trong thẩm quyền Trung tâm được quy định;

-  Tham gia các ban với Sở GD&ĐT do Giám đốc Trung tâm ủy quyền khi được Giám đốc Sở GD&ĐT Quyết định

-  Ký các văn bản gửi cấp trên về lĩnh vực bồi dưỡng và tuyển sinh hệ GDTX cấp THPT, Ngoại ngữ - Tin học;

b) Phụ trách các đơn vị:

-  Phòng Bồi dưỡng Nâng cao trình độ;

-  Phòng Giáo dục Thường xuyên và Ngoại ngữ - Tin học;

-  Sinh hoạt hành chính tại Phòng GDTX&NN-TH; 
Truy cập
Hôm nay:
952
Hôm qua:
946
Tuần này:
6341
Tháng này:
12806
Tất cả:
3868271