Thông báo

Tìm kiếm

  • CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021

Tin tổng hợp

Ba kịch bản phòng chống virus corona của ngành giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh do virus corona có thể xảy ra trong các cơ sở giáo dục

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân nhân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân (Lược thuật từ bài nói chuyện của GSTS Hoàng Chí Bảo và Ban Tuyên Giáo sáng ngày 19/02/2019)

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.
Hôm nay:
598
Hôm qua:
567
Tuần này:
2174
Tháng này:
2174
Tất cả:
2381246