Lịch công tác tuần 1 tháng 8 năm 2022 của phòng Bồi dưỡng Nâng cao trình độ

Đăng lúc: 02/08/2022 (GMT+7)

 Phong BD Lịch làm việc tuần 1 tháng 8 năm 2022.docx

TRUNG TÂM GDTX TỈNH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THANH HÓA                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHÒNG BỒI DƯỠNG NCTĐ
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ NHẤT THÁNG 8 NĂM 2022
(Từ ngày 01/8 đến ngày 06/8)
 
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN
NGƯỜI CHỦ TRÌ; THỰC HIỆN
GHI CHÚ
1
  Hội ý phòng
 
 
Sáng thứ hai
 
Đ/c Thanh,
 
 
2
Gửi tài liệu cho đại biểu tham dự Hội thảo khoa học.
 
sáng thứ hai
Đ/C Thanh, Đ/c Hằng
 
3
Họp ban tổ chức hội thảo
 
Chiều thứ hai
Đ/C Thanh, Đ/c Hằng
 
4
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo khoa học. 
Thứ ba, thứ tư
Đ/C Thanh, Đ/c Hằng
Phối hợp với các phòng
5
Tổ chức Hội thảo khoa học
 
Thứ năm
Đ/C Thanh, Đ/c Hằng
 
6
Hoàn thiện hồ sơ sau Đại Hội Chi bộ. Hồ sơ hội thảo
Thứ  sáu
Đ/c Thanh
và đ/c Hằng
 
 
Thanh Hóa, ngày 01 tháng 8 năm 2022
                                                             P.TRƯỞNG PHÒNG
                                                           (Đã ký)
 
Phạm Thị Hồng Thanh
File đính kèm:Phong BD Lịch làm việc tuần 1 tháng 8 năm 2022.docx (Xem trước)
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3250772