Lịch công tác tuần 2 tháng 05 năm 2024 của phòng GDTX

Đăng lúc: 07/05/2024 (GMT+7)

        TRUNG TÂM GDTX - KTTH THANH HÓA
          PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
                                      *****
 
KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2024
(Từ ngày 6/05/2024 - 10/05/2024)
Thứ/ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Ghi chú
Thứ 2
(06/5/2024)
- Sáng:  + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
               + Kiểm tra các môn theo kế hoạch
- Chiều: Học thêm theo TKB
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 3
(07/5/2024)
- Sáng:   + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 4
(08/5/2024)
- Sáng:   + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
              + Kiểm tra các môn theo kế hoạch
- Chiều: + Phối hợp quản lý các lớp nghề
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
Cô Đỗ Thanh Hương
Thứ 5
(09/5/2024)
 - Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
             + Kiểm tra các môn theo kế hoạch
 - Chiều: Kiểm tra tập trung hai môn Văn, Toán tại khối 11
 
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- Cả phòng
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 6
(10/5/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
             + Kiểm tra các môn theo kế hoạch
- Chiều: Kiểm tra tập trung hai môn Văn, Toán tại khối 10
 
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
- Cả phòng
Cô Lê T Thu Ngọc
                           TRƯỞNG PHÒNG
                                     (Đã ký)
                            Đỗ Thanh Hương       
                                                                                                                                                                                  
Truy cập
Hôm nay:
383
Hôm qua:
907
Tuần này:
6154
Tháng này:
23645
Tất cả:
3946777