Đăng lúc: 16:32:33 21/02/2017 (GMT+7)

Cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa thực hiện cải cách hành chính, từng bước nâng cao năng lực để thích ứng với công việc.

       Yêu cầu về sự phát triển đi lên của mỗi một cơ quan, đơn vị luôn là một điều tất yếu. Có rất nhiều cách thức và biện pháp để thực hiện yêu cầu này; cải cách hành chính (CCHC) không nằm ngoài mục đích, yêu cầu tất yếu đó. CCHC là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn so với trước, chất lượng quản lí của nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn, cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước sau khi tiến hành CCHC đạt hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lí về Kinh tế, Văn hóa xã hội của một cơ quan, đơn vị.
Ong Thang.JPG
Đ/c Đào Phan Thắng - Giám đốc Trung tâm khai mạc Hội thảo
       Năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2016 và những năm tiếp theo đồng bộ trên cả 6 nội dung theo tinh thần NQ 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, trong đó có nội dung đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 đối với các Sở ban ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh - theo đó, Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa là đơn vị đã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung tâm GDTX tỉnh hiện có 55 cán bộ giáo viên, nhân viên và người lao động: nam - 26 người và nữ - 29 người, trong đó: Ban Giám đốc 04 người và có 04 phòng chuyên môn - phòng QLĐT 10 người, phòng TCHC 28 người, phòng Bồi dưỡng 06 người và phòng Ngoại ngữ Tin học 07 người, độ tuổi trung bình là 41. Số chỉ tiêu biên chế được giao và hiện có năm 2017: 44 người (cả HĐ 68) và lao động hợp đồng: 11 người. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ viên chức trong biên chế: Trung tâm đã có 59%  cán bộ, viên chức có trình độ đào tạo trên chuẩn: 27 đ/c Thạc sĩ, 14 đ/c Cử nhân, 01 đ/c Cao đẳng và 01 đ/c lao động phổ thông. Về trình độ chính trị: Cao cấp: 02 đ/c, Trung cấp: 17 đ/c và 01 đ/c đang theo học lớp Cao cấp chính trị. Nhìn chung, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí, nhân viên, người lao động ở Trung tâm đã đủ về số lượng, tương đối đồng bộ về cơ cấu, có năng lực trình độ để đảm nhận công việc được giao.
anh trung tamda sua OK.jpg
Tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa
        Trong những năm qua, việc CCHC đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ các cấp ủy Đảng và chính quyền,  chú trọng nâng cao tính kỉ luật, kỉ cương hành chính và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động CCHC, thu được nhiều kết quả tích cực. Công tác CCHC đã giúp xử lí, giải quyết công việc nhanh, giảm bớt một số thủ tục rườm rà; các thủ tục, qui trình, thời gian giải quyết công việc được công khai, rõ ràng, tránh được sự phiền hà đối với các cá nhân, đem lại những kết quả thiết thực, phục vụ tốt công tác CCHC. Ngoài ra, sự phối hợp hoạt động của các phòng ban và cá nhân trong đơn vị đã hiệu quả; phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng người, phát huy năng lực sở trường của cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động, tránh được sự chồng chéo trùng lặp về chức năng nhiệm vụ. Cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực, chuyển biến rõ nét. Trung tâm đã đầu tư xây dựng khu nhà Hiệu bộ khang trang với đầy đủ phòng làm việc và các trang thiết bị hiện đại cho cán bộ giáo viên, nhân viên làm việc; xây dựng hội trường lớn có sức chứa 270 chỗ ngồi; cảnh quan môi trường, khuôn viên rộng rãi, sạch đẹp và thoáng mát, đảm bảo tốt an ninh chính trị trong toàn đơn vị.  Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học vừa qua cũng đã có nội dung  quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 - một trong 5 mục tiêu quan trọng đó là “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đât nước”.  Dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên với khối lượng công việc nhiều, nên trong quá trình thực hiện cũng đã xuất hiện một vài mặt hạn chế, nhất là trong quan hệ phối hợp công tác, một số qui định về trình tự thủ tục giải quyết công việc chưa sát tình hình thực tế. Một số hồ sơ chưa giải quyết đúng hạn, cá biệt có hồ sơ còn những sai sót phải làm lại nhiều lần nên kết quả giải quyết chưa cao, chưa đúng thời gian qui định. Năng lực, kĩ năng hành chính của một số người còn hạn chế ... Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận cán bộ chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kỉ luật, kỉ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. Hiện nay, Trung tâm đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi phải có các giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn nữa để thực hiện thành công mục tiêu của chương trình CCHC, đây là chìa khóa để giải quyết các vấn đề do thực tiễn công việc đặt ra. Vì vậy, mỗi người cần ý thức rõ được: CCHC là một nhiệm vụ, một yêu cầu bắt buộc mà mọi cơ quan đơn vị đều phải làm và làm thường xuyên, lâu dài chứ không chỉ trong một giai đoạn, thời kì; và thực hiện CCHC ở Trung tâm để không ngừng nâng cao, hoàn thiện đời sống (cả về vật chất và tinh thần) cho cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động trong đơn vị. 
         Vì vậy, sẽ không có sự so sánh ngang bằng để đem những biện pháp, cách thức quản lí, đổi mới của những nơi khác (dù có tiên tiến, hiện đại đến đâu) để áp dụng y nguyên vào đơn vị. Theo chúng tôi, để thực sự có những giải pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả của công tác CCHC tại Trung tâm, chúng ta cần tập trung xem xét, giải quyết ổn thỏa những “căn nguyên” sau đây:
Vu Hang.JPG
Đ/c Vũ Thị Hằng - Tham luận tại Hội thảo
        Thứ nhất, về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CCHC ở Trung tâm 
       Trước hết, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ đảng viên, nhân viên, người lao động được nâng cao hiểu biết và nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác CCHC của Trung ương và của tỉnh như: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của CCHC, trình tự thủ tục CCHC ở đơn vị HCSN, tuyên truyền về chức năng nhiệm vụ của các phòng và của từng cá nhân đối với việc thực hiện CCHC ở Trung tâm để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. Đặc biệt, cần tuyên truyền nội dung  Nghị quyết TW 5 khóa X về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy Nhà nước; Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. Song, cũng cần phải đổi mới ngay trong công tác này. Vì việc CCHC là nhiệm vụ phải thực hiện lâu dài, thường xuyên hướng tới nhiều đối tượng khác nhau. 
        Một vấn đề theo chúng tôi có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tuyên truyền về CCHC đó là cần đẩy mạnh xây dựng nhân rộng gương điển hình cá nhân hoặc tập thể thực hiện tốt CCHC. Nếu có cơ chế khen thưởng động viên kịp thời sẽ tạo phong trào thi đua sôi nổi. Tiếp theo, cần phải có những chuyển hóa từ sự “động viên” việc thực hiện CCHC trở thành một nhiệm vụ “bắt buộc”, là một trong những trách nhiệm, nghĩa vụ mà mỗi cán bộ trong Trung tâm đều phải thực hiện.
        Thứ hai, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, viên chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu CCHC
       Đây là giải pháp quan trọng để thực hiện thành công việc CCHC, bởi không có đội ngũ cán bộ dám nghĩ dám làm, biết chịu trách nhiệm thì khó có được sự phát triển của đơn vị. Mọi phẩm giá và bằng cấp, danh hiệu hay chức vụ, tài năng và cống hiến đều phải được kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn.    Vì vậy, muốn có đội ngũ cán bộ có năng lực, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ  tuyển dụng đến bố trí, sử dụng, bồi dưỡng giáo viên, xây dựng cán bộ nguồn, ... trong đó tập trung vào những việc sau: 
       - Qui định trách nhiệm của người đứng đầu đối với cán bộ dưới quyền - thủ trưởng phải chịu trách nhiệm liên đới nếu nhân viên cấp dưới làm sai.
       - Thực hiện bố trí, sử dụng nhân sự theo cơ chế giao việc, khoán việc và qui trách nhiệm đến cùng. Có thái độ dứt khoát, kiên quyết đối với những cán bộ không đáp ứng được công việc; áp dụng chế độ vị trí việc làm để xác định chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và người lao động.
       - Thực hiện đánh giá cán bộ dựa vào hiệu quả công việc. Bảo đảm tính công bằng trong đánh giá. Thực hiện xây dựng tiêu chí và xét các danh hiệu thi đua theo từng nhóm đối tượng có vị trí, chức năng, nhiệm vụ tương đương nhau, như vậy mới bảo đảm tính công bằng và tạo động lực thực sự các phong trào thi đua.
       Thứ ba, cải cách chế độ chính sách để tạo động lực cho cán bộ
        Động lực làm việc của mỗi một cán bộ gắn liền với lợi ích vật chất và tinh thần nên chúng ta cần giải quyết hài hòa bài toán lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ: Về lợi ích vật chất: Nâng cao hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lí hành chính, chính sách tiền lương, thu nhập tăng thêm cần đảm bảo các phương diện: duy trì cuộc sống bản thân, một phần tích lũy và một phần đề phòng rủi ro xảy ra ... Về lợi ích tinh thần, môi trường làm việc năng động sáng tạo sẽ khuyến khích mọi người từ nhân viên đến lãnh đạo đều bình đẳng và “cạnh tranh” công bằng. Chúng ta cần tạo dựng và duy trì nét văn hóa lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá năng lực của từng người để đảm bảo tạo sự công bằng, khách quan, chính xác và môi trường làm việc năng động để mọi người yên tâm làm việc; phối hợp các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động đi tham quan học tập kinh nghiệm và phát động các phong trào thi đua theo chủ điểm.
        Thứ tư, rà soát ban hành, hoàn thiện các qui định về quyền hạn trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ giáo viên, nhân viên.
        Có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan dẫn đến tư tưởng “biết mà không làm” hay “làm mà không hết khả năng, trách nhiệm” trong thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu quản lí nói chung, CCHC nói riêng. Vì vậy, theo chúng tôi cần chú trọng  vấn đề sau: 
       - Phân định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và những cơ chế bảo đảm nhằm tạo thói quen cho sự lựa chọn giữa việc phải làm và không làm của cán bộ đối với những công việc đúng hoặc sai; để tránh tình trạng dẫn tới những biểu hiện trong một bộ phận cán bộ đó là: tích cực làm nhưng làm chưa đúng, làm vì có mục đích vụ lợi; làm nhưng không tích cực, làm không hết khả năng trách nhiệm ... Nâng cao năng lực chuyên môn của của cán bộ viên chức trong công tác CCHC thông qua việc tập huấn, tìm hiểu kiến thức chuyên môn, kĩ năng xử lí tình huống hành chính.
       - Sự chuyên nghiệp hóa trong các hoạt động làm việc cũng như thói quen ứng xử, giao tiếp và ý thức tự giác của một bộ phận cán bộ còn đôi lúc hạn chế, bất cập như: hình ảnh cán bộ đi muộn, về sớm, tranh thủ chơi game, tán gẫu trong giờ làm việc, biến bàn uống nước thành nơi “họp” bàn luận việc mua sắm v.v ... Vì thế, cán bộ nhân viên, người lao động cần nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ cũng như văn hóa ứng xử trong giao tiếp.
        Thứ năm, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ nhân viên, người lao động
Khi đội ngũ cán bộ đã đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc thì cần phải có những giải pháp khác để nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ, đó là:
       - Giáo dục ý thức đạo đức nhà giáo, ý thức trách nhiệm công dân, giáo dục tính liêm chính là công việc thực sự quan trọng bởi công việc nào cũng đòi hỏi phải có những chuẩn mực nghề nghiệp và đạo đức nhất định ... nếu không có chuẩn mực nghề nghiệp thì sẽ là môi trường để cán bộ tham nhũng, hách dịch, cửa quyền ... vì thế việc giáo dục đạo đức trong quá trình thực thi nhiệm vụ phải thành thường xuyên, thói quen ngấm sâu vào nhận thức của mỗi cá nhân.
       - Xây dựng, thực hiện chế tài nghiêm khắc xử lí để ngăn chặn những hành vi tiêu cực để mỗi cán bộ nhân viên, người lao động có ý thức chủ động đấu tranh với các hành vi tiêu cực ấy nhằm làm trong sạch bộ máy hành chính, góp phần cho công tác CCHC được thông suốt.
       - Thực hiện chế độ công khai minh bạch và trách nhiệm về tài sản của Trung tâm để ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật.
       Thứ sáu, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá phân loại, rút kinh nghiệm  
       Để phát hiện kịp thời chấn chỉnh những sai sót và nêu gương điển hình đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm cần tiến hành kiểm tra đột xuất về CCHC, bao gồm kiểm tra trách nhiệm của lãnh đạo phòng ban và nhân viên trong việc chấp hành chính sách, pháp luật và các qui định có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện các qui định về nghĩa vụ, những việc không được làm, qui tắc ứng xử, văn hóa công sở của mỗi một thành viên trong Trung tâm.
      Thứ bảy, hiện đại hóa hành chính bằng cách giảm hội họp, giảm các giấy tờ hành chính không cần thiết, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí văn bản trên mạng máy tính, nâng cao hiệu quả trang Website của đơn vị.
       Trong nhiều năm qua, những nỗ lực không ngừng cải thiện chất lượng, hiệu quả của công tác CCHC tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa đã bước đầu mang đến cho Trung tâm nhiều kết quả tích cực, khả quan, đặc biệt có sức lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội, góp phần đưa Trung tâm là một đơn vị đứng đầu trong hệ thống GDTX toàn quốc. Nhiều mô hình mới, cách làm mới trong công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng CBQL ... của Trung tâm đã được các Ban ngành cấp tỉnh và các tỉnh, thành trong cả nước đến trao đổi kinh nghiệm, ghi nhận và đánh giá cao.
       Có được kết quả bước đầu như vậy bắt nguồn từ một số cách làm và kinh nghiệm tốt mà Trung tâm rút ra trong quá trình thực tiễn chỉ đạo, điều hành, theo dõi, tổng kết và đánh giá kết quả công tác CCHC, đó là:
Sự chỉ đạo xuyên suốt của hệ thống chính trị từ Đảng ủy, Ban Giám đốc đến các phòng ban trong đơn vị; Có thể nói, tốc độ, kết quả và hiệu quả của quá trình CCHC phụ thuộc rất lớn vào mức độ quyết tâm của lãnh đạo. Thực tế cho ta thấy, ở đâu người đứng đầu quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt về CCHC thì ở đó có sự thành công trong công việc.
Công tác theo dõi giám sát, kiểm tra về CCHC được tiến hành thường xuyên nhằm tạo chuyển biến rõ nét về kỉ luật, kỉ cương hành chính, năng lực quản lí điều hành và chất lượng công việc.
CCHC phải gắn với thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện, giám sát, đấu tranh với các biểu hiện hành vi quan liêu, tiêu cực tạo sự ủng hộ đồng tình trong đơn vị.
Tóm lại, thành công trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào cũng đòi hỏi phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố. CCHC là một quá trình dài phải vượt qua nhiều thử thách, cần sự quyết tâm kiên trì của cả đơn vị. Với quyết tâm cao của cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động trong Trung tâm và những giải pháp cụ thể, thiết thực đã nêu, chúng tôi tin rằng công tác CCHC nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng sẽ có những bước tiến thay đổi đáng kể trong những năm tiếp theo. Song, muốn đạt được điều đó thì mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong Trung tâm phải xác định được vị trí của mình, từ đó biết làm những việc cho đơn vị mà pháp luật cho phép, làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo qui trình hợp lí, hiệu quả, mỗi người vì mọi người, tạo lập sự đồng thuận, nhất trí cao trong Trung tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất thì chắc chắn Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển bền vững. 
ThS Vũ Thị Hằng - PTP Tổ chức Hành chính
 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Hôm nay:
990
Hôm qua:
1293
Tuần này:
7217
Tháng này:
20062
Tất cả:
905978