Đăng lúc: 01:56:05 08/05/2019 (GMT+7)

Chi bộ phòng TC-HC thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Th.s. Đào Thị Thuỷ - Đảng uỷ viên
       Thực hiện hướng dẫn của Đảng uỷ Khối về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ cơ sở (văn bản số 482/ĐUK, ngày 20/03/2018), vào ngày 08 tháng 5 năm 2019, chi bộ phòng TC-HC tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Thực hành, tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đây là dịp sinh hoạt chính trị quan trọng của chi bộ, cũng là cơ hội để các Đảng viên trong chi bộ có thêm những thông tin quý báu về tấm gương đạo đức và lối sống giản dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những hệ thống tư tưởng và trong những câu chuyện rất đời thường về Người.
       Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, cho tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, tiến bộ của nhân loại.
       Hơn nửa thế kỷ hoạt động cho cách mạng Việt Nam và quốc tế, Người để lại tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi soi đường chúng ta phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong kho tàng ấy, những luận điểm của Người về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa có giá trị khoa học, vừa có giá trị thực tiễn và nhân văn sâu sắc, thể hiện phẩm chất đạo đức cao đẹp của con người, phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam.
      Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính Người là tấm gương mẫu mực về thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Trong bối cảnh hiện nay, nhận thức sâu sắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn là việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với đảng viên và quần chúng nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu mà mỗi cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cơ quan đơn vị, đặc biệt là đảng viên phải rèn luyện, thực hiện trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Vì lẽ đó, chi bộ phòng TC-HC chọn chuyên đề sinh hoạt “Thực hành, tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ” với mong muốn chung tay xây dựng chi bộ và Trung tâm GDTX tỉnh ngày càng phát triển bền vững.
       Trong những ngày của Tháng 5, tháng của những dấu ấn lịch sử đất nước với kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác và đặc biệt Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa (1029-2019) thì tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa. Đặc biệt trong dịp sinh nhật Bác, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến Người với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính. Đã 50 năm Bác đi xa nhưng sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức vĩ đại, sáng ngời của Người vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trường tồn theo thời gian, mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân ta và nhân loại. Trong dịp sinh nhật Bác năm nay, chúng ta cùng học những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, nhất là việc tiết kiệm, chống lãng phí trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.
       Trong chúng ta ai cũng biết, sinh thời với cương vị là Chủ tịch nước, là lãnh tụ tối cao của Đảng, nhưng cứ đến dịp 19-5, kỷ niệm ngày sinh của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường từ chối khi các lãnh đạo Đảng, Nhà nước muốn tổ chức những lễ nghi long trọng. Bác thường căn dặn trước các địa phương, các cơ quan không nên tổ chức linh đình vì Người sợ tốn thời giờ, tiền bạc của nhân dân trong lúc đời sống của nhân dân ta còn nhiều khó khăn, gian khổ, hơn nữa, đất nước ta lại phải đương đầu với các cuộc chiến tranh chống quân xâm lược thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Qua mỗi dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật của Bác, chúng ta đều thấy sự giản dị, khiêm tốn đến cao thượng. Đó là bài học quý giá cho mỗi chúng ta trong việc tiết kiệm, chống lãng phí ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào của đất nước, kể cả lúc chiến tranh cũng như khi hòa bình hay trong thời kỳ đổi mới hiện nay, là dịp để chúng ta soi vào tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác để học tập đức tính khiêm tốn, giản dị, tiết kiệm của Người                                          Nhìn lại lịch sử, ngày 18/5/1946: Trên trang nhất báo Cứu Quốc xuất bản tại Hà Nội có đăng một bài báo đặc biệt với tựa đề: “Cụ Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam”, bài báo đã chính thức thông báo ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: 19/5/1890.
       Theo đó, ngày 19/5/1946  là lần đầu tiên một hình thức mừng sinh nhật Bác được tổ chức như để biểu thị khối đại đoàn kết của toàn dân, toàn quân quanh vị lãnh tụ của một quốc gia non trẻ đang đương đầu với những thử thách to lớn. Hôm đó, tại phủ Bắc Bộ, Bác Hồ đã tiếp đại biểu Thiếu nhi Thủ đô, tự vệ và các đại biểu Nam Bộ đến chúc thọ, Bác đã chụp ảnh chung với các cháu thiếu nhi và nói chuyện với các đại biểu Nam Bộ. Đáp lại tình cảm của mọi người, Bác nói “Thật ra, các bác ở đây làm to sinh nhật tôi, chứ tuổi 56 chưa có gì đáng chúc thọ, cũng hãy còn như thanh niên cả, mà trước các anh, các chị, trước cảnh êm vui ở Bắc đây, tôi thật thấy làm xấu hổ rằng trong Nam chưa được thái bình”. Tiếp những năm sau đó cứ đến dịp kỷ niệm ngày sinh của mình, Bác thường dặn trước các địa phương, các cơ quan là không nên tổ chức chúc thọ linh đình…                              
       Từ ngày 19/5/1946 đến những năm sau, việc tổ chức sinh nhật cho Bác đã được tổ chức với hình thức đơn giản, tiết kiệm, ý nghĩa, cụ thể như:
        Vào dịp sinh nhật Bác ở tuổi 57, ngày 19/5/1947, Giữa lúc chiến tranh lan rộng ra cả nước, sinh nhật Bác diễn ra tại một địa điểm bí mật trên chiến khu ở Sơn Dương (Tuyên Quang) chỉ với một bó hoa rừng của những người thân cận tặng người đứng đầu cuộc kháng chiến. Nhưng Bác đã dành bó hoa ấy để đi viếng người cấp dưỡng của mình, đó là đồng chí Lộc vừa qua đời vì bị sốt rét 
       Vào dịp sinh nhật Bác ở tuổi 58, ngày 19/5/1948, Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã gửi thư chúc mừng nhân sinh nhật Bác. Đáp lại những lời chúc mừng, Bác viết thư cảm ơn, có đoạn: "Đồng bào yêu mến chúc thọ tôi, tôi biết lấy gì, nói gì để báo đáp lại lòng thân ái ấy? Tôi chỉ có một cách báo đáp là kiên quyết cùng đồng bào chịu cực, chịu khổ, quyết cùng đồng bào kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn.
Vào dịp sinh nhật Bác lần thứ 59, Ngày 19/5/1949, Bác không muốn tổ chức lễ mừng sinh nhật của mình, vả lại lúc này tình hình chiến sự đang ác liệt. Vì thế để trả lời một số cán bộ đề nghị tổ chức sinh nhật mình, trước ngày 19/5, Bác đã làm bài thơ “Không đề”:
“Vì Nước nên chưa nghĩ đến nhà
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già
Chờ cho kháng chiến thành công đã
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta”.
       Đúng dịp sinh nhật Bác tròn 60 tuổi, ngày 19/5/1950, tại một cuộc họp cán bộ các cơ quan Trung ương ở Thác Dẫng (Tuyên Quang), nhân cuộc họp nhiều đồng chí đến chúc mừng sinh nhật Bác, để cảm ơn và đáp lại lời chúc thọ của mọi người, Bác đã làm bài thơ:
“Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán
So với ông Bành vẫn thiếu niên
Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe
Trần mà như thế kém gì tiên”.
      Sinh nhật lần thứ 61, ngày 19/5/1951: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận... đến chúc thọ Người. Sau đó Người tiếp các nhà báo, trả lời về chính sách của Chính phủ, về quan hệ Quốc tế và vấn đề hòa bình thế giới. Cùng ngày Người gửi thư cho Anbe Clavie, hạ sĩ quan Pháp đã chạy sang hàng ngũ của ta, Người cảm ơn Anbe vì những lời chúc thọ nhân ngày sinh nhật và vì những đóng góp của Anbe vào phong trào mua công trái của Chính phủ Việt Nam. Trong ngày, Người ký Quyết định số 25/QĐ ân xá cho 2 phạm binh và ân giảm hạn tù cho 16 phạm binh khác.                                                               .
      Khi Bác tròn 62 tuổi, ngày 19/5/1952, năm nay Bác không tổ chức sinh nhật, Bác đã có hành động rất nhân văn đó là tố cáo tội ác của Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và đã giết hại những người dân lương, giáo vô tội. Vào đúng ngày sinh nhật của Người, với bút danh C.B Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Giặc Pháp phản Đức chúa” đăng báo Nhân Dân số 58 ra ngày 19/5/1952.                                                                                                             Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã có những hành động, việc làm vì dân, vì nước, luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Điều đó thể hiện rõ nét nhất là vào sinh nhật lần thứ 73 của Bác. Ngày 19/5/1963, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa II năm 1963 khai mạc đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 73 Ngày sinh của Bác. Trong kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí đề nghị Quốc hội trao tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam. Biết tin, Bác nói: “Tôi vừa nhận được một tin tức làm tôi rất cảm động và sung sướng. Đó là tin Quốc hội có ý định tặng cho tôi Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của nước ta. Tôi xin tỏ lòng biết ơn Quốc hội. Nhưng tôi xin Quốc hội cho phép tôi chưa nhận Huân chương ấy. Vì sao? Vì Huân chương là để thưởng người có công huân, nhưng tôi tự xét chưa có công huân xứng đáng với sự tặng thưởng cao quý của Quốc hội”; Bác nói tiếp: “Miền Nam thật là xứng đáng với danh hiệu“Thành đồng Tổ quốc” và xứng đáng được tặng Huân chương cao quý nhất, vì những lẽ đó, tôi xin Quốc hội đồng ý thế này: Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hòa bình, thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng vui mừng”    
      Những lần sinh nhật khác cũng thường chỉ là những lời chúc mừng và một ít kẹo bánh mời mọi người. Cho đến năm 1965, trong tháng sinh nhật mình Bác đã bắt đầu viết Di chúc thì kỷ niệm ngày sinh của Bác cũng được tổ chức gọn nhẹ nhưng đầy ý nghĩa. Được biết Bác sẽ đi công tác xa, 18 giờ ngày 14/5/1965, các đồng chí trong Bộ Chính trị và một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tranh thủ tới chúc thọ Bác. Một bó hoa tươi được đặt trang trọng giữa bàn. Bác Hồ thân mật hỏi: “Bác muốn biết ai tổ chức cuộc gặp mặt hôm nay?...”. Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng tủm tỉm cười đưa mắt nhìn sang Thủ tuớng Chính phủ Phạm Văn Đồng, Thủ tướng nhìn sang đồng chí Trường Chinh - Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng chí Trường Chinh đứng dậy hướng về phía Bác Hồ: - Thưa Bác! Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của Bác, chúng tôi thay mặt Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu.
       Sau lời cảm ơn, Bác hỏi: “Chú Kỳ xem có gì chiêu đãi không?”. Đồng chí Vũ Kỳ ra hiệu cho các đồng chí phục vụ chuyển bánh kẹo ra. Bác vui vẻ giơ cao tay mời tất cả mọi người ăn kẹo, bánh và dặn: “Nhớ để dành phần cho các thím và các cháu ở nhà nữa”. Tất cả cười vang, đầm ấm, chan hòa. Lễ sinh nhật lần thứ 75 của một vị Chủ tịch nước diễn ra như thế đó.
       Cũng trong năm 1965: Nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, trong tài liệu “Tuyệt đối bí mật” của mình, lần đầu tiên Bác viết: “Năm nay, tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn khoẻ mạnh. Tuy vậy, tôi cũng là lớp người “xưa nay hiếm”… tôi để lại mấy lời này, chỉ nói tóm tắt vài việc thôi. Phòng khi đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm thấy đột ngột”. Tài liệu này được Bác bắt đầu viết vào ngày 15-5-1965, có sự chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng
       Ba năm sau, tình trạng sức khỏe của Bác giảm sút! Người đã nhiều lần sửa đi sửa lại và đặt bút viết câu mở đầu vào tài liệu “Tuyệt đối bí mật” để gửi lại cho đời sau vào lúc 9h ngày 10-5-1968: “Năm nay, tôi vừa 78 tuổi, vào lớp người “trung thọ”. Tinh thần vẫn sáng suốt tuy sức khoẻ có kém so với vài năm trước đây…”. Vì vậy, sinh nhật lần thứ 78 của mình, Bác không “vắng nhà” như những năm trước mà dành tất cả thời gian, tập trung suy nghĩ, sửa chữa bản “Di chúc” - “tài sản vô giá” của Người để lại cho dân tộc Việt Nam. Năm đó, Bác viết thêm vào “tài sản” của mình một số nội dung cụ thể, căn dặn những việc phải làm ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi là hàn gắn vết thương chiến tranh, chỉnh đốn Ðảng; chăm lo đời sống của nhân dân… Những lời căn dặn, chỉ dẫn thiêng liêng và tình cảm thiết tha của Người đã trở thành mệnh lệnh trái tim đối với mỗi người dân Việt Nam không chỉ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn là cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay                      
       Trong dịp sinh nhật của Bác năm 1969, 16 giờ 15 ngày 11/5/1969, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Hội nghị cán bộ cấp cao toàn quân. Khi Bác vào phòng họp, mọi người đứng dậy cả hô vang: ''Hồ Chủ tịch muôn năm!, Hồ Chủ tịch muôn năm!''. Bác thân mật hỏi thăm: ''Các chú khỏe cả chứ? Có vui không?''; những lời đáp: ''Thưa Bác chúng cháu khỏe. Thưa Bác! Vui lắm ạ!'' và Bác bảo ''Thế là tốt. Vậy các chú vỗ tay đi''. Cả hội trường lại được dịp vang lên những tràng vỗ tay vui mừng, phấn chấn.
       Thiếu tướng Vương Thừa Vũ thay mặt anh em mang hoa đến và phát biểu chúc thọ Bác, vì xúc động quá nên giọng run run, khi đồng chí Vũ vừa dứt lời, Bác vui vẻ rút một bông hoa đẹp nhất tặng lại đồng chí Vũ, một cử chỉ thật âu yếm và thân tình,
       Chiều 18/5, các đồng chí trong Bộ Chính trị và một số Ủy viên Trung ương Đảng vào chúc thọ Bác ở nhà họp Bộ Chính trị, ngay sau Nhà sàn. Bác Hồ ngồi thoải mái phía đầu bàn, mọi người đứng, ngồi vây quanh. Đồng chí Lê Duẩn đứng lên chúc thọ và đồng chí Tố Hữu tặng hoa Bác. Khi bánh kẹo bưng ra, Bác thân mật mời và lại căn dặn nhớ mang phần về cho các cô, các cháu ở nhà. 10 giờ 30 ngày 19/5, Bác tiếp chị Phan Thị Quyên (vợ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi). Trong ngày này Bác gửi tặng tỉnh Nghệ An tấm ảnh chân dung có ghi phía dưới ảnh ''Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi công tác, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân''    
       Lúc sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm theo dõi từng bước đi của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hoá, điều đó được thể hiện cụ thể qua 4 lần Bác về thăm Thanh Hoá những năm 1947,1957, 1960, 1961.
       Có một chi tiết rất cảm động, đó là: Trước mấy tháng Bác mất, Bác còn dành tình cảm đặc biệt cho tỉnh Thanh Hóa bằng việc tiếp đoàn cán bộ chủ chốt. Hôm đó đúng là ngày cuối cùng của năm (31/12/1968).
       Bác hỏi mấy câu rất thiết thực, vừa là tư tưởng, đạo đức và cũng rất đúng phong cách của Người: Thanh Hóa có còn tệ nạn nấu rượu lậu không? Đoàn Thanh Hóa trả lời ấp úng: Vẫn còn Bác ạ!
       Bác lại bảo: Đảng ta là một đảng cách mạng chứ không phải Đảng nấu rượu lậu đâu! Phải là người khoáng đạt lắm Bác mới có thể nói một vấn đề chính trị một cách tự nhiên như thế. Câu thứ hai Bác hỏi: Thanh Hóa còn tệ đánh vợ không? Bác bảo: Vợ chồng tình cảm trăm năm, thương yêu như thế mà lại đánh nhau. Tại sao lúc yêu thì các chú: anh - em ngọt ngào thế mà lúc “điên tiết” lên thì lại 'thụi" người ta.
       Bác nói rất đời thường và còn giải thích thêm: Tuy là vợ chồng nhưng cũng là công dân với công dân mà công dân nam đánh công dân nữ là phạm pháp đấy. Bác chỉ dẫn đến như vậy.
      Câu thứ ba, Bác hỏi: Bây giờ Thanh Hóa tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy đến đâu rồi? (Vì lần trước ra thăm Bác không có một bóng phụ nữ nào, toàn nam giới, Bác đã không hài lòng nhưng Bác rất tế nhị, cẩn thận.
      Bác không phê bình ngay vì phê bình ngay rất dễ dẫn đến chủ quan, nhỡ người ta có nhưng người ta không đi thì sao? Bác phải thăm dò, Bác bảo: Hôm nay, đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa ra làm việc với trung ương, với Bác đi có đủ không? Nếu đi đủ nghĩa là không có nữ, còn nếu đi thiếu nghĩa là có thể có nữ.
     Ông trưởng đoàn không hiểu hết ý tứ của Bác nên hồn nhiên trả lời: Thưa Bác, có mấy khi được ra thăm Bác, nên chúng cháu bảo nhau đi đủ 100% ạ! Vậy là câu trả lời đã cung cấp cho Bác một thông tin có giá trị.
    Bây giờ Bác mới xử lý. Bác đi hết một lượt rồi dừng lại ở một đồng chí ăn mặc diện nhất trong đoàn. Bác hỏi: Chú tên gì? Cấp ủy phân công cho chú công việc gì?
      Khi biết ông này lại là Giám đốc Sở Nông nghiệp, Bác bảo ngay: Bác cho đoàn Thanh Hóa về trước, riêng chú ở lại chơi với bác thêm dăm bữa, nửa tháng, mai đi tát nước với Bác). Đời Bác không nặng lời với ai bao giờ, có giận lắm cũng chỉ im lặng và thường từ trong phòng đi ra ngoài để kiềm chế, để không nặng lời. Bởi nặng lời dễ dẫn đến làm tổn thương nhau. Cách phê bình của Bác rất nhẹ nhàng và thấm thía. Thế là Bác của chúng ta đang phê bình đấy, rất nhẹ nhàng, sâu sắc. Chúng ta nên học Bác ở điểm này.
       Năm tháng qua đi nhưng những câu chuyện của Bác còn đọng mãi. Cứ mỗi dịp nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyên đề về Bác, theo đó sự giản dị, khiếm tốn đến cao thượng của Bác đã làm cho mọi người không khỏi bồi hồi, xúc động. Bác đã đi xa nhưng những câu chuyện về cuộc đời của Bác đã để lại cho mỗi chúng ta những bài học về đạo đức, lối sống của Người. Tuy Bác đã đi xa, song những lời căn dặn, chỉ dẫn thiêng liêng và tình cảm thiết tha của Người đã trở thành mệnh lệnh trái tim đối với mỗi người dân Việt Nam không chỉ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn là cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì một nước Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
       Vào dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2019), Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh nói chung, chi bộ phòng TC-HC nói riêng đã tích cực nghiên cứu, học tập, tổ chức tuyên truyền sâu rộng và sơ kết 3 năm về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chi bộ TC-HC tổ chức sinh hoạt chuyên đề về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí thông qua những lần kỷ niệm ngày sinh nhật Bác để cho các đồng chí Đảng viên trong chi bộ một lần nữa hiểu rõ thêm về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác mà học tập và làm theo. 
      Gắn nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn của phòng TC-HC nói riêng và Trung tâm GDTX tỉnh nói chung, tùy theo vị trí công việc trong tổ chức đơn vị cụ thể mà mỗi đảng viên, quần chúng phòng TC-HC cần có trách nhiệm, việc làm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho phù hợp. Trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động phải luôn đề cao ý thức bảo vệ của công, coi trọng lao động, có ý thức công dân tốt, gương mẫu tại đơn vị, gia đình và địa phương,... Thường xuyên trau dồi, học tập kiến thức, tích cực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, có lối sống lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội… chính là một cách thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời cần có việc làm thiết thực hàng ngày khi đến Trung tâm như: có ý thức trách nhiệm, ý thức công dân để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm điện, nước cho đơn vị; làm việc có hiệu quả để chung tay, góp sức xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, ổn định, bền vững…
Thanh Hóa, ngày 08/5/2019
 
 
 
 
Hôm nay:
412
Hôm qua:
714
Tuần này:
3427
Tháng này:
16943
Tất cả:
1076185