Lịch công tác tuần 4 tháng 11 năm 2023 của phòng Quản lý ĐT-BD

Đăng lúc: 22/11/2023 (GMT+7)

             TRUNG TÂM GDTX-KTTH THANH HÓA                               
                           PHÒNG QLĐT - BD
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 11 NĂM 2023
(Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)
 
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN
NGƯỜI CHỦ TRÌ; THỰC HIỆN
GHI CHÚ
1
- Tiếp tục thu nhận hồ sơ LKĐT, đặc biệt lưu ý hồ sơ của ĐH Luật - Vinh. Tập trung hoàn thiện thủ tục để mở lớp.
- Tiếp tục đấu mối, phối hợp với các trường chủ trì đào tạo xây dựng kế hoạch dạy học các lớp LKĐT; Quản lý hiệu quả các lớp LKĐT.
- Thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị hồ sơ chuyên môn theo đúng quy định.
 
Thứ 2 và các ngày trong tuần
Đ/c Đăng, Đ/c Vũ Hằng và CBGV trong phòng
 
2
- Nghiên cứu các văn bản liên quan đến các đối tượng của việc mở lớp Quốc phòng – An ninh để chuẩn bị các điều kiện mở lớp đúng theo quy định.
- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các chương trình phối hợp LKĐT tại Trung tâm
- Tiếp tục thu nhận hồ sơ LKĐT
 
Thứ 3
Đ/c Đăng, CBGV trong phòng
 
3
 
- Rà soát, nghiên cứu các chương trình phối hợp LKĐT tại Trung tâm
- Gửi thông báo tuyển sinh đến các đơn vị trong tỉnh.
- Đến một số Sở ban ngành tư vấn, khai thác tuyển sinh
- Thu nhận hồ sơ LKĐT
Thứ 4 và các ngày trong tuần
Đ/c Đăng và CBGV
 
4
- Tiếp tục thu nhận hồ sơ LKĐT
- Khai thác tuyển sinh trên nền tảng xã hội và trực tiếp
Thứ 5
Lãnh đạo phòng, GV
 
5
Phối hợp với phòng TCHC bố trí phòng học các lớp LKĐT
Thứ 6
Đ/c Vũ Hằng và giáo viên
 
6
- Tiếp tục đấu mối với các huyện, thị trong tỉnh để mở các lớp bồi dưỡng GV theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.
- GV tiếp tục cập nhật và nghiên cứu tài liệu, hoàn thiện các chuyên đề bồi dưỡng.
Các ngày trong tuần
Đ/C Thanh và các GV trong phòng
 
7
Quản lý các lớp LKĐT. Tổ chức thi cho các đối tượng học viên của Đại học Mở
Thứ 7 và CN
GV QLL
 
                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                          (Đã ký)
                                                                                                             Vũ Đình Đăng
    
Truy cập
Hôm nay:
826
Hôm qua:
886
Tuần này:
7068
Tháng này:
1712
Tất cả:
3820561