VỚI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH

Đăng lúc: 16/03/2023 (GMT+7)

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Đảng, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, Hội


Không những thế, công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, trong những thời điểm có tính bước ngoặt của cách mạng. Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của, Đảng ủy, Ban giám đốc Trung Tâm và Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, giúp cho việc thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên thanh niên Trung tâm. Bên cạnh việc thực hiện chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh luôn là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, đặt ra thường xuyên, liên tục đối với tổ chức Đoàn.

1.jpg

Hội nghị chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 
Thực hiện công văn số 4617/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 19/9/2022 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 và kế hoạch số 162/KH-SGDĐT của Sở GD & ĐT Thanh Hóa về thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2022-2023. Thời gian vừa qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, học sinh của Trung tâm luôn được Ban Chấp hành đoàn quan tâm chú trọng. Ban Chấp hành đoàn đã từng bước đổi mới về nội dung, phương thức, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, xây dựng ý thức trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm. Ban Chấp hành đoàn đã triển khai tuyên truyền cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước trong toàn tới tất cả đoàn viên trong các chi đoàn trực thuộc. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt theo chuyên đề hàng tháng, hàng quý để các đoàn viên được tiếp cận một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

2.jpg
buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 12 với nội dung Tìm hiểu về Truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức tại Đoàn Trung tâm

Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn hàng năm, Đoàn Trung tâm đã tích cực tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực của Đoàn cấp trên tổ chức; tham gia các hoạt động trực tuyến, nắm tình hình thanh niên trên không gian mạng; phát hành các sản phẩm truyền thông (clip, phim, infographic, motion graphic, fanpage Đoàn TN...) do Đoàn cấp trên triển khai để phục vụ công tác giáo dục, hiệu quả tuyên truyền các hoạt động của  đoàn, công tác giáo dục thanh niên được thể hiện rõ nét, kịp thời nhằm khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, đặc biệt là thế hệ trẻ.

3.jpg
Các đoàn viên đang chuẩn bị pano, áp phích hưởng ứng Đại hội Đoàn Toàn quốc

Ngoài ra, đoàn viên Đoàn Trung tâm đã tích cực tham gia các chương trình, cuộc thi do các cấp và Đoàn cấp trên tổ chức như: tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XII trên app Thanh niên Việt Nam”, “Cuộc thi hát giọng hát hay Tiếng Anh cho đoàn viên năm 2022”, Cuộc thi “Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52”, tham gia hoạt động và duy trì có hiệu quả các phong trào do Đoàn Khối phát động điển hình như đội xung kích an toàn giao thông, CLB lý luận luận trẻ Đoàn Khối…

41.jpg
Buổi lễ ra mắt Đội xung kích An toàn giao thông

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Đoàn Trung tâm hiện nay còn được triển khai dưới nhiều hình thức, đa dạng về cách thức tổ chức, phong phú về chủ đề chủ điểm, các hoạt động trải nghiệm, về nguồn, hoạt động tình nguyện… được kết hợp hài hòa nhằm đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn kết các hoạt động tập thể nhằm tạo dựng sân chơi bổ ích thu hút đông đảo các đoàn viên hưởng ứng.

5.jpg
Một buổi hoạt động trải nghiệm do Đoàn Thanh niên tổ chức

6.jpg
Một hoạt động từ thiện do Đoàn Thanh niên phát động trong tháng 3 năm 2023

Qua thực tiễn công tác giáo dục chính trị tư tưởng , đạo đức, lối sống cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Trung tâm, có thể đúc rút một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội. Đổi mới nội dung và cách thức học tập lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá với triển khai sáng tạo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó đề cao sự nêu gương của cán bộ Đoàn, định hướng cho thanh niên rèn luyện theo tiêu chí "Tâm trong-Trí sáng-Hoài bão lớn”. Đoàn Thanh niên Cộng sản tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với thanh niên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, nhất là ở các thành phố lớn và địa bàn nhạy cảm. Phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Thứ hai, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thích đáng. Đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội; tạo điều kiện tối đa cho thế hệ trẻ học tập, lao động, cống hiến, là lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thứ ba, xây dựng tổ chức Đoàn các cấp thực sự vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mở rộng việc tập hợp, đoàn kết thanh niên, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên về mọi mặt, nhất là xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng, mục tiêu, động cơ phấn đấu.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện và triển khai tổ chức những phong trào hành động cách mạng có ý nghĩa thiết thực trong thanh niên. Qua các hoạt động đó, mỗi đoàn viên, thanh niên, mà trước hết là các đồng chí thủ lĩnh đoàn, hội phải ra sức tự tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, niềm tin và năng lực công tác. Đồng thời cần có sự quan tâm đặc biệt tới công tác giáo dục, phổ biến pháp luật; công tác hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; giáo dục những kỹ năng xã hội, kỹ năng sống cần thiết cho thanh niên.

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay là một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác giáo dục thanh niên của Đoàn. Ngoài vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, cần có sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của cả hệ thống chính trị để đảm bảo xây dựng được một lớp thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ lớn lao của quá trình CNH, HĐH đất nước.

Một số hình ảnh về các Hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị của Đoàn Thanh niên

7.jpg
Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 3 với nội dung tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đoàn Trung tâm tổ chức

8.jpg
Lễ Tuyên dương đoàn viên Trung tâm đã có hành động cứu người gặp nạn và đón nhận giấy khen của BTV Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

9.jpg
Một buổi sinh hoạt nghiên cứu tài liệu tại thư viện Trung tâm

10.jpg
Đội xung kích an toàn giao thông của Đoàn Thanh niên Trung tâm

                                                                                   
                                                                                                                 Hồ Hạnh Tâm - Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên

 

 

 

  
(Bấm vào đây để nhận mã)
0 bình luận
Truy cập
Hôm nay:
839
Hôm qua:
886
Tuần này:
7081
Tháng này:
1725
Tất cả:
3820574