Văn bản / Văn bản pháp quy
Thông tư số 20/2018-TT-BGD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, phổ thông công lập
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý
Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý (thay thế QĐ 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 kể từ ngày 24/4/2017)
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017
Văn bản số 9656/UBND-VX về việc sắp xếp, bố trí điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường MN, TH và THCS công lập
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện biên chế sự nghiệp giáo dục bậc THPT và thực trạng CBQL giáo viên và nhân viên hành chính của các trường THPT trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch thực hiện QĐ số 291-QĐ/TU ngày 27/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020.pdf
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016
12
Hôm nay:
731
Hôm qua:
765
Tuần này:
5633
Tháng này:
13695
Tất cả:
875110