ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH THANH HÓA TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Đăng lúc: 03/01/2023 (GMT+7)

Chiều ngày 30/12/2022, tại hội trường Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa, dưới sự chủ trì điều hành của đồng chí Trịnh Văn Anh - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm, hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 đã được tổ chức long trọng

TS. Trịnh Văn Anh - Bí thư Đảng bộ


         Đồng chí Bí thư phát biểu khai mạc nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, vừa đánh giá tổng kết nhiệm vụ năm 2022 vừa nghiên cứu, thảo luận, bàn các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023. Trong đó, đề nghị các đại biểu thảo luận đi thẳng vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong năm 2023.

 1.jpg

 

Đồng chí Trịnh Văn Anh - Bí thư Đảng bộ chủ trì điều hành hội nghị

Về công tác cán bộ chuyển biến rõ nét, các quy trình, nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hiện đảm bảo, không có tình trạng đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác cán bộ trong đơn vị. Đặc biệt, các chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. Phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc có sự đổi mới; cải cách hành chính được đẩy mạnh và hiệu quả. Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất hơn.

           Cạnh những kết quả đạt được, ngoài các tồn tại như báo cáo đã nêu, đồng chí Bí thư Đảng bộ cũng thẳng thắn nêu lên một số mặt còn tồn tại, hạn chế như:  Hiện nay, cấp ủy các chi bộ còn chú trọng nhiều về công tác chuyên môn, nghiệp vụ chứ chưa tập trung nhiều đến công tác thông tin, tuyên truyền; chưa tạo sự lan tỏa, tích cực trong toàn đơn vị. Việc xác định điểm nhấn, vấn đề trọng tâm để tham mưu thực hiện còn lúng túng. Công tác dự báo tình hình lâu nay vẫn là khâu chưa mạnh. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa có nhiều đổi mới; công tác quản lý, giáo dục đảng viên tuy có nhiều giải pháp nhưng vẫn còn hạn chế… 

 2.jpg


3.jpg

 

Toàn cảnh hội nghị


 Báo cáo tổng kết đã đánh giá:

 Thứ nhất, đối với công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độĐảng ủy đã lãnh đạo Chi bộ Bồi dưỡng triển khai hiệu quả việc tổng hợp điều tra nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của CBQL các cơ sở giáo dục  MN, TH và THCS. Tổng số CBQL tham gia khảo sát là 2.138 người. Chỉ đạo cho Hội đồng khoa học của trung tâm để tổ chức nghiên cứu và biên soạn tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng nhu cầu của đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục MN, TH và THCS; tổ chức Hội thảo khoa học với đề tài: Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng nhu cầu của đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục MN, TH và THCS để bộ tài liệu được bổ sung hoàn thiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 Thứ hai, đối với nhiệm vụ GDTX và Ngoại ngữ -Tin học: Đảng ủy đề nghị Sở GD&ĐT bổ sung nhiệm vụ chính trị cho Trung tâm triển khai thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT. Theo đó, chi bộ phòng GDTX&NN-TH được thành lập, tuyển sinh hệ GDTX với số lượng 149 học sinh/4 lớp. CBGV tích cực nghiên cứu tài liệu Chương trình GDPT 2018 và chuyên môn chuẩn bị cho công tác giảng dạy lớp 10 hệ GDTX cấp THPT; tổ chức cho CBGV học hỏi kinh nghiệm việc giảng dạy học sinh hệ GDTX cấp THPT và phối hợp dạy nghề; Khởi động lại chương trình thi và cấp chứng chỉ Tin học, quản lý và cấp phát chứng chỉ Tin học theo quy định của Bộ GD&ĐT. Kết quả, tổ chức 09 hội đồng thi (hơn 400 thí sinh).

Thứ ba, đối với công tác Tuyển sinh, quản lý đào tạo: Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ viên chức năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo, nhạy bén trong quản lý lớp, phối hợp hiệu quả, đồng bộ với các trường Chủ trì đào tạo. Hoàn thành vượt mức kế hoạch tuyển sinh LKĐT năm 2022 (tuyển sinh được 199 học viên hệ dài hạn và 476 học viên hệ ngắn hạn. Tham mưu tổ chức kết nối với nhiều đơn vị, cá nhân: Tổ chức Hội nghị, quảng bá công tác tuyển sinh đến lãnh đạo các Phòng GD, Nội Vụ trên địa bàn toàn tỉnh, làm việc với nhiều Sở ban ngành về công tác đào tạo, bồi dưỡng... tổ chức thành công Hội nghị về công tác Tuyển sinh năm 2022, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và định hướng trong tổ chức các hoạt động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện và cấp tỉnh ...

  Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý các lớp LKĐT: Quản lý nền nếp dạy học, phối hợp với tài vụ thu lệ phí, học phí, phối hợp với các trường LKĐT tổ chức thi học phần, khai giảng, bế giảng các lớp LKĐT và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo đúng quy định của Trung tâm và các đơn vị LKĐT.

  Kiện toàn ban biên tập trang Website, cập nhật tin bài kịp thời và đầy đủ thông tin trên trang Website Trung tâm. Tích cực cập nhật thông báo khai thác nguồn tuyển sinh thi Ứng dụng CNTT và tuyển sinh các lớp LKĐT.

   Thứ tư, đối với công tác TC, HC-QT: Đảng ủy đã chỉ đạo Chi bộ Tổ chức Hành chính triển khai nhiệm vụ xây dựng kế hoạch năm học, bổ sung trang thiết bị và các điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nghiệp vụ cho từng phòng. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành về chủ trương đầu tư xây mới khu nhà lớp học và phòng chức năng 04 tầng. Quản lý con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, các nguồn lực tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, tránh lãng phí và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, quy chế của Trung tâm. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp luân chuyển các vị trí công tác trong phòng hợp lý, khích lệ tinh thần tự giác làm việc trong tập thể cán bộ Đảng viên, nhân viên và người lao động; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời mọi chế độ, chính sách cho CBVC, NLĐ.

 Trong công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động thường xuyên theo đúng tôn chỉ mục đích của Hội; phối hợp với Công đoàn cơ quan không ngừng nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm, Thực hiện tốt các cuộc ủng hộ quyên góp do Công đoàn phát động như ủng hộ quỹ vacxin, ủng hộ đồng bào vùng dịch và ủng hộ chương trình Sóng và máy tính cho em…chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm trong việc đăng ký và triển khai công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cho Trung tâm; phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, phòng chuyên môn Sở GD&ĐT triển khai các nội dung tự đánh giá và báo cáo Sở GD&ĐT kiểm tra, đánh giá ngoài trung tâm trong năm 2022 theo yêu cầu và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

  Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là kiểm tra, hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ ở các tổ chức cơ sở đảng.

          Năm 2022, mặc dù trong những tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, song Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch ở đơn vị. BCH Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Tập trung chỉ đạo cấp ủy các chi bộ cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, các văn bản của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Đảng ủy Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân; Gắn việc học tập với việc phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển lĩnh vực giáo dục, tuyển sinh, liên kết đào tạo và Hành chính quản trị trong đơn vị đơn vị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 

 Qua phân tích, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022, Đảng bộ Trung tâm có 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 29 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, kỉ luật khai trừ 02 Đảng viên vi phạm pháp luật. Đảng bộ có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4.jpg

Đồng chí Lê Văn Vinh - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị

   Thay mặt cho Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động trong Trung tâm đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022.

          Đồng chí cũng đề nghị: Để sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đảng bộ Trung tâm cần tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng …

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ đề nghị: Bước sang năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, năm 2023, Đảng bộ Trung tâm tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ viên chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ trực thuộc và các các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ Đảng và phát triển đảng viên mới, giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu, phát triển văn hóa xã hội trong năm 2023.

          Các đồng chí Đảng viên đại diện cho các tổ chức đoàn thể, các chi bộ trực thuộc phát biểu tham luận:

5.jpg

Đ/c Vũ Thị Hằng đại diện cho Công đoàn Trung tâm phát biểu tham luận

6.jpg

Đ/c Lê Anh Tuấn, Đoàn Thanh niên phát biểu tham luận

7.jpg

Đ/c Lê Trọng Sơn, Chi bộ phòng Quản lý Đào tạo

8.jpg

Đ/c Trương Thị Hiền, Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính

9.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Duyên, Chi bộ GDTX - Ngoại ngữ Tin học

10.jpg

Đồng chí Vũ Đình Đăng - ĐUV công bố Quyết định khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.


 
Truy cập
Hôm nay:
832
Hôm qua:
886
Tuần này:
7074
Tháng này:
1718
Tất cả:
3820567