Thông báo

Tìm kiếm

  • CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021

Văn bản Bộ, Ngành

Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý

Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý (thay thế QĐ 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 kể từ ngày 24/4/2017)
12
Hôm nay:
541
Hôm qua:
567
Tuần này:
2117
Tháng này:
2117
Tất cả:
2381189