Thông báo

Tìm kiếm

  • CHÀO MỪNG 80 NĂM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI (01/6/1942-01/6/2022)

Tham luận của phòng Quản lý đào tạo tại Hội nghị tuyển sinh lần thứ nhất năm 2022

Đăng lúc: 10:58:01 20/01/2022 (GMT+7)

 Trịnh Thị Mai - PTP QLĐT
       Thưa các đồng chí trong ban Giám đốc, các đồng chí cán bộ, giáo viên, người lao động Trung tâm!
      Trước hết, thay lời cho các đc CBGV phòng QLĐT, xin được cám ơn Phòng TS-ĐN là phòng chuyên môn chủ trì trong cuộc họp tuyển sinh ngày hôm nay, qua sự chuẩn bị chu đáo, công phu của các đồng chí, đã giúp chúng tôi nhìn thấy được bức tranh khá tổng thể về công tác tuyển sinh ở thời điểm hiện tại và trong năm tới, năm 2022.
1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
      Kính thưa toàn thể các đồng chí!
      Cũng đã gần 20 năm kể từ khi thành lập trung tâm, ở bất cứ thời điểm nào, năm học nào Trung tâm ta cũng xác định nhiệm vụ tuyển sinh là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp đến quy mô đào tạo, đến sự phát triển của công tác Liên kết đào tạo cũng như lớn mạnh của trung tâm. Đến năm học 2021-2022 này, khi Trung tâm đón nhận nhiều thay đổi, công tác tuyển sinh phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm đang đứng trước những thuận lợi rất to lớn đồng thời cũng có không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta cùng nhau bàn bạc, trao đổi để đưa ra những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu qủa công tác tuyển sinh để từng bước tháo gỡ, đạt được mục tiêu kế hoạch năm học. Tại diễn đàn này, dưới góc nhìn cá nhân, tôi xin đưa ra những nhận định, đánh giá về những thuận lợi, khó khăn của Trung tâm và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tuyển sinh, cụ thể như sau:
9.jpg
Đồng chí Trịnh Thị Mai - PTP QLĐT phiểu biểu tham luận tại Hội nghị tuyển sinh lần thứ nhất năm 2022
      Trước hết, nói về thuận lợi: tôi nghĩ rằng chúng ta hội tụ tương đối đầy đủ các nguồn lực cho sự phát triển của một đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, đó là: nhân lực, tài lực, vật lực, tin lực, thời lực và các nguồn lực khác.
      Thứ nhất Về nhân lực: tôi nhận thấy đây là thế mạnh của Trung tâm GDTX tỉnh chúng ta, chúng ta có yếu tố con người từ CBGV đến người lao động, lực lượng đủ về số lượng, có lợi thế để thực hiện công tác tuyển sinh: đa số CBGV có trình độ Thạc sĩ trở lên, có năng lực CM tốt, có độ dày trong các mối quan hệ, đặc biệt là mqh tốt với các thế hệ học viên, có khả năng giao tiếp tốt, nhiều đồng chí có nhãn quan, có kinh nghiệm trong công tác tư vấn tuyển sinh.
      Một thuận lợi rất lớn nữa về nhân lực chúng ta cũng đang có được đó là Ban Giám đốc Trung tâm trẻ, năng động, đã có sự thành công trong công tác tuyển sinh LKĐT và hiện tại đang dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác tuyển sinh.
      Thuận lợi thứ 2 là về tài lực: về mảng tài chính, tôi chỉ nói đến chính sách dành cho CT tuyển sinh, Giám đốc Trung tâm đã nâng chế độ chi trả cho CTV ở tất cả các H.so đào tạo dài hạn lên mức 1tr đ/1hs, đây là chính sách khuyến khích công tác tuyển sinh theo tôi là rất tốt.
      Về Vật lực: chúng ta có CSVC tốt, điều kiện và trang thiết bị, phương tiện đi lại, phương tiện làm việc hiện đại, phục vụ tốt cho công tác TS; 
      Thời lực: đó là thời gian, chúng ta có quỹ thời gian để thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh
      Về thông tin hệ thống thông tin của Trung tâm ta tốt, đây cũng là thuận lợi của chúng ta, thông tin chung ta dễ dàng nắm bắt cập nhật đc quan rất nhiều kênh: mang, qua học viên, qua các mối quan hệ…
Bên cạnh đó, chúng ta có thêm những yếu tố thuận lợi khác như: 
      Về hành lang pháp lý, ngoài cơ sở là các văn bản, thông tư mà các Đ/c đã tổng hợp, chúng ta có thêm sự thuận lợi: 
      Đó là: Luật giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019 sửa đổi điều 23 “ Văn bằng giáo dục Đại hcọ thuoccọ hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương. Như vậy có thể hiểu luật giáo dục mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 đối với gaió dục đại học sẽ không còn phân biẹt bằng cấp giữa các hình thức đào tạo, trên bằng đh chỉ ghi trình độ đao tạo, không ghi hình thức đào tạo.
      Và luật giáo dục mới đc Quốc hội thông qua năm 1019 có hiệu lực từ 1/7/2000 có 10 điểm mới trong đó quy định Giáo viên cấp 1,2,3(Gv Phổ thông phải có bằng đại học trở lên), điều này giúp Trung tâm ta tuyển sinh tốt khối ngành sư phạm trong thời gian qua; Thanh Hoá có thêm quy định từ quyết định số 10 năm 2011 của Giám đốc Sở giáo dục Thanh Hoá yêu cầu tất cả các lớp liên kết đào tạo không được đặt ở huyện(Trước khi có quy định này ttgdtx các huyện liên kết với các trường đh để đt tại huyện rất nhiều lớp), tạo điều kiện cho việc thu hút HV về học tại TT.
      Như vậy, trong công tác tuyển sinh ta đang đứng trước rất nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng bên cạnh đó cũng còn có khó khăn cần tháo gỡ.
      Thứ nhất: Về mặt khách quan, trình độ đã qua đào tạo bậc Đại học của đội ngũ CB, viên chức trong tỉnh khá cao, đẫn đến sự bão hoà, giảm nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ;
      Thứ hai là: trên cùng địa bàn có nhiều đơn vị thực hiện nhiệm vụ LKĐT; dịch bệnh kéo dài chúng ta không thể thực hiện các chuyến đi cơ sơ rtuyển sinh…
      Về mặt chủ quan: Công tác tuyển sinh vẫn chưa nhận được sự quan tâm, sự vào cuộc đồng bộ ở tất cả các đc CBGV, NLĐ trung tâm
      Các hình thức khai thác tuyển sinh vẫn chưa linh hoạt nên hiệu quả chưa cao(một phần do khách quan dịch bệnh Covit19 kéo dài hai năm nay)…
      Để phát huy hơn nữa những thuận lợi, từng bước tháo gỡ các khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh trong năm học này, tôi cũng xin phép được đề xuất một số giải pháp,  như sau: 
      Một là: Để làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, trước hết mỗi chúng ta cần nắm vững các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đào tạo và liên kết đào tạo(Như các văn bản mà phòng TS-ĐN) đã nêu, một số văn bản bổ sung; cập nhật các thông báo tuyển sinh của trung tâm(Hiểu về ngành nghề đào tạo, đơn vị chủ trì đào tạo, đối tượng người học, thời gian đt, học phí,…để tư vấn chính xác cho người học.
      Hai là: Tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo sở GD&ĐT, của các phòng ban cơ quan sở; của các địa phương trong tỉnh; kết nối tốt mối quan hệ với các sở ban ngành , các địa phương để làm công tác điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, làm cơ sơ đề xuất các ngành nghề liên kết đào tạo hướng tới mục tiêu đa dạng hoá các loại hình, ngành nghề, hình thức đào tạo.
      Ba là: Phát huy nội lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của TT, phát huy văn hoá Trung tâm trong viêc cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ công việc, huy động sự vào cuộc của CBGV NLĐ toàn trung tâm, tôi tâm đắc với một câu nói như là SOLOGAN của TT: Mỗi CB GV TT không chỉ giỏi việc mình đang làm mà còn biết làm nhiều việc. Chúng ta đang có hơn 50 CBGV NLĐ, trong năm 2022 này nếu mỗi đồng chí tuyển sinh được 10 hs trở lên thì chúng ta sẽ đạt và vượt chỉ tiêu TS LKĐT. 
      Bốn là: Tiếp tục phát huy các biện pháp tuyển sinh truyền thống: Phân công đến CBGV phụ trách tuyển sinh các huyện, gửi thông báo tuyển sinh đến cơ sở, tranh thủ khi trạng thái dịch bệnh bình thường mới đi cơ sở tuyển sinh, phát huy mqh cá nhân, khai thác tuyển sinh từ HV…
      Năm là: Chú trọng công tác quản lý lớp, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ trì đào tạo làm tốt công tác quản lý lớp, góp phần nâng cao chất lượng đao tạo, nâng cao uy tín của Trung tâm, thu hút học viên lựa chọn TT để học tập khi có nhu cầu.
      Sáu là: Đề xuất với lãnh đạo Trung tâm, ngoài chế độ chi trả CTV như đã quy định, tổng hợp con số tuyển sinh được của các phòng ban theo từng tháng, từng quý và cả năm, để có thêm biện pháp khích lệ, động viên CBGV làm tốt CT TS, nên tuyên dương, khen thưởng những cá nhân xuất sắc trong trong công tác tuyển sinh ở các cuộc giao ban, cuộc họp phòng.
      Kính thưa toàn thể hội nghị! trên đây là một số giải pháp về CT Tuyển sinh năm 2022 xin đưa ra để trao đổi cùng các Đ/c, tôi mong muốn rằng sau hội nghị này, công tác tuyển sinh của Trung ta sẽ được chú trọng hơn nữa,  chuyên nghiệp hơn nữa và hiệu quả hơn để công tác LKĐT ngày càng tăng về quy mô, về số lượng lớp, về ngành nghề LKĐT góp phần xây dựng TT phát triển lớn mạnh, bển vững.
      Thưa các Đ/c! Một mùa xuân mới đang đến gần, xuân về cảnh vật tràn đầy sức sống, lòng người cũng thêm vui tươi, náo nức, hy vọng về một năm mới nhiều niềm vui, đổi mới. Xin được gửi tới các đồng chí lãnh đạo trung tâm lời chúc sức khoẻ, HP; chúc toàn thể các đc CBGV, người lao động Trung tâm cùng GĐ đón xuân vui vẻ, ấm áp, an lành.
       Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!
 
 
 
 
Hôm nay:
470
Hôm qua:
1281
Tuần này:
7176
Tháng này:
34561
Tất cả:
3006099