Lịch công tác tuần 2 tháng 8 năm 2022 của phòng Bồi dưỡng Nâng cao trình độ

Đăng lúc: 08/08/2022 (GMT+7)

 TRUNG TÂM GDTX TỈNH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THANH HÓA                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG BỒI DƯỠNG NCTĐ
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ NHẤT THÁNG 8 NĂM 2022
(Từ ngày 08/8 đến ngày 13/8)
 
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN
NGƯỜI CHỦ TRÌ; THỰC HIỆN
GHI CHÚ
1
  Hội ý phòng
 
 
Sáng thứ hai
 
Đ/c Thanh,
 
 
2
Hoàn thiện hồ sơ Hội thảo khoa học.
 
Thứ hai đến thứ sáu
Cả phòng
 
3
Hoàn thiện đề án Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL cơ sở giáo dục MN, TH và THCS
Thứ hai đến thứ sáu
Đ/C Thanh, Đ/c Hằng
 
4
 Hoàn thiện tài liệu Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL cơ sở giáo dục MN, TH và THCS
 
Thứ ba đến thứ sáu
 Cả phòng
 
5
Tham gia tuyển sinh các lớp dài hạn và ngắn hạn tại Trung tâm
 
 
Thứ hai đến thứ sáu
Cả phòng
 
 
Thanh Hóa, ngày 08 tháng 8 năm 2022
                                                             P.TRƯỞNG PHÒNG
                                                           (Đã ký)
 
Phạm Thị Hồng Thanh
File đính kèm:tuần 2-8.docx (Xem trước)
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3250772