Tham gia đoàn công tác của Sở GD&ĐT Thanh Hóa có PGS.TS. Trần Văn Thức - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở; đồng chí Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Văn Dĩnh - Phó Giám đốc Sở; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng TCCB, Thanh tra, Văn phòng, KT&KĐCLGD, GD Trung học, GD Tiểu học, GD Mầm non, QLĐT&GDTX.

Tiếp đón đoàn, về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng; TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng; các đồng chí đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các phòng Đào tạo, ĐT SĐH, TTr-PC, KH-TC, HCTH; đại diện lãnh đạo các Trung tâm GDTX, ĐBCL, CNTT, BD NVSP; đại diện lãnh đạo các khoa, viện đào tạo sư phạm: SP Tự nhiên, SP Xã hội, SP Ngoại ngữ, GD Quốc phòng.

1.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Trần Văn Thức - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết: Thanh Hóa là một tỉnh lớn về cả diện tích và dân số. Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có nhiều bước phát triển, quy mô, hệ thống mạng lưới trường lớp của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được nâng cấp; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tăng cường; cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trở lên là 99,97%, trong đó trên chuẩn là 76,1%. Tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, tại Thanh Hóa, chất lượng giáo dục chưa đồng đều ở các vùng miền trong tỉnh; đội ngũ nhà giáo trong tỉnh vừa thừa vừa thiếu, chưa đồng bộ về cơ cấu; cơ sở vật chất, thiết bị trường học tuy được đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay.

2.jpg

PGS.TS. Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa phát biểu

Để làm tốt hơn nữa vai trò giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, ngành GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trường Đại học Vinh - trường đại học trên Quê hương Bác, có sự gắn kết lịch sử với tỉnh Thanh Hóa từ những ngày đầu thành lập cho đến ngày nay.

Chào đón đoàn công tác của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã rất vui mừng khi được đón lãnh đạo Ngành Giáo dục của tỉnh Thanh Hóa, trong đó có rất nhiều cựu cán bộ, sinh viên, học viên của Trường Đại học Vinh về thăm và làm việc với Nhà trường. Giáo sư Hiệu trưởng đã giới thiệu sơ lược về những nét chính mới của Trường Đại học Vinh và một số kết quả Nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Trường Đại học Vinh là địa chỉ tin cậy để tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức các hoạt động, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

3.jpg

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu

Với khả năng và tiềm lực của hai đơn vị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng mong muốn cả hai bên sẽ cùng phối hợp, hỗ trợ nhau để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng nhau đưa nền giáo dục và đào tạo của tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

4.jpg
5.jpg6.jpg
7.jpg
Lãnh đạo các phòng ban của Sở GD&ĐT Thanh Hóa phát biểu ý kiến

Trên cơ sở nội dung đã trao đổi, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết bản ghi nhớ về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cụ thể: 

1. Về công tác tuyển sinh, đào tạo: Sở GD&ĐT Thanh Hóa tham mưu cho UBND tỉnh đặt hàng để Trường Đại học Vinh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là trong công tác đào tạo giáo viên. Sở GD&ĐT Thanh Hóa hỗ trợ để Trường Đại học Vinh thực hiện các chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, thu hút học sinh trên địa bàn tỉnh vào học tại Trường Đại học Vinh, đặc biệt là thu hút học sinh khá, giỏi vào học các ngành đào tạo giáo viên tiên tiên, chất lượng cao của Trường Đại học Vinh để cung cấp đội ngũ giáo viên có chất lượng cho tỉnh. Sở GD&ĐT Thanh Hóa cử chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên của Tỉnh tham gia góp ý, phản biện đánh giá chương trình đào tạo và tham gia vào quá trình đào tạo (giảng dạy/nói chuyện chuyên đề, tham gia hướng dẫn khóa luận, luận văn, thực hành, thực tập,...) của Trường Đại học Vinh.

2. Về công tác bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ các Nhà trường: Sở GD&ĐT Thanh Hóa hỗ trợ để Trường Đại học Vinh phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cấp của tỉnh Thanh Hóa; phối hợp trong công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng mà Trường Đại học Vinh có đủ năng lực và thẩm quyền. Trường Đại học Vinh hỗ trợ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và chuyển đổi số trong các Nhà trường, phát triển kỹ năng hội nhập cho học sinh.

3. Về thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới: Sở GD&ĐT Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với Trường Đại học Vinh trong công tác bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới.

8.jpg
9.jpg
9.jpg
10.jpg
Một số phát biểu của đại biểu Trường Đại học Vinh

4. Về công tác thực hành, thực tập đối với các ngành đào tạo giáo viên: Hàng năm, Trường Đại học Vinh phối hợp với Sở GD&ĐT Thanh Hóa xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động kiến tập, thực tập sư phạm cho sinh viên Trường Đại học Vinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở GD&ĐT Thanh Hóa hỗ trợ Trường Đại học Vinh trong công chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đánh giá kết quả kiến tập, thực tập sư phạm.

5. Hai đơn vị cùng phối hợp triển khai các hội nghị, hội thảo, các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; triển khai chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

6. Hai đơn vị cùng phối hợp triển khai tốt các hoạt động của Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) và Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.

11.jpg
12.jpg
PGS.TS. Trần Văn Thức và GS.TS. Nguyễn Huy Bằng ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai đơn vị

Hai bên cũng thống nhất về đầu mối hợp tác, cơ chế liên hệ thường xuyên, xây dựng mối quan hệ công tác và tạo điều kiện thuận lợi để việc hợp tác đạt hiệu quả. Mỗi năm hai bên tổ chức sơ kết công tác 01 lần, sơ kết việc phối hợp công tác giữa kỳ vào năm 2023 và tổng kết, đánh giá việc phối hợp công tác vào năm 2025.

13.jpg

Đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm

theo TT. ĐHV