Lịch công tác tuần 4 tháng 03 năm 2024 của phòng GDTX

Đăng lúc: 25/03/2024 (GMT+7)

        TRUNG TÂM GDTX - KTTH THANH HÓA
          PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
                                      *****
 
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 03 NĂM 2024
(Từ ngày 25/03/2024 - 29/03/2024)
Thứ/ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Ghi chú
Thứ 2
(25/3/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Học thêm theo TKB
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 3
(26/3/2024)
- Sáng:  + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều:+ Học thêm theo TKB thứ 5
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 4
(27/3/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều: + Phối hợp quản lý các lớp nghề
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đỗ Thanh Hương
Thứ 5
(28/3/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Khối 11 học KNS (khiêu vũ)
 
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 6
(29/3/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: + Phối hợp quản lý các lớp nghề
+ 14h họp thi đua
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đỗ Thanh Hương
                           TRƯỞNG PHÒNG
                                   (Đã ký)
                            Đỗ Thanh Hương       
                                                                                                                                                                                  
Truy cập
Hôm nay:
984
Hôm qua:
914
Tuần này:
5841
Tháng này:
28482
Tất cả:
3915588