Đăng lúc: 11:33:11 13/02/2017 (GMT+7)

Phát biểu phỏng vấn của Tiến sỹ Nguyễn Công Hinh - Vụ trưởng vụ GDTX về "Trao quyền chủ động cho các Trung tâm GDTX trong đổi mới giáo dục"

GD&TĐ - Chuẩn bị bước vào năm học mới 2016 - 2017, bên cạnh những kết quả đạt được, bậc học giáo dục thường xuyên (GDTX) cũng đã đưa những phương hướng nhiệm vụ mới và những giải pháp để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Báo GD&TĐ đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Công Hinh, Vụ trưởng Vụ GDTX xung quanh những vấn đề này.

Xin ông cho biết những kết quả nổi bật mà ngành học GDTX đã đạt được trong năm học 2015 - 2016?

- Trong năm học 2015 - 2016, bậc học GDTX đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Cả nước hiện có: 733 trung tâm GDTX, tăng 7 trung tâm (trong đó 73 cấp tỉnh, 660 cấp huyện). Số huyện có trung tâm GDTX chiếm tỉ lệ 94,96%, trong đó có 289 trung tâm GDTX; 185 trung tâm GDTX - hướng nghiệp - dạy nghề, 1 trung tâm hướng nghiệp; 11.057 trung tâm học tập cộng đồng (đạt tỷ lệ 99,33% số xã phường có trung tâm học tập cộng đồng - TTHTCĐ), trong đó có 4.650 TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hóa cấp xã (chiếm 42%); có 1.538 trung tâm ngoại ngữ, tin học (TT NN, TH) (trong đó có 90 TT NN, TH công lập và 1.443 TT NN, TH ngoài công lập và 5 TT NN, TH có yếu tố nước ngoài); 11 trường BTVH.

1_JDXR.jpg

Mô hình hoạt động của các TTHTCĐ được duy trì và củng cố; một số TTHTCĐ đã thực sự trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho người dân đến học tập thường xuyên. Một số địa phương đã lồng ghép các chương trình dự án với hoạt động của TTHTCĐ, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Năm học này số lượt người tham gia học tập tại các TTHTCĐ là 19.019.999 lượt người.

Vậy trong năm học 2016 - 2017, để tiếp tục giữ vững và phát huy mạng lưới cũng như chất lượng giáo dục và đào tạo, Vụ GDTX sẽ tập trung chỉ đạo vào những vấn đề gì?

- Để tiếp tục giữ vững và phát huy chất lượng giáo dục, Vụ GDTX sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành Giáo dục cụ thể: Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; Thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; Kiện toàn, củng cố mô hình hoạt động của trung tâm GDTX cấp huyện và TTHTCĐ theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; Đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỉ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDTX; Mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề góp phần phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và tổ chức chương trình giáo dục khởi nghiệp tại trung tâm GDTX; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trung tâm GDTX để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân và người lao động; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông; Tăng cường tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống; Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học, chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy, học và bồi dưỡng giáo viên.

Các giải pháp tích cực để đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập trong năm học mới sẽ được thực hiện như thế nào?

- Để đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển mô hình xã hội học tập, Vụ GDTX sẽ phối hợp với các hội, ban ngành, đoàn thể, tham mưu với UBND tỉnh/thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và các đề án thành phần phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương; Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng nội dung và hình thức tuyên truyền, quảng bá về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời (HTSĐ) và xây dựng xã hội học tập (XHHT);

Bên cạnh đó, Vụ GDTX sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về HTSĐ, xây dựng XHHT; tổ chức Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ tại địa phương từ ngày 29/9 - 5/10/2016; Khuyến khích các địa phương tổ chức khai giảng năm học mới của TTHTCĐ kết hợp với Tuần lễ hưởng ứng HTSĐ nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội về hoạt động của TTHTCĐ; Tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm các mô hình “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” và “thành phố học tập” với những nội dung và tiêu chí cụ thể; Gắn việc phát triển văn hóa đọc với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường; Đặc biệt Vụ GDTX sẽ phối hợp với Hội Cựu giáo chức – Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài thực hiện mục tiêu Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012 - 2020.

Vậy những biện pháp nào sẽ được thực hiện để nâng cao chất lượng dạy học trong năm học sắp tới ở bậc học đặc thù này?

- Một trong những biện pháp sẽ được áp dụng rộng rãi trong năm học này đó là việc giao quyền chủ động cho giám đốc các trung tâm GDTX xây dựng phân phối chi tiết chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT một cách linh hoạt phù hợp với mục tiêu và khung thời gian của chương trình.

Thứ hai, trung tâm GDTX cần triển khai đa dạng các chương trình giáo dục, chú trọng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn đáp ứng nhu cầu người học. TTHTCĐ, cần huy động nguồn lực về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đa ngành tại địa phương góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.

Thứ ba, tiếp tục triển khai đổi mới PPDH gắn với đổi mới hình thức, phương pháp, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học; Coi trọng đánh giá sự tiến bộ của học viên; đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá; kết hợp đánh giá cho điểm với đánh giá bằng nhận xét; kết hợp đánh giá thường xuyên, định kỳ với đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn; đối với các môn khoa học xã hội, nội dung dạy học kiểm tra, đánh giá gắn với các vấn đề thời sự để học viên được bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình. Chỉ đạo các trung tâm GDTX xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp và liên môn nhằm nâng cao hứng thú và khả năng tự học cho học sinh.

Thứ tư, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trung tâm GDTX (trực tiếp và qua mạng) hoặc sinh hoạt chuyên môn cùng với các trường phổ thông trên địa bàn; Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; Tổ chức các cuộc thi: Giáo viên giỏi, thi tự làm thiết bị dạy học, thi dạy học theo chủ đề tích hợp; nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy học các chương trình GDTX.

Thứ năm, khuyến khích học viên theo chương trình GDTX cấp THPT tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ đổi mới PPDH; Tăng cường tập huấn chuyên môn, trao đổi thông tin, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm qua mạng; xây dựng “Nguồn học liệu mở” (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn). Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học viên tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học viên. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng website quản lý các TTHTCĐ.

Xin cảm ơn ông!

 Theo Baomoi.com

Hôm nay:
112
Hôm qua:
1328
Tuần này:
112
Tháng này:
29744
Tất cả:
1012594