Đăng lúc: 19:03:18 08/05/2020 (GMT+7)

Đại hội Đảng bộ Trung tâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

ThS. Đào Thị Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm
       Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối về tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/ĐUTT ngày 11/12/2019 về việc tổ chức Đại bội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025. 
       Trong thời gian qua, Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội chi bộ; tổ chức các hoạt động phong phú, bổ ích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng công sản Việt Nam, 50 năm chiến thắng Hàm Rồng, 45 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu; đặc biệt là chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. BCH Đảng bộ và các đảng viên Trung tâm GDTX tỉnh đã chuẩn bị nội dung và các điều kiện, xây dựng kế hoạch và thực hiện các trình tự theo đúng hướng dẫn của Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh về tổ chức Đại hội đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
       Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, hôm nay, ngày 8 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao.
      Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Thị Quỳnh Nga, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức và các đồng chí đại diện các Ban của Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh. Ngoài ra còn có sự có mặt đông đủ của 40 đại biểu thuộc Đảng bộ Trung tâm.
       Đại hội đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện các nhiệm vụ sau:
       1. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ giai đoạn 2020-2025.
      2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII trình Đại hội XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh Thanh Hóa khóa XIX trình Đại hội XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
      3. Bầu BCH đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 và Bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các CQ&DN tỉnh hiệm kỳ 2020-2025.
       Sau hơn một ngày làm việc tích cực, khẩn trương và với tinh thần trách nhiệm cao; Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình làm việc của Đại hội Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
       Với tinh thần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, sáng tạo và không ngừng thích ứng để phát triển; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị để xây dựng Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025. Với ý nghĩa và nội dung quan trọng của Đại hội, các đồng chí đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội.
       Đại hội đã tập trung trí tuệ, tiếp tục đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa khóa XIX trình Đại hội XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
       Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 trình trước Đại hội; thể hiện trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của Đảng bộ và cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động mong muốn và tin tưởng chắc chắn Đại hội sẽ lãnh đạo Đảng bộ xây dựng Trung tâm GDTX tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh. Những quyết định quan trọng của Đại hội là động lực thúc đẩy Đảng bộ và cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong Trung tâm 5 năm tới vững bước trên con đường xây dựng và phát triển Trung tâm theo hướng bền vững đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.
       Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đó là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu cho tập thể đảng viên của Đảng bộ, thể hiện tính kế thừa và phát triển, có sự đổi mới theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh Thanh Hóa. Đại hội và toàn Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh tin tưởng mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ vừa được Đại hội bầu, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, ra sức rèn luyện, phấn đấu, không ngừng nâng cao năng lực và trí tuệ, lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025.
       Đại hội đã bầu đại biểu đại diện cho Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các CQ&DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội tin tưởng đại biểu của Trung tâm GDTX tỉnh sẽ phát huy tốt khả năng trách nhiệm của mình, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Đảng bộ Khối các CQ&DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
       Kết quả Đại hội Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 là tiền đề và động lực quan trọng để xây dựng và phát triển Trung tâm trong 5 năm tới. Vì vậy ngay sau Đại hội các cấp ủy và tổ chức Đảng từ chi bộ tới toàn Đảng bộ cần tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm vào hiện thực cuộc sống; chuẩn bị tâm thế và các điều kiện để đón nhận và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các CQ&DN, Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
       Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và người lao động của Trung tâm hãy từ cương vị công tác của mình để ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, gương mẫu vận động mọi người thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng để khắc phục có hiệu quả những hạn chế yếu kém, phát huy những thành tích đã đạt được, cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện.
       Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mai Thị Quỳnh Nga, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối đã nhất trí với nội dung báo cáo của Ban Chấp hành khoá III trình tại Đại hội. Đồng chí cũng nhận định Đại hội đã thảo luận với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng công tác chuẩn bị cho Đại hội. 
 1.jpg
Đồng chí Mai Thị Quỳnh Nga, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối phát biểu tại Đại hội
        Đồng chí biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 cần thể hiện hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; phương hướng, nhiệm vụ đề ra cần bám sát tình hình thực tiễn tại đơn vị, trong đó chú trọng công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng của đảng viên, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên cạnh đó, cần chú trọng việc đổi  mới công tác sinh hoạt Đảng bộ ngày càng thiết thực, phong phú cả về nội dung và hình thức để đạt được mục tiêu Đại hội để ra.
       Tại Đại hội, đồng chí Đào Phan Thắng, Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Trung tâm đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, đặc biệt là đồng chí Mai Thị Quỳnh Nga, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức đã luôn quan tâm, lãnh đạo sát sao công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ. Đồng thời, đồng chí cũng tỏ rõ sự quyết tâm trong nhiệm kỳ tới phát huy những lợi thế, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua.
 2.jpg
Đồng chí Đào Phan Thắng, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Đại hội
       Thành công của Đại hội Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 là nguồn động lực tinh thần to lớn thôi thúc cán bộ, đảng viên và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên người lao động ở Trung tâm nỗ lực cố gắng phấn đấu hơn nữa, với tinh thần Đoàn kết, sáng tạo, thích ứng, phát triển để xây dựng Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hoá phát triển bền vững, trở thành điểm sáng về GDTX trong tỉnh và trong cả nước. 
       Phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song cũng có nhiều thuận lợi mới. Đảng bộ và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên người lao động ở Trung tâm sẽ đoàn kết đồng sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ vận hội mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh lần IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 
3.jpg 
Ban Chấp hành khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
       Trong nhiệm kỳ tới, tập thể Ban Chấp hành cùng với mỗi đồng chí đảng viên xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng Đảng bộ Trung tâm thành một tập thể đoàn kết theo đúng như chủ đề Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, đó là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Trung tâm nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thích ứng để phát triển” 
       Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và kêu gọi cán bộ, đảng viên và quần chúng ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích xuất sắc, góp phần thiết thực vào việc nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện cuộc sống.
Thanh Hoá, tháng 5/2020
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 4.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
 
 
 
 
 
Hôm nay:
805
Hôm qua:
663
Tuần này:
805
Tháng này:
4403
Tất cả:
2166397