Lịch công tác tuần 3 tháng 05 năm 2024 của phòng GDTX

Đăng lúc: 13/05/2024 (GMT+7)

        TRUNG TÂM GDTX - KTTH THANH HÓA
          PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
                                      *****
 
KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM 2024
(Từ ngày 13/05/2024 - 17/05/2024)
Thứ/ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Ghi chú
Thứ 2
(13/5/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Khối 10 học KNS
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GVCN, GV trực
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 3
(14/5/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Khối 10, 11 học KNS
- Cả phòng
- GV giảng dạy, GVCN, GV trực
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 4
(15/5/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: + Phối hợp quản lý các lớp nghề
              + GV hoàn thiện việc chấm bài.
- Cả phòng
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đỗ Thanh Hương
Thứ 5
(16/5/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Khối 10, 11 học KNS
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GVCN, GV trực
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 6
(17/5/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Họp phòng chuyên môn
 
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- Cả phòng
Cô Lê T Thu Ngọc
                            TRƯỞNG PHÒNG
                                     (Đã ký)
                            Đỗ Thanh Hương       
                                                                                                                                                                                  
Truy cập
Hôm nay:
272
Hôm qua:
907
Tuần này:
6043
Tháng này:
23534
Tất cả:
3946666