Lịch công tác tuần 3 tháng 02 năm 2024 của phòng GDTX

Đăng lúc: 19/02/2024 (GMT+7)

        TRUNG TÂM GDTX - KTTH THANH HÓA
          PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
                                      *****
 
KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 02 NĂM 2024
(Từ ngày 19/02/2024 - 23/02/2024)
Thứ/ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Ghi chú
Thứ 2
(19/2/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: + Nghỉ học
              + Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm của GVCN
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 3
(20/2/2024)
- Sáng:  + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: + Nghỉ học
              + 15h họp toàn thể GV giảng dạy
- Cả phòng
 
 
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 4
(21/2/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Nghỉ học
- Cả phòng, GV giảng dạy hệ GDTX
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 5
(22/02/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Nghỉ học
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
Cô Đỗ T Hương
Thứ 6
(23/02/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: + Nghỉ học
              + 14h30 họp thi đua
- Cả phòng, GV giảng dạy hệ GDTX
 
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 7
(24/02/2024)
Nghỉ học
 
 
 TRƯỞNG PHÒNG                                                      
                        (Đã ký)
  Đỗ Thanh Hương   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Truy cập
Hôm nay:
967
Hôm qua:
946
Tuần này:
6356
Tháng này:
12821
Tất cả:
3868286