Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa triển khai học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kì Đại hội XIII của đảng

Đăng lúc: 27/10/2021 (GMT+7)

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

 Vũ Hằng - Trung tâm GDTX tỉnh
      Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 23/8/2021 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 41-KH/TG ngày 18/10/2021 của Đảng ủy Trung tâm, ngày 22/10/2021, Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và nhiệm kì Đại hội XIII của Đảng với Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
1.jpg
      Tại hội nghị, cán bộ đảng viên, người lao động Trung tâm đã được nghe Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ giới thiệu những nội dung cốt lõi về Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng chí đã nêu rõ quá trình triển khai học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua; nhấn mạnh những nội dung về tư tưởng, đạo đức của Người, về ý chí tự lực, tự cường, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đề ra một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.
t1.png
t2.png
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
      Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung rất quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cuộc đời, Người hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.
      Đồng chí nêu các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; trong đó lưu ý các cán bộ đảng viên, người lao động trong đơn vị cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, mọi người coi đây là nhiệm vụ, là công việc thường xuyên không thể thiếu đối với mỗi cán bộ đảng viên. Các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm cần đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Trung tâm gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức đoàn thể và của mỗi cá nhân.
      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ Đào Phan Thắng nhấn mạnh, Đảng bộ Trung tâm cần xác định việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong nhiệm kì Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới là: Đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới trong những việc làm theo và việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu mỗi tổ chức đoàn thể, mỗi chi bộ.
      Đồng chí Bí thư Đảng bộ đề nghị sau buổi học tập chuyên đề này, các chi bộ và các tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai đăng kí ít nhất hai việc làm theo Bác (Kể cả cá nhân và tập thể) để tiếp tục nêu cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; yêu cầu cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung cốt lõi trong chuyên đề, tùy tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 để đổi mới công tác tuyên truyền về mục đích, nội dung, ý nghĩa của Chuyên đề. Đây là những việc làm thiết thực để mỗi cán bộ đảng viên, người lao động trong Trung tâm nỗ lực bản thân, phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến và làm việc sáng tạo để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
      Một số hình ảnh trong buổi học Chuyên đề:
t3.png
t2.png
 
 
 
 
 
 
 
 
Truy cập
Hôm nay:
2193
Hôm qua:
2141
Tuần này:
6502
Tháng này:
50179
Tất cả:
3063434