Đăng lúc: 14:47:49 25/07/2017 (GMT+7)

Công tác phát triển Đảng từ đoàn viên Thanh niên Trung tâm GDTX tỉnh

       Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Quá trình tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ...”. Đoàn TNCS tham gia công tác xây dựng Đảng vừa là tất yếu khách quan và vừa là nhiệm vụ của Đoàn. Phát huy vai trò của Đoàn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Trung tâm GDTX tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong công tác bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, thanh niên ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng. 
 
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên của Trung tâm có nhiều chuyển biến tích cực. Thực tiễn đã khẳng định nguồn lực của Đoàn bổ sung cho Đảng rất dồi dào, vấn đề quan trọng là tổ chức Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn rèn luyện Thanh niên, có kế hoạch và biện pháp để bồi dưỡng đối tượng cảm tình Đảng trong thanh niên, qua đó để phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng. 
Theo Bí thư Đảng ủy Trung tâm cho biết: “Lực lượng đoàn viên thanh niên của đơn vị dồi dào, nếu làm tốt công tác  tạo nguồn thì đây chính là nguồn lực phát triển đảng viên. Các chi ủy trong Đảng bộ Trung tâm đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, xây dựng lí tưởng phấn đấu trở thành Đảng viên cho đội ngũ đoàn viên thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên được rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên. Tỉ lệ đoàn viên ưu tú được ổn định về lượng và nâng cao về chất trong những năm qua, đó là nguồn Đảng viên mới của Đảng bộ” ... 
BCH Đảng ủy đã chỉ đạo Đoàn thanh niên tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua những nội dung, hình thức phong phú: tổ chức quán triệt các chủ trương, đường lối, Chỉ thị Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị như: “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; tổ chức đăng kí việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia Lễ hội Xuân Hồng hiến máu nhân đạo hàng năm; quyên góp ủng hộ xây nhà tình nghĩa và hỗ trợ, chia khó cho học sinh miền núi vùng đặc biệt khó khăn; tham gia công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ...
Thông qua những hoạt động đó, Đoàn thanh niên đã thực hiện hiệu quả việc truyền thụ, giác ngộ lí tưởng cách mạng, xác định nhiệm vụ chính trị của bản thân đối với quê hương đất nước và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên mới trong thời kì mới cho mọi đoàn viên thanh niên. Cũng thông qua các phong trào hoạt động đó, Đoàn thanh niên đã đoàn kết phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến từ đó lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp. Từ năm 2014 đến nay, Đoàn thanh niên đã giới thiệu 04 đoàn viên ưu tú cho Đảng và 04 đoàn viên ưu tú này đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số Đảng viên trong Đảng bộ Trung tâm lên 37 người, góp phần cho Đảng bộ lớn về số lượng, mạnh về chất lượng Đảng viên. 
Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong thanh niên còn một số bất cập. Một trong những nguyên nhân là: sự cám dỗ đời thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và tư tưởng của một số cán bộ, chưa phát huy được tính tiền phong gương mẫu trong công tác, nền kinh tế thị trường tác động đến tư tưởng của đoàn viên. Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng chưa chủ động, lúng túng về qui trình, bị động trong việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú. Mặt khác, vẫn còn cán bộ đoàn chưa thật sự quan tâm sâu sát công tác này, mới dừng lại ở việc ra Nghị quyết chứ chưa thực hiện bằng việc làm cụ thể, chưa hoạch định và tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được rèn luyện, phấn đấu ...
        Thời gian tới, để công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên đạt hiệu quả hơn nữa, theo chúng tôi, chúng ta cần:
       Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới đoàn viên thanh niên và toàn thể cán bộ; vận dụng sáng tạo, triệt để tinh thần chỉ đạo trong các Nghị quyết của Đảng về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Mỗi quần chúng phải luôn có ý thức rèn luyện, kiên trì phấn đấu vươn lên;
       Các cấp ủy Đảng cần mạnh dạn giao cho thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ và nguyện vọng, nhận thức để có khích lệ ưu điểm và uốn nắn kịp thời những sai sót;
      Các cấp ủy Đảng cần chỉ đạo chính quyền tạo nguồn kinh phí ổn định cho hoạt động Đoàn; tiếp tục hỗ trợ những hoạt động bề nổi ... nhằm thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên;
      Tổ chức tốt các phong trào hành động nhằm thu hút thanh niên tích cực tham gia tổ chức Đoàn ... Tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục bồi dưỡng giác ngộ về truyền thống lí tưởng của Đảng cho đội ngũ đoàn viên thanh niên, trong đó cần tập trung nâng cao trình độ lí luận chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên. Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong việc xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với từng đối tượng; trên cơ sở đó thực hiện đúng qui trình việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; qui hoạch tạo nguồn phát triển cán bộ nòng cốt từ Đảng viên trẻ ...
Th.S: Vũ Thị Hằng, Trung tâm GDTX tỉnh
 
Hôm nay:
77
Hôm qua:
380
Tuần này:
978
Tháng này:
10963
Tất cả:
626195