Lịch công tác tuần 2 tháng 01 năm 2024 của phòng GDTX

Đăng lúc: 08/01/2024 (GMT+7)

        TRUNG TÂM GDTX - KTTH THANH HÓA
          PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
                                      *****
 
KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2024
(Từ ngày 08/01/2024 - 12/01/2024)
Thứ/ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Ghi chú
Thứ 2
(08/1/2024)
HS nghỉ học, GV chấm bài
 
 
Thứ 3
(09/1/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều: GV hoàn thiện việc chấm bài
- Cả phòng
 
- GV giảng dạy
 
Thứ 4
(10/1/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: phối hợp quản lý các lớp trung cấp nghề
 
- Cả phòng
- GV giảng dạy, GV chủ nhiệm, GV trực
 
Thứ 5
(11/1/2024)
 - Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều: Thực hiện kế hoạch dạy thêm, học thêm theo TKB buổi chiều
- Cả phòng
 
- GV giảng dạy hệ GDTX
- GV giảng dạy, GV trực
 
Thứ 6
(12/1/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: + Phối hợp quản lý các lớp trung cấp nghề
             
             + Họp Chi bộ (14h)
             + Họp thi đua (15h30)
- Cả phòng
- GV giảng dạy, GV chủ nhiệm, GV trực
- Đảng viên trong chi bộ
- Cả phòng
 
Thứ 7
(30/12/2023)
Nghỉ học
 
 
               TRƯỞNG PHÒNG                                                            (Đã ký)
               Đỗ Thanh Hương   
                                                                                                                                                                                  
Truy cập
Hôm nay:
908
Hôm qua:
946
Tuần này:
6297
Tháng này:
12762
Tất cả:
3868227