Đoàn thanh niên phối hợp với Hội khuyến học tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài tại đơn vị

Đăng lúc: 18/08/2020 (GMT+7)

ThS. Đào Thị Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên TT
 
Xuất phát từ các quan điểm của Đảng về xây dựng xã hội học tập. Đảng ta đã xác định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, làm cho nền giáo dục từ chỗ hiện nay mới chỉ hướng vào phục vụ một bộ phận hạn chế dân cư, sẽ thực sự chuyển thành một nền giáo dục phục vụ đông đảo nhân dân, một nền giáo dục của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Từ đó Đảng ta đã lãnh đạo Ngành GD&ĐT vận dụng sáng tạo và kiên trì nguyên lý giáo dục: học tập gắn với lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu, quản lý, với thực hành, thực nghiệm, với tự tìm, tự tạo việc làm, với các môi trường giáo dục trong nhà trường, gia đình, xã hội, trên tinh thần học suốt đời và ý thức ứng dụng sáng tạo những thành tựu mới của khoa học và công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra;
       Tiếp tục phát triển phương thức xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, huy động các lực lượng xã hội tích cực chủ động tham gia, thích hợp với điều kiện từng vùng, từng địa phương, kết hợp giáo dục nhà trường và giáo dục bên ngoài nhà trường, lấy giáo dục nhà trường làm nòng cốt, ngành giáo dục làm chủ công, hình thành và phát triển mạnh mẽ giáo dục bên ngoài nhà trường, tạo nên phong trào học tập mạnh mẽ của toàn dân;
      Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo thường xuyên phong trào XHHGD hướng tới xây dựng XHHT thuộc cấp mình; phát huy tinh thần hiếu học, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành xã hội học tập (XHHT).
       Xuất phát từ các quan điểm trên, Đảng ủy Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã xác định được phải đẩy mạnh công tác khuyến học và xây dựng XHHT từ cơ sở. Hội Khuyến học và các tổ chức Đoàn thể trong Trung tâm đã nhận thức vai trò của mình không chỉ là góp phần thực hiện xã hội hoá giáo dục, mà còn phải là một nhân tố tích cực, năng động tham gia xây dựng XHHT.
       Chính vì vậy, Đoàn Thanh niên đã cùng Hội Khuyến học Trung tâm tích cực vận động ông bà, cha mẹ là cán bộ, giáo viên, người lao động Trung tâm phải nuôi dạy con, cháu biết tu dưỡng đạo đức, chăm lo học tập, rèn luyện thân thể, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi để lập thân, lập nghiệp, xây dựng “gia đình học tập”; động viên cho con em đi học đúng độ tuổi, không để bỏ học giữa chừng; thường xuyên giữ mối liên hệ với các trường học của con em mình để cùng giúp đỡ giáo viên và học sinh phấn đấu dạy giỏi, học giỏi, khắc phục những khó khăn, trao các giải thưởng khuyến khích hoặc trợ giúp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh học giỏi, học sinh thi chuyển cấp, thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh, trong nước.
       Đoàn Thanh niên đã cùng Hội Khuyến học Trung tâm tích cực tham gia xây dựng những quy ước, bổ sung các hương ước về khuyến học, khuyến nghề, khuyến tài của xã, phường, dòng họ…; đồng thời phối hợp với nhà trường động viên cô giáo, thầy giáo chăm lo bồi dưỡng học sinh khá giỏi; phụ đạo  học sinh yếu tiến tới không có học sinh lưu ban; phối hợp với học văn hoá, tổ chức hỗ trợ công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho thế hệ trẻ, góp phần phân luồng học sinh. Phối hợp với các lực lượng tại địa phương tạo cơ hội cho mọi người trong đơn vị được học hành theo nhu cầu “cần gì học nấy”, hỗ trợ người học, người dạy trong và ngoài nhà trường; Tổ chức lồng ghép những yêu cầu học tập vào những phong trào đang tiến hành ở cơ sở (thí dụ như các phong trào: Xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá: Kế hoạch hoá gia đình; Tiết kiệm; Bảo vệ môi trường “xanh, sạch, đẹp”, gìn giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội v.v..)
       Hội Khuyến học Trung tâm đã giữ vai trò là một trong những thành tố nòng cốt của cuộc vận động, là đầu mối phối hợp với các tổ chức Đoàn thể trong nhiệm vụ xây dựng XHHT, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trung tâm.
     Tại Trung tâm GDTX tỉnh chúng ta, công tác khuyến hoc, khuyến tài là một truyền thống tốt đẹp có từ nhiều năm nay. Việc gặp mặt, trao thưởng cho các cháu có thành tích tốt trong học tập là việc làm có ý nghĩa lớn lao trong hoạt động khuyến học, khuyến tài. 
      Đối với các cháu là con của CB, VC, NLĐ trong Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc, chu đáo từ phía gia đình, dòng tộc nên không có cháu nào bỏ học giữa chừng. Ngoài sự động viên của gia đình, các cháu còn nhận được sự động viên, khích lệ từ phía Đảng uỷ, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm. Hằng năm, trong dịp Tết Trung thu, tổ chức Đoàn Thanh niên đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác gặp gỡ, trao quà động viên, khích lệ các cháu đỗ Đại học, các cháu thi chuyển cấp, các cháu có thành tích cao trong học tập, góp phần chung tay xây dựng xã hội học tập, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài tại đơn vị. Thông qua các buổi gặp gỡ, không chỉ tạo cơ hội cho các cháu làm quen, tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau mà còn là nơi để các anh chị đỗ Đại học truyền đạt kinh nghiệm học tập cho các em học sinh chuyển cấp, để các em có thành tích tốt sẽ cố gắng tốt hơn trong năm học mới. Từ đó tạo thành những thế hệ trẻ nối tiếp nhau thành công trên con đường học tập.
       Năm học 2019-2020 vừa qua, các em đã cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nhận được sự quan tâm chăm sóc, dìu dắt của bố mẹ cùng với sự dạy bảo ân cần, chu đáo của thầy cô, đã có nhiều cháu thi đỗ các trường Đại học trong cả nước. Đây là kết quả đáng tự hào đối với mỗi gia đình chúng ta. Sự quan tâm, thăm hỏi của các bác, các cô, các chú tuy không có giá trị vật chất lớn lao nhưng lại có giá trị tinh thần vô giá, là động lực giúp các em cố gắng, hăng say học tập nhiều hơn nữa.
      Để trong thời gian tới, Hội Khuyến học Trung tâm làm tốt hơn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học… chúng tôi mạnh dạn góp ý tại buổi Hội thảo các giải pháp sau:
      Một là: Làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong đơn vị, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong xã hội tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm để chung tay xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển bền vững.
     Hai là: BCH Hội Khuyến học phát huy tính năng động, sáng tạo, kiên trì, tin tưởng, động viên, khuyến khích để thu hút mọi thành viên trong đơn vị, học viên các lớp hệ LK-ĐT, BDCBQL tham gia vào công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại đơn vị.
      Ba là: Tăng cường công tác phối hợp, liên kết giữa Hội Khuyến học với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Ngoài ra cần phối hợp, liên kết rộng rãi với Hội Cựu giáo chức Trung tâm và các tổ chức chính trị - xã hội khác trên địa bàn đơn vị như UBND phường Trường Thi, chi bộ phố nam Đội Cung, các tổ chức kinh doanh đóng trên địa bàn phường, các cá nhân, các nhà hảo tâm qua các thông tin như thư ngỏ, thư mời họp mặt để cùng chung tay xây dựng quỹ hoạt động hoặc tham gia vào phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Hội.
      Bốn là: Tạo lập những môi trường học tập, là những hình thức giáo dục khác trong môi trường xã hội, rất đa dạng và biến đổi linh hoạt, bao gồm những hoạt động có tính chất giáo dục, mà không nhất thiết phải theo chương trình của giáo dục nhà trường, chủ yếu nhằm đáp ứng những nhu cầu học tập nảy sinh trong công việc, trong cuộc sống thường ngày, ở khắp mọi nơi, từ lao động của cá nhân đến sản xuất, kinh doanh rất đa dạng, từ sinh hoạt gia đình, giao tiếp bạn bè đến các quan hệ cộng đồng...Đó là những “đốm sáng”, lan tỏa thành những “vùng sáng” rồi trở thành một không gian “sáng lạn” của XHHT hiện đại.
      Năm là: Mỗi cán bộ, giáo viên, người lao động trong Trung tâm phải lập kế hoạch học tập của từng thành viên trong gia đình mình, tổng hợp thành kế hoạch “học tốt”, đồng thời lập kế hoạch cải tiến công việc được giao, tham gia sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, không ngừng nâng cao năng suất lao động thành kế hoạch “làm tốt” tổng hợp thành kế hoạch “học tốt – làm tốt” của toàn Trung tâm.Từng bước xây dựng tiêu chí của một: “đơn vị học tập tiên tiến” hoặc “Gia đình học hành tiên tiến”, Trung tâm hiếu học; Trung tâm “học tốt – làm tốt, khuyến học tốt” và trở thành Trung tâm học tập tiêu biểu của tỉnh.
      Trong thời gian tới, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên sẽ tăng cường công tác phối hợp, liên kết với Hội Khuyến học Trung tâm nhiều hơn nữa để phong trào của Hội đi đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần xây dựng Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa thành Trung tâm học tập của tỉnh.
Thanh Hóa, tháng 8/2020
 
Truy cập
Hôm nay:
2270
Hôm qua:
2141
Tuần này:
6579
Tháng này:
50256
Tất cả:
3063511