Thông báo

Tìm kiếm

  • CẢ NƯỚC HƯỚNG VỀ THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC

Các phòng Ban

Phòng Tuyển sinh - Đối ngoại

Chuyên về công tác tuyển sinh và đối ngoại

Phòng Tổ chức Hành chính

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Trung tâm GDTX tỉnh. Phòng TC-HC có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các mặt công tác Tổ chức, Tổng hợp, Hành chính - Quản trị của Trung tâm

Phòng Ngoại ngữ - Tin học

Thực hiện chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ. Tập huấn cho ngành giáo dục thường xuyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Phòng Bồi dưỡng nâng cao trình độ

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Trung tâm GDTX tỉnh. Phòng BDNCTĐ có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý, tổ chức thực hiện và giảng dạy các lớp Bồi dưỡng CBQL giáo dục trên địa bàn tỉnh

Phòng Quản lý đào tạo

Nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc về công tác liên kết đào tạo
Hôm nay:
652
Hôm qua:
1840
Tuần này:
4946
Tháng này:
55178
Tất cả:
2673871