Lịch công tác tuần 5 tháng 11 năm 2023 của phòng Quản lý ĐT-BD

Đăng lúc: 27/11/2023 (GMT+7)

             TRUNG TÂM GDTX-KTTH THANH HÓA                               
                           PHÒNG QLĐT - BD
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 11 NĂM 2023
(Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)
 
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN
NGƯỜI CHỦ TRÌ; THỰC HIỆN
GHI CHÚ
1
- Xây dựng kế hoạch đi khai thác tuyển sinh tại ác huyện Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân
- Nghiên cứu Hợp đồng LKĐT
Thứ tư
Đ/c Đăng và các GV theo QĐ
 
2
Đấu mối với các huyện Nông Cống và Như Thanh, tổ chức mở các lớp BDCB QL theo quy định.
Các ngày trong tuần
Đ/c Thanh
 
3
- Tiếp tục thu nhận hồ sơ LKĐT, đặc biệt lưu ý hồ sơ của ĐH Luật Vinh. Tập trung hoàn thiện thủ tục để mở lớp.
- Tiếp tục đấu mối, phối hợp với các trường chủ trì đào tạo xây dựng kế hoạch dạy học các lớp LKĐT; Quản lý hiệu quả các lớp LKĐT.
- Thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị hồ sơ chuyên môn theo đúng quy định.
 
Thứ 2 và các ngày trong tuần
Đ/c Đăng, Đ/c Vũ Hằng và CBGV trong phòng
 
4
- Nghiên cứu các văn bản liên quan đến các đối tượng của việc mở lớp Quốc phòng – An ninh để chuẩn bị các điều kiện mở lớp đúng theo quy định.
- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các chương trình phối hợp LKĐT tại Trung tâm
- Tiếp nhận thu nhận hồ sơ LKĐT
 
Thứ 3
Đ/c Đăng, CBGV trong phòng
 
5
- Đi cơ sở huyện Nông Cống, Như Thanh
- Tiếp tục thu nhận hồ sơ LKĐT
Thứ 4
Lãnh đạo Trung tâm, CBGV phòng
 
6
- Tiếp nhận thu nhận hồ sơ LKĐT
- Khai thác tuyển sinh trên nền tảng xã hội và trực tiếp
Thứ 5
Lãnh đạo phòng, GV
 
7
Phối hợp với phòng TCHC bố trí phòng học các lớp LKĐT
Thứ 6
Đ/c Vũ Hằng và giáo viên
 
8
- Tiếp tục cập nhật và nghiên cứu tài liệu, cập nhật kịp thời các thông tin mới trong các chuyên đề bồi dưỡng.
Các ngày trong tuần
Đ/C Thanh và các GV trong phòng
 
9
Quản lý các lớp LKĐT. 
Thứ 7 và CN
GV QLL
 
                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                          (Đã ký)
                                                                                                             Vũ Đình Đăng
    
Truy cập
Hôm nay:
887
Hôm qua:
886
Tuần này:
7129
Tháng này:
1773
Tất cả:
3820622