TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Đăng lúc: 13/01/2022 (GMT+7)

 Vũ Hằng - Trung tâm GDTX tỉnh
       Sáng ngày 13/01/2022, Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã  tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.
tt.jpg
       Dự Hội nghị trực tuyến tại Đảng bộ Trung tâm có đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đ/c Trịnh Văn Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; Bí thư các chi bộ; Chủ tịch Công đoàn, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ có mặt đầy đủ. Hội nghị do TS. Trịnh Văn Anh - Bí thư Đảng bộ chủ trì.
gd.jpg 
TS Trịnh Văn Anh - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
      Thay  mặt BCH Đảng ủy, TS Trịnh Văn Anh đã trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó năm 2021, là năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp; là năm Đảng bộ Trung tâm tập trung triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Trung tâm, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù năm 2021 có những khó khăn nhất định, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư của đại dịch Covid-19... nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của  các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đảng ủy Trung tâm đã tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác; Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Trung tâm, ban hành Nghị quyết chuyên đề và nhiều văn bản chỉ đạo khác nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí và xây dựng các Đề án, đồng thời, cập nhật, bổ sung các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác của đơn vị; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đặc biệt là thực hiện nghiêm những điều Đảng viên không được làm; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tập trung lãnh đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy Đảng đến từng chi bộ và đảng viên để thực hiện. Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân cùng với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 đúng quy định...
      Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ QLGD cho CBQL trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn toàn tỉnh; liên kết với Học viện QLGD tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ QLGD cho các CBQL trường Mầm non, Tiểu học, THCS theo kế hoạch và chỉ tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Kết quả: năm học 2020- 2021 có13 lớp bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL các trường MN, TH và THCS  (vượt so với chỉ tiêu đề ra 119 học viên). Chú trọng công tác biên soạn, bổ sung, chỉnh sửa tài liệu và thẩm định giờ dạy của giáo viên báo cáo với Sở GD&ĐT đề xuất được tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện bồi dưỡng GVCN lớp trong trường phổ thông. Đồng thời tích cực xây dựng các Đề án nhằm mở rộng loại hình bồi dưỡng như Đề án BDTX cho CBQL trường phổ thông.
      Đối với nhiệm vụ tuyển sinh liên kết đào tạo: Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ, phòng chuyên môn nghiên cứu, tìm hiểu các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của cơ quan Đảng các cấp, từ đó xác định mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong công tác tuyển sinh các loại hình đào tạo nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu năng lực, thế mạnh của các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh; trên cơ sở đó, hoạch định chiến lược tuyển sinh cho giai đoạn và từng năm học. Kết quả: Các phòng chuyên môn đã điều tra khảo sát nhu cầu người học trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành vượt mức kế hoạch tuyển sinh LKĐT - năm 2021 đã tuyển sinh được 332 học viên hệ dài hạn và trên 600 học viên hệ ngắn hạn.
      Đối với nhiệm vụ Hành chính quản trị và Ngoại ngữ Tin học: Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt việc bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính, internet, website, trang thiết bị dạy học; phục vụ tốt việc học tập của các lớp liên kết đào tạo, lớp bồi dưỡng CBQL và các lớp tập huấn của Sở GD&ĐT; xây dựng Đề án giảng dạy Tiếng Anh; nâng cấp trang website của Trung tâm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, làm việc của CBGV và học viên.
      Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng được chú trọng. Trong năm 2021, UBKT Đảng ủy đã tổ chức các cuộc kiểm tra việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; kiểm tra đảng viên; kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng tại các chi bộ; kiểm tra việc thu chi đảng phí tại các chi bộ trực thuộc; kiểm tra việc triển khai thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề tại các chi bộ. Kết quả: Thực hiện được 05 cuộc kiểm tra về đảng viên và 05 chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Thực hiện được 05 cuộc giám sát về đảng viên và 05 chi bộ trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản thu nhập theo quy định; việc quản lý giáo dục đảng viên. Thông qua các cuộc giám sát không phát hiện vấn đề vi phạm hay vướng mắc trong quy trình phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn.
      Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đối với công tác chuyên môn; Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai hoạt động với các tổ chức đoàn thể tại đơn vị; Thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên, CBVC-NLĐ trong đơn vị nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của kẻ địch, nêu cao tinh thần tự quản, tinh thần bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật cơ quan. Duy trì thường xuyên tổ chức bảo vệ cơ quan vào những ngày lễ, tết, thực hiện tốt Luật Phòng cháy, chữa cháy; công tác An ninh trật tự trong cơ quan năm 2021 đảm bảo an toàn.
      Năm 2022, trên cơ sở các mặt hoạt động: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...,  Đảng bộ Trung tâm sẽ tập trung vào các phương hướng chính: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020  -  2025  và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
     Sau phần Báo cáo, Hội nghị đã nghe các tham luận của các cá nhân và tập thể đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo trên các phương diện, các mặt công tác.
      Dự  trực tuyến và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao Đảng bộ Trung tâm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Theo đ/c Lê Văn Vinh, Đảng bộ Trung tâm là đơn vị thực hiện các mặt công tác Đảng một cách bài bản, nghiêm túc và chất lượng rõ rệt … Cạnh đó, đ/c Vinh cũng lưu ý Đảng bộ Trung tâm cần khắc phục những hạn chế, khó khăn trong năm; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác để tiếp tục xây dựng một Đảng bộ tiêu biểu trong mọi mặt hoạt động. Đặc biệt cần sớm ban hành Nghị quyết trọng tâm trong năm 2022 để thực hiện một cách tốt nhất các phương hướng, nhiệm vụ của năm 2022.
      Thay mặt Đảng bộ Trung tâm, đ/c Bí thư Đảng bộ đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 
      Theo TS. Trịnh Văn Anh: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc, chi ủy, chi bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Trung tâm sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm,  ý thức xây dựng và rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn. Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021, khắc phục khó khăn, hạn chế, Đảng bộ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Thường xuyên sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và viên chức, người lao động trong đơn vị, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh trong đơn vị để đề ra các biện pháp giải quyết hợp lý, kịp thời; Chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác phát triển Đảng viên theo Nghị quyết đề ra; Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị cần thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị  ...
 
Truy cập
Hôm nay:
451
Hôm qua:
745
Tuần này:
2611
Tháng này:
5811
Tất cả:
3508448