Đăng lúc: 20:50:36 12/11/2018 (GMT+7)

Kết nạp đảng viên mới tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa

 
Việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Sinh thời, Chủ tịch HCM đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ Đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng” .
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/11/2011 và Qui định số 45-QĐ/TW qui định chi tiết một số điều, khoản trong thi hành Điều lệ Đảng. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Lê Duy Tuấn với sự giúp đỡ của các đồng chí đảng viên trong chi bộ; ngày 07/11/2018, được sự cho phép của Đảng ủy Trung tâm GDTX tỉnh, chi bộ phòng TCHC đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Lê Duy Tuấn vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quyết định số 1386-QĐ/ĐUK ngày 08/10/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa về chuẩn y kết nạp Đảng viên.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm cùng toàn thể Đảng viên  phòng Tổ chức Hành chính thuộc Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa.
Tại Lễ kết nạp, thay mặt chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Cung - Bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên của Đảng ủy Khối cho đồng chí Lê Duy Tuấn, phân công đảng viên chính thức trong chi bộ giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian thử thách theo qui định của Điều lệ Đảng.
Sau khi nhận Quyết định, đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong niềm xúc động, đồng chí đảng viên mới đã trân trọng cảm ơn Đảng ủy Trung tâm, chi bộ phòng TCHC đã bồi dưỡng, giúp đỡ để đồng chí có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng chí đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lí tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phát huy năng lực nhiều hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng,  góp phần cùng toàn chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lễ kết nạp Đảng viên mới đã diễn ra đúng qui định, trình tự, thành công tốt đẹp, là nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong phòng Tổ chức Hành chính tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của Trung tâm. Sự kiện kết nạp Đảng viên của Chi bộ phòng TCHC đã góp phần làm cho lực lượng của Chi bộ TCHC thêm hùng hậu cả về số lượng, chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.
Các hình ảnh trong Lễ kết nạp Đảng viên mới:
 4.jpg
3.jpg
2.jpg
Vũ Thị Hằng - PTP Tổ chức hành chính
Hôm nay:
180
Hôm qua:
1328
Tuần này:
180
Tháng này:
29812
Tất cả:
1012662