Đăng lúc: 15:44:50 25/10/2019 (GMT+7)

Những giải pháp đột phá trong công tác tuyển sinh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020

Th.sĩ Trịnh Thị Mai - PTP. QLĐT
       Năm học 2018-2019 là năm học mà TTGDTX tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, làm được nhiều việc mới và khó, tạo cho CBGV NLĐ nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập, do vậy sự đồng thuận, sự gắn kết cùng cộng đồng trách nhiệm giữa các phòng ban trong đơn vị ngày càng tốt hơn. Kết quả nổi bật nhất là công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho TTCM, bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVCN lớp trong trường phô thông; Việc tổ chức các hội thảo khoa học về xây dựng văn hóa Trung tâm, về nghiệp vụ giảng dạy cho người lớn có sức lan tỏa…Tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT với hiệu quả cao; Tổ chức các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu xã hội…
       Phòng QLĐT là phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ liên kết đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh. Những năm qua, việc mở các lớp liên kết đào tạo trình độ Đại học gặp nhiều khó khăn, trong đó có nhiều lý do như: nguồn tuyển sinh đã bão hòa, dần cạn, thủ tục mở lớp còn rườm rà, phức tạp, liên kết đào tạo gặp phải sự cạnh tranh mà lợi thế thuộc về các đơn vị đào tạo là các trường Đại học, các cơ sở đào tạo tư thục trên địa bàn…Song, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, năm học 2018 - 2019 phòng QLĐT đã quản lý 17 lớp với hơn 1000 học viên, tuyển mới được 320 học viên các lớp đào tạo trình độ Đại học, gần 1000 học viên các lớp chuyên viên, chuyên viên chính, phối hợp tuyển sinh thi cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng cho hàng nghìn lượt người…  
       Đó là kết quả của tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ giáo viên trong phòng QLĐT và các phòng ban trong Trung tâm; Sự đồng thuận chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Có được kết quả đó là nhờ có những giải pháp, biện pháp mà phòng đã triển khai trong thời gian qua tương đối hiệu quả. Có sự kết hợp, lồng ghép các biện pháp một cách đồng bộ, nhịp nhàng, trong đó phòng luôn đặc biệt chú trọng đối tượng cộng tác viên là các thế hệ học viên đã và đang học tại Trung tâm GDTX tỉnh. Sở dĩ, công tác tuyển sinh thông qua học viên có hiệu quả vì phòng đã rất chú trọng đến việc quản lý tốt các lớp hiện đang học tại Trung tâm, duy trì tốt nề nếp và sĩ số học viên, quản lý chất lượng học tập giúp người học thật sự yên tâm khi lựa chọn Trung tâm là địa chỉ để học tập nâng cao trình độ. Cùng với đó, Giáo viên Quản lý lớp đã bám lớp,  nắm chắc thông tin về lớp, lập nhóm lớp để tiện trao đổi thông tin liên lạc khi cần thiết. Việc tuyên truyền, quảng bá và khai thác nguồn tuyển sinh trên nhóm lớp qua zalo, facbook, trên lớp trong các buổi họp lớp, phát tờ rơi thông báo tuyển sinh sau mỗi kỳ thi học phần, thi tốt nghiệp…là những hoạt động mà phòng QLĐT đã làm thường xuyên trong năm học 2018 -2019. Mặt khác, phòng QLĐT thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản Luật, các quy định mới của Đảng, của các cơ quan QLNN và đặc biệt là của ngành để kịp thời nắm bắt thông tin, nghiên cứu đề xuất những ngành nghề mới, từng bước đa dạng hóa các loại hình, ngành nghề LKĐT, đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh.
       Năm học 2019-2020, Phòng QLĐT đã được phê duyệt kế hoạch năm học, để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra trên tinh thần phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng hiệu quả trong việc khai thác nguồn tuyển sinh các lớp dài hạn, phòng QLĐT đề xuất các giải pháp, cụ thể như sau:
       Một là: Tập trung nghiên cứu các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương, của ngành; thường xuyên cập nhật, theo dõi, điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo của các lĩnh vực, thành phần kinh tế để đề xuất các ngành nghề LKĐT và lựa chọn đơn vị đào tạo phù hợp, có uy tín, đáp ứng nhu cầu người học.
       Hai là:  Thường xuyên  bồi dưỡng, chia sẻ các thông tin tuyển sinh, công tác tư vấn tuyển sinh cho CBGV trong phòng trong Trung tâm, để mỗi bộ Trung tâm trở thành những người có chuyên môn sâu trong công tác tuyển sinh, có thể gọi là những cán bộ tuyển sinh giỏi, là chuyên gia trong công tác tuyển sinh để thuyết phục được nhiều nhất người học lựa chọn Trung tâm để tham gia học tập nâng cao trình độ. 
       Ba là: Xây dựng kế hoạch hoạt động từng tuần, từng tháng và cả năm học. Tổ chức triển khai kế hoạch khai thác nguồn tuyển sinh, theo dõi đôn đốc việc thực hiện kế hoạch để có những điều chỉnh bổ sung, cập nhật linh hoạt, kịp thời. Nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBGV trong phòng, trong Trung tâm các cuộc họp, giao ban chuyên đề về công tác tuyển sinh hàng tuần, hàng tháng để kịp thời rút kinh nghiệm điều chỉnh kế hoạch cho khả thi. 
       Bốn là: Động viên CBGV phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ mà Trung tâm giao cho, chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được chỉ tiêu kế họach đã đề ra. Trước hết, mỗi cán bộ phòng QLĐT xác định công tác khai thác nguồn tuyển sinh các lớp liên kết là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là động lực phát triển Trung tâm, là cơ sở để mở rộng quy mô phát triển Trung tâm vững mạnh.
       Năm là: Duy trì, củng cố tốt các mối quan hệ của Trung tâm, của từng cán bộ, giáo viên đặc biệt là cộng tác viên là học viên Trung tâm để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ của Trung tâm đến người có nhu cầu học nâng cao trình độ trên địa bàn tỉnh
       Sáu là: Phòng QLĐT chủ trì, tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm thường xuyên cập nhật thông tin tuyển sinh các lớp liên kết dài hạn qua thông báo tuyển sinh, qua cổng thông tin Trung tâm, thông tin trực tiếp tại các buổi giao ban cốt cán, thông qua lãnh đạo phòng…để huy động tối đa sự tham gia của cán bộ, giáo viên, người lao động trong Trung tâm vào công tác tuyển sinh.
      Bảy là: Phối hợp đồng bộ với các trường Đại học, học viện để quản lý tốt hoạt động đào tạo, quan tâm tới chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ để khẳng định uy tín của Trung tâm và các đơn vị LKĐT, tạo niềm tin cho lãnh đạo, nhân dân trong tỉnh đối với Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa.
 
Hôm nay:
518
Hôm qua:
1069
Tuần này:
6487
Tháng này:
19430
Tất cả:
2241818