Tin tổng hợp

Ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội

Sáng 31/3/2021, Quốc hội bỏ phiếu bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Nghị quyết ghi nhận kết quả bầu người lãnh đạo đứng đầu Quốc hội cũng được thông qua.

6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Văn phòng T.Ư Đảng vừa công bố toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết được thông qua vào ngày 1.2.2021.

Ba kịch bản phòng chống virus corona của ngành giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh do virus corona có thể xảy ra trong các cơ sở giáo dục

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân nhân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân (Lược thuật từ bài nói chuyện của GSTS Hoàng Chí Bảo và Ban Tuyên Giáo sáng ngày 19/02/2019)

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.
Hôm nay:
1381
Hôm qua:
3117
Tuần này:
1380
Tháng này:
34327
Tất cả:
2843380