Lịch công tác tuần 4 tháng 7 năm 2022 của phòng Bồi dưỡng Nâng cao trình độ

Đăng lúc: 25/07/2022 (GMT+7)

 TRUNG TÂM GDTX TỈNH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THANH HÓA                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG BỒI DƯỠNG NCTĐ
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ TƯ THÁNG 7 NĂM 2022
(Từ ngày 25/7 đến ngày 30/7)
 
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN
NGƯỜI CHỦ TRÌ; THỰC HIỆN
GHI CHÚ
1
 Hội ý phòng
 
 
Sáng thứ hai
 
Đ/c Thanh
 
 
2
- In và chuyển tài liệu BD CBQL cho Đại biểu mời dự Hội thảo.
- In giấy mời đại biểu dự Hôi thảo
Thứ hai, thứ ba
Đ/C Tuấn và Đ/c Tường
 
3
Chuẩn bị các đk, hoàn thiện hồ sơ chi bộ để chuẩn bị cho ĐH chi bộ nhiệm kì 2022 – 2025.
 
Thứ ba
Đ/c Thanh
và đ/c Hiền
 
4
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho Hội thảo khoa học, dự kiến vào ngày 04/8/2022
Thứ tư
Đ/c Thanh
và đ/c Hằng
 
5
Đại Hội CB trù bị
Chiều thứ năm
Đ/c Thanh
và đ/c Hằng
 
6
Đại hội chi bộ chính thức
Sáng thứ sáu
Đ/c Thanh
và đ/c Hằng
 
7
Tham gia tư vấn và tuyển sinh trong đơn vị
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
CBGV phòng
Bồi dưỡng
 
 
Thanh Hóa, ngày 25 tháng 7 năm 2022
                                                             P.TRƯỞNG PHÒNG
                                                           (Đã ký)
 
Phạm Thị Hồng Thanh
File đính kèm:Phong BD Lịch làm việc tuần 4 tháng 7 năm 2022.docx (Xem trước)
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3250772