Lịch công tác tuần 3 tháng 7 năm 2022 của phòng Bồi dưỡng Nâng cao trình độ

Đăng lúc: 18/07/2022 (GMT+7)

 
TRUNG TÂM GDTX TỈNH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THANH HÓA                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG BỒI DƯỠNG NCTĐ
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3, THÁNG 7 NĂM 2022
(Từ ngày 18 đến ngày 24/7)
 
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN
NGƯỜI CHỦ TRÌ; THỰC HIỆN
GHI CHÚ
1
 Hội ý phòng
 
 
Chiều thứ hai
 
Đ/c Thanh
 
 
2
Hoàn thiện tài liệu BD CBQL
Sáng thứ hai
 GV biên soạn tài liệu
 
3
Rà soát tài liệu lần cuối, in tài liệu BD CBQL.
Thứ ba
Đ/c Tường và đ/c Tuấn
 
4
Chuẩn bị các đk, hoàn thiện hồ sơ chi bộ để chuẩn bị cho ĐH chi bộ nhiệm kì 2022 – 2025.
 
Thứ tư, năm, sáu.
Đ/c Thanh
và đ/c Hằng
 
5
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho Hội thảo khoa học, dự kiến vào ngày 04/8/2022
Các ngày trong tuần
Đ/c Thanh
và đ/c Hằng
 
6
Tổng hợp số đại biểu mời dự Hôi thảo; chuẩn bị gửi tài liệu Hội thảo.
Thứ sáu
Đ/c Thanh
và đ/c Hằng
 
7
 Tiếp tục nghiên cứu tài liệu liên quan đến đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu
CBGV phòng
Bồi dưỡng
 
8
Tham gia tư vấn và tuyển sinh trong đơn vị
 
Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2022
                                                             P.TRƯỞNG PHÒNG
                                                           (Đã ký)
 
Phạm Thị Hồng Thanh
Link download file word
Phong BD Lịch làm việc tuần 3 tháng 7 năm 2022.docx
File đính kèm:Phong BD Lịch làm việc tuần 3 tháng 7 năm 2022.docx (Xem trước)
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3250772