CHI BỘ PHÒNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM - ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2022 - 2025

Đăng lúc: 02/08/2022 (GMT+7)

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 22/6/2022 của Đảng ủy Trung tâm về tổ chức đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025

  
       Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm, ngày 29/7/2022, Chi bộ phòng Bồi dưỡng Nâng cao trình độ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
       Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trịnh Văn Anh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Trung tâm; cùng tham dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm có mặt đầy đủ. Đại hội còn đón tiếp đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên BCH Phó Chánh Văn phòng  Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
       Đại hội đã được nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Bồi dưỡng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2022.
 1.jpg
Toàn cảnh Đại hội
 2.jpg
Đồng chí Vũ Thị Hằng trình bày Báo cáo Chính trị
 3.jpg
Đ/c Phạm Thị Hồng Thanh  đọc dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Chi bộ Bồi dưỡng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2022.
       Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ phòng Bồi dưỡng Nâng cao trình độ đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ. Quan tâm giao nhiệm vụ công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời.
       Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, Hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW do Tỉnh ủy, Đảng bộ cấp trên tổ chức. Hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ Trung tâm đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.
       Cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới mà trong các báo cáo đã nêu. Tiếp đó, Đại hội thảo luận Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Bí thư và  Phó Bí thư.
       Chi bộ đã lãnh đạo phòng chuyên môn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của phòng Bồi dưỡng; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra/được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Trung tâm ...
       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu của đại hội điểm; đồng chí đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà chi bộ phòng Bồi dưỡng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của các cấp cụ thể hoá để triển khai thực hiện. Mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Từng đảng viên cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chung sức với tập thể để thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.
       Đồng chí Bí thư Đảng ủy khẳng định: Nhiệm vụ giảng dạy nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL các nhà trường phổ thông tỉnh Thanh Hóa là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính đặc thù và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng chuyên môn cũng như trình độ nghiệp vụ, lí luận chính trị. Vì vậy, trong thời gian tới, Chi bộ Bồi dưỡng cần tiếp tục nhận thức rõ tính đặc thù của phòng chuyên môn để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của Bí thư, Phó Bí thư đối với chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất và năng lực của cán bộ tham mưu, giúp việc, đặc biệt là bản lĩnh, trí tuệ, tận tụy, thẳng thắn, trung thực, “thuộc bài, thạo việc”; có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, khách quan, hệ thống, sâu sát, tỉ mỉ; tránh tắc trách, qua loa đại khái khi xử lý công việc; chính xác, năng động, sáng tạo, nhạy bén, có khả năng bao quát, trù liệu được công việc cho thời gian tới; có khả năng phối hợp công tác với tổ chức, cá nhân liên quan. Đặc biệt, các đảng viên trong chi bộ cần lưu ý giữ kỷ luật phát ngôn, phong cách niềm nở, ân cần, khiêm tốn và hòa đồng. Sau Đại hội, chi bộ quan tâm xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên, làm tốt công tác tạo nguồn; phát huy tốt hơn vai trò của Tổ công đoàn với việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng nhằm tăng cường sức trẻ cho Đảng ...
 4.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Anh, BT Đảng ủy - GĐ Trung tâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.
       Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và bầu Phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trước đó, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình 5 bước về công tác cán bộ theo đúng quy định. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu vào nhiệm kỳ 2022 - 2025; nhân sự cụ thể của chức danh bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 không thay đổi so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, đồng chí Phạm Thị Hồng Thanh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Vũ Thị Hằng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.
5.jpg
6.jpg
7.jpg  
       Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đ/c Phạm Thị Hồng Thanh đại diện Cấp ủy mới đã hứa: luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.
       Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi bộ, trình chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.
8.jpg 
Các đồng chí Đảng ủy viên, Ban Giám đốc Trung tâm chúc mừng đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ mới ra mắt Đại hội
9.jpg
Các đồng chí cán bộ, đảng viên chi bộ phòng Bồi dưỡng chúc mừng thành công của Đại hội
       Kết thúc đại hội, đồng chí Lê Văn Quang, Ủy viên BCH, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với sự tham gia của đại diện chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm nhằm tiếp tục tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
 Chi bộ phòng Bồi dưỡng
 
Truy cập
Hôm nay:
830
Hôm qua:
886
Tuần này:
7072
Tháng này:
1716
Tất cả:
3820565