Lịch công tác tuần 1 tháng 02 năm 2024 của phòng GDTX

Đăng lúc: 06/02/2024 (GMT+7)

        TRUNG TÂM GDTX - KTTH THANH HÓA
          PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
                                      *****
 
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 02 NĂM 2024
(Từ ngày 29/01/2024 - 22/02/2024)
Thứ/ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Ghi chú
Thứ 2
(29/1/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều: Nghỉ học
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
 
Cô Đào Thị Thủy
Thứ 3
(30/1/2024)
- Sáng: + Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
Chiều: Nghỉ học
- Cả phòng
 
 
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 4
(31/1/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều: Nghỉ học
- Cả phòng, GV giảng dạy hệ GDTX
Cô Đỗ T Hương
Thứ 5
(01/02/2024)
 - Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
 
- Chiều: Nghỉ học
- Cả phòng
- GV giảng dạy hệ GDTX
 
Cô Đỗ T Hương
Thứ 6
(02/02/2024)
- Sáng: Thực hiện giảng dạy theo TKB chính khóa
- Chiều: Nghỉ học              
- Cả phòng, GV giảng dạy hệ GDTX
 
Cô Lê T Thu Ngọc
Thứ 7
(30/12/2023)
Nghỉ học
 
 
            TRƯỞNG PHÒNG                                                             (Đã ký)
             Đỗ Thanh Hương   
                                                                                                                                                                                  
Truy cập
Hôm nay:
900
Hôm qua:
946
Tuần này:
6289
Tháng này:
12754
Tất cả:
3868219