Lịch công tác tuần 4 tháng 04 năm 2024 của phòng GDTX

Đăng lúc: 25/04/2024 (GMT+7)

        TRUNG TÂM GDTX - KTTH THANH HÓA
          PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
                                      *****
 
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 04 NĂM 2024
(Từ ngày 22/04/2024 - 26/04/2024)
Thứ/ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Ghi chú
Thứ 2
(22/4/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Học thêm theo TKB
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 3
(23/4/2024)
- Sáng:  + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều: Tập huấn chữ ký số
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
 
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 4
(24/4/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều: + Phối hợp quản lý các lớp nghề
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Đỗ Thanh Hương
Thứ 5
(25/4/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Học thêm theo TKB
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 6
(26/4/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: + Phối hợp quản lý các lớp nghề
              + 14h họp thi đua               
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Lê T Thu Ngọc
                            TRƯỞNG PHÒNG
                                     (Đã ký)
                            Đỗ Thanh Hương       
                                                                                                                                                                                  
Truy cập
Hôm nay:
307
Hôm qua:
907
Tuần này:
6078
Tháng này:
23569
Tất cả:
3946701