Lịch công tác tuần 2 tháng 8 năm 2022 của phòng Quản lý Đào tạo

Đăng lúc: 09/08/2022 (GMT+7)

 TRUNG TÂM GDTX TỈNH THANH HÓA
        PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8 NĂM 2022
(Từ ngày 8-14/8/2022)
TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN
NGƯỜI CHỦ TRÌ
GHI CHÚ
1
- Tham mưu phối hợp với các trường LKĐT xây dựng kế hoạch dạy học, thi học phần các lớp LKĐT. Quản lý hiệu quả các lớp LKĐT, các lớp học online
8-14/8/2022
Đ/c Mai và GV
 
 
2
Phối hợp với trường ĐH Hồng Đức nhận số chứng chỉ CDNN còn lại trao cho học viên
10/8/2022
Đ/c Mai và GV
 
 
3
Phối hợp với trường ĐH Vinh trao bằng tốt nghiệp cho lớp ĐH SP Ngữ Văn; Thanh lý hợp đồng các lớp đã tốt nghiệp
10 và 14/8/2022
Đ/c: Đăng
(Dự kiến)
4
Góp ý các nội quy, quy chế Trung tâm
 
11/8/2022
Đ/c Đăng
 
5
Phối hợp với các trường LKĐT và phòng TCHC đôn đốc, nhắc nhở trong việc thu nộp học phí, lệ phí
8-14/8/2022
Đ/c: Đăng + GV
 
6
Tham gia đoàn công tác tuyên truyền, tư vấn, khai thác tuyển sinh ở một số huyện theo KH của Trung tâm
8-12/8/2022
Đ/c: Mai
 
7
Tuyên truyền khai thác tuyển sinh tại các lớp LKĐT
13/8/2022
Đ/c Mai và GV
 
8
Tham gia công tác khác theo KH của Trung tâm và sự phân công của Giám đốc
8-14/8/2022
Đ/c: Đăng
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
                                                                                                                                                                                                                (Đã ký)
 
      Vũ Đình Đăng
File đính kèm:Lịch công tác tuần 2 Tháng 8-2022.doc (Xem trước)
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3250772