Lịch công tác tuần 4 tháng 03 năm 2024 của phòng Quản lý ĐT-BD

Đăng lúc: 25/03/2024 (GMT+7)

             TRUNG TÂM GDTX-KTTH THANH HÓA                               
                           PHÒNG QLĐT - BD
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 03 NĂM 2024
(Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024)
 
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN
NGƯỜI CHỦ TRÌ; THỰC HIỆN
GHI CHÚ
1
- Đấu mối, phối hợp với các trường chủ trì đào tạo xây dựng kế hoạch dạy học các lớp LKĐT; Quản lý các lớp LKĐT; các lớp CDNN.
- Rà soát danh sách các lớp mới hình thành (ĐH SPMN; CĐ SPMN; ĐHSP TH) chuyển hồ sơ về trường chủ trì đào tạo.
- Đấu mối với ĐH Hải Dương khai giảng lớp MN; với ĐH Công đoàn các thủ tục mở lớp ĐH Kế toán
- Đấu mối với phòng GD&ĐT Nông Cống về bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQLGD tại huyện Nông Cống
Thứ 2
Đ/c Đăng, Thanh, Mai và các   GV được phân công phụ trách.
 
2
- Thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị hồ sơ chuyên môn theo đúng quy định.
- GV tham gia giảng dạy trải nghiệm, hướng nghiệp và GD Giáo dục KT&PL theo Kế hoạch của trung tâm.
Thứ 3, 4,5,6
  CBGV trong phòng
 
3
- GVCN các lớp LKĐT rà soát thu nạp học phí đầy đủ.
- Thu hồ sơ bổ sung các lớp LKĐT
Thứ 4
 
Đ/c Thanh, và CBGV
 
 
4
- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các chương trình phối hợp LKĐT tại Trung tâm
- Tiếp nhận thu nhận hồ sơ LKĐT
Thứ 5
Đ/c Mai, và CBGV
 
5
- Khai mạc các lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQLGD tại huyện nông Cống
- Tiếp tục thu nhận hồ sơ LKĐT ;
- Đấu mối với phòng Hành chính về phòng học, phòng nghỉ cho GV giảng dạy các lớp LKĐT
Thứ 6
Đ/c Thanh, và GVCN
 
6
- Quản lý các lớp LKĐT. 
Thứ 7 và CN
Lãnh đạo phòng và GV quản lý lớp
 
                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                            (Đã ký)
                                                                                                              Vũ Đình Đăng
    
Truy cập
Hôm nay:
978
Hôm qua:
914
Tuần này:
5835
Tháng này:
28476
Tất cả:
3915582