Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa - hạt nhân của phong trào xây dựng xã hội học tập.

Đăng lúc: 16/02/2022 (GMT+7)

Vũ Hằng - Trung tâm GDTX tỉnh.
      Xây dựng xã hội học tập (XHHT) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta; đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt, lâu dài của nền giáo dục và góp phần quyết định sự thành công của sự nghiệp CNH, HĐH của đất nước. Nghị quyết số 29-NQ/TW Ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” đã nêu cụ thể một trong các nhiệm vụ cơ bản và giải pháp cơ bản để thực hiện đổi mới ăn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam chính là hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.
      Xây dựng XHHT có mục tiêu là: tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập mọi lúc, mọi nơi, mọi trình độ, gắn học với hành nhằm nâng cao dân trí, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thực hiện công bằng xã hội và hướng tới nền kinh tế tri thức. Một trong những hạt nhân có vai trò quan trọng trong việc xây dựng XHHT và học tập suốt đời đó là các Trung tâm GDTX.
      Cùng với sự hình thành và phát triển của hệ thống Trung tâm GDTX các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa được thành lập tháng 6 năm 2003 trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị là: Trung tâm Bồi dưỡng CBQL, Trung tâm GDTX (Đại học Hồng Đức) và Trung tâm Bồi dưỡng giáo dục Thanh Hóa (Sở GD&ĐT) bao gồm hai cơ sở (cơ sở 1 tại số 04 Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa và cơ sở 2 tại số 50 đường Tống Duy Tân, phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn) với cán bộ giáo viên, nhân viên làm việc tại 5 phòng chuyên môn: Phòng Tuyển sinh - Đối ngoại, phòng Bồi dưỡng, phòng Quản lí đào tạo, Ngoại ngữ Tin học và phòng Tổ chức Hành chính.
      Qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và người lao động của Trung tâm đã tích cực chủ động học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, đoàn kết nhất trí cao, năng động, sáng tạo, thích ứng và quyết tâm xây dựng phát triển Trung tâm về mọi mặt.  
      Nhìn về nhiệm vụ Bồi dưỡng: Trung tâm đã bồi dưỡng cho 4839 Tổ trưởng, Khối trưởng chuyên môn các trường phổ thông (Trong đó Tổ trưởng chuyên môn trường THPT và Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị, thành phố là 1212 học viên; các trường Tiểu học, THCS là 3627 học viên). Ngoài ra, nhằm giúp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông địa bàn tỉnh Thanh Hóa xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình trong quản lí và giáo dục học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Trung tâm cũng đã bồi dưỡng được gần 1000 giáo viên chủ nhiệm lớp.
      Công tác bồi dưỡng cán bộ QLGD được thực hiện thường xuyên liên tục với nhiều hình thức phong phú như bồi dưỡng theo khóa học, bồi dưỡng chuyên đề; bồi dưỡng, bổ sung cập nhật kiến thức cho CBQL đã qua 05 năm và liên kết bồi dưỡng các CBQL trường MN, TH, THCS với Học viện QLGD để bồi dưỡng cán bộ nguồn QLGD theo Chương trình 382 của Bộ GD&ĐT.
      Nhiệm vụ Tuyển sinh và liên kết đào tạo: Trung tâm đã liên kết với gần 20 trường Đại học, Học viện trong cả nước để đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh trong các ngành, lĩnh vực và thành phần KT-XH, nhất là trong lĩnh vực giáo dục với các hình thức đào tạo: Vừa học vừa làm, Từ xa … đến nay đã tổ chức bình quân mỗi năm khoảng 700 học viên liên kết đào tạo. Ngoài ra, việc bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu xã hội cũng được Trung tâm quan tâm tổ chức liên kết với trường Trung ương mở các lớp Chuyên viên, Chuyên viên chính, cán bộ quản lí cấp phòng … với hàng nghìn lượt người tham  gia học tại đơn vị.
      Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thi và cấp Chứng chỉ Tin học: Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về trình độ CNTT của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh. Cho đến nay, Trung tâm đã tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT  cho 17 591 thí sinh dự thi và cấp phát chứng chỉ cho 17 506 thí sinh.
      Những kết quả và thành công trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã đánh dấu một chặng đường phát triển đầy ý nghĩa. Sự phát triển của Trung tâm trong thời gian qua đã thể hiện rõ nét vai trò hạt nhân trong thực hiện mục tiêu xây dựng XHHT mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. Hoạt động của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa cùng với cùng với những kết quả đạt được đã khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và hiệu quả của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đối với sự nghiệp phát triển GD&ĐT nói chung, đối với GDTX nói riêng.
Với những kết quả đạt được của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thời gian qua, có thể thấy rằng, các Trung tâm GDTX nói chung, Trung tâm GDTX tỉnh nói riêng đã trở thành địa chỉ đào tạo đáng tin cậy ở mỗi địa phương, đáp ứng sự mong đợi của các cấp, các ngành và nhu cầu học tập đa dạng của đông đảo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhân dân các dân tộc, xứng đáng là hạt nhân của “Xã hội học tập”. Sự phát triển của Trung tâm GDTX tỉnh, huyện, Thành phố đã có những đóng góp lớn trong việc nâng cao dân trí, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng tại mỗi địa phương, phục vụ tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Để xứng đáng là hạt nhân của XHHT, trong thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ:
      - Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng XHHT,  tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc xây dựng XHHT; nhất là quan điểm chỉ đạo trong Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” của đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 đã chỉ rõ: Tiếp tục xây dựng XHHT dựa trên nền tảng phát triển đồng thời, gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính qui và giáo dục thường xuyên, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; vận dụng mọi hình thức giáo dục, đào tạo tiên tiến, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu giáo dục;
      - Tiếp tục học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về việc học thể hiện ở các đặc trưng cơ bản: Ai cũng được học và ai cũng phải học; học thường xuyên, học suốt đời; học đi đôi với hành; học để làm việc, làm người, để phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc …;
      - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cùng với trách nhiệm của cán bộ giáo viên, nhân viên và người lao động trong đơn vị về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của công tác xây dựng XHHT trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; để mọi người đều ý thức được nội dung: Các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và gia đình có trách nhiệm đáp ứng những cơ hội học tập và tạo điều kiện để mọi người được tham gia học tập suốt đời. Mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư cùng với gia đình có trách nhiệm đáp ứng cơ hội học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, mọi nhà đều có cơ hội được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.
      - Các tổ chức đoàn thể, các phòng ban cần quan tâm đến việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ, hình thức giảng dạy và học tập phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay để đảm bảo an toàn cho toàn đơn vị và học viên. , khích lệ đội ngũ cán bộ trong đơn vị tự xây dựng thói quen tự học tập suốt đời phù hợp với năng lực và điều kiện cụ thể của từng cá nhân. 
      - Chú trọng nêu gương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm trong hoạt động khuyến học, khuyến tài. Quan tâm công tác tôn vinh, khen thưởng qua các hoạt động sơ kết, tổng kết hàng kì, hàng năm để ghi nhận các tổ chức đoàn thể, các cá nhân trong đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng XHHT nhằm lan tỏa và thu hút sâu rộng tới toàn xã hội; đấu mối phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ; vận động doanh nghiệp, các mạnh thường quân tích cực ủng hộ trong công tác xây dựng quĩ khuyến học, khuyến tài, huy động sự chung tay đóng góp của cả cộng đồng.  
      - Tham mưu với Sở GD&ĐT, UBND tỉnh trong xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích người học bằng cách: Các sở, ban ngành trong tỉnh cần có qui định về việc học tập của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động; đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ;  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, thúc đẩy việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ kĩ năng của cán bộ; 
      - Đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đa dạng hóa phương thức học để tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, trường học của tỉnh có cơ hội học bằng nhiều hình thức khác nhau, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ … để phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thanh Hóa. 
 
Truy cập
Hôm nay:
499
Hôm qua:
1803
Tuần này:
11804
Tháng này:
32134
Tất cả:
3144598