Lịch công tác tuần 3 tháng 01 năm 2024 của phòng Quản lý ĐT-BD

Đăng lúc: 15/01/2024 (GMT+7)

             TRUNG TÂM GDTX-KTTH THANH HÓA                               
                           PHÒNG QLĐT - BD
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2024
(Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)
 
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN
NGƯỜI CHỦ TRÌ; THỰC HIỆN
GHI CHÚ
1
- Dự Hội nghị trực tuyến: Nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
- Tiếp tục đấu mối, phối hợp với các trường chủ trì đào tạo xây dựng kế hoạch dạy học các lớp LKĐT; Quản lý các lớp LKĐT.
- Thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị hồ sơ chuyên môn, kế hoạch lên lớp theo đúng quy định.
Thứ 2
Đ/c Đăng và các đ/c CBGV
 
2
- Rà soát các ngành LKĐT năm 2024.
- Rà soát các chương trình các lớp LKĐT hiện có tại Trung tâm
- Nộp hồ sơ cá nhân theo thông báo của Trung tâm
Thứ 3
Đ/c Đăng, Mai, Thanh và CBGV
 
3
- Hội ý lãnh đạo phòng
- Thu hồ sơ bổ sung các lớp LKĐT
- Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo phòng; phân công GV phụ trách huyện
Thứ 4
- Đ/c Đăng, và CBGV ;
- Đ/c Thanh
 
 
4
- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các chương trình phối hợp LKĐT tại Trung tâm
- Tiếp nhận thu nhận hồ sơ LKĐT
- Làm việc với một số Sở, ngành trong tỉnh về tuyển sinh mở các lớp ĐH hệ VLVH
Thứ 5
Đ/c Đăng, và CBGV
 
5
- Tiếp tục thu nhận hồ sơ LKĐT ;
- Làm việc với một số Sở, ngành trong tỉnh về tuyển sinh mở các lớp ĐH hệ VLVH
Thứ 6
Đ/c Đăng, và CBGV
 
6
Quản lý các lớp LKĐT. 
Thứ 7 và CN
GV quản lý lớp
 
                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                          (Đã ký)
                                                                                                             Vũ Đình Đăng
    
Truy cập
Hôm nay:
983
Hôm qua:
946
Tuần này:
6372
Tháng này:
12837
Tất cả:
3868302