Đăng lúc: 11:48:29 20/12/2018 (GMT+7)

Hội thảo xây dựng văn hóa Trung tâm lần 2, chủ đề “Văn hóa phối hợp và chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ”

       Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa công sở; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và người lao động trong Trung tâm, nhất là đổi mới tư duy trong hoạt động của Trung tâm trên tinh thần tự tìm việc để làm, làm việc để có kinh phí hoạt động, đa dạng hóa loại hình, phương thức, trình độ đào tạo và đơn vị liên kết đào tạo; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân và tập thể, phối hợp và chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm GDTX  Tỉnh Thanh Hóa, từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu của Trung tâm, hướng tới sự phát triển bền vững.
       Kế thừa kết quả tốt đẹp của Hội thảo lần thứ nhất, ngày 19 tháng 12 năm 2018, Trung tâm GDTX Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng văn hóa Trung tâm lần thứ hai với chủ đề: “Văn hóa phối hợp và chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ”
       Tại Hội thảo này, Trung tâm GDTX tỉnh đã một lần nữa tạo ra một diễn đàn để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động cùng nhìn nhận lại chính mình, cùng nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình… từ đó cùng đưa ra thảo luận những vấn đề, những yếu tố có tác động trực tiếp đến việc xây dựng uy tín, thương hiệu của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là tinh thần phối hợp và chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm.
       Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong Trung tâm; theo đó với 21 báo cáo tham luận đã được gửi đến Hội thảo ở các loại hình và nội dung khác nhau, song đều liên quan đến chủ đề văn hóa phối hợp và chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhằm thực hiện mục tiêu, sứ mạng mà Trung tâm đã đề ra. Nhìn chung, các báo cáo tham luận đã tập trung giải quyết các vấn đề chính sau: 
       Một là: Các tham luận đã xác lập căn cứ khoa học về sự cần thiết phải xây dựng văn hóa nhà trường trong Trung tâm, đặc biệt là văn hóa phối hợp và chia sẻ trong thực hiện nhiệm vụ.
       Các bài tham luận đã tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa nói chung, văn hóa phối hợp và chia sẻ trách nhiệm nói riêng, sự cần thiết phải xây dựng, phát triển văn hóa phối hợp và chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong Trung tâm gắn với chức năng nhiệm vụ được giao. Những vấn đề này đã tạo nền tảng cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao ý thức trong phối hợp và chia sẻ trách nhiệm của tập thể đội ngũ trong Trung tâm để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, giúp Trung tâm GDTX Tỉnh đạt mục tiêu, hoàn thành sứ mạng đặt ra. 
       Hai là: Các tham luận đã đánh giá thực trạng văn hóa phối hợp và chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm.
      Chủ đề về tinh thần trách nhiệm không phải là mới. Đảng, Chính phủ và nhân dân ta luôn coi trọng vấn đề này, đặc biệt là trong những năm gần đây Bộ Chính trị đã chỉ đạo quyết liệt hơn thông qua các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Trong khuôn khổ của Hội thảo khoa học xây dựng văn hóa Trung tâm, trách nhiệm cá nhân đã được nhiều tác giả đề cập đến bên cạnh các nội dung về: văn hóa ứng xử trong công sở tại Trung tâm, tác phong làm việc văn minh trong công sở, văn hóa chia sẻ, lắng nghe trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ..... Đây được xác định là những giá trị, những yếu tố không thể thiếu đem đến hiệu quả trong công việc. Các tác giả đã chia sẻ, phân tích, nhìn nhận lại một cách khách quan, trung thực về thực trạng tinh thần trách nhiệm, về văn hóa ứng xử, giao tiếp, về tác phong làm việc... của mỗi cá nhân gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, từ đó chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế và giải pháp khắc phục .
       Ba là: Các tham luận đã đề xuất các giải pháp/ biện pháp xây dựng, củng cố, phát triển văn hóa phối hợp và chia sẻ trách nhiệm tại Trung tâm GDTX Tỉnh Thanh Hóa.
       Đây là nội dung chính nhận được sự quan tâm đông đảo của nhiều tác giả. Các tác giả đã thể hiện sự quan tâm, trăn trở với vấn đề xây dựng văn hóa làm việc với tinh thần phối hợp và chia sẻ trách nhiệm, từ đó đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả của vấn đề này. Các nhóm giải pháp chủ yếu tập trung đến việc nâng cao nhận thức đến hành động thực tiễn của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong Trung tâm trong thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện sự phối hợp và chia sẻ thực sự trong công việc. Đồng thời, các tác giả cũng mong muốn sự tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Trung tâm để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên không ngừng hoàn thiện mình, cống hiến vì sự phát triển bền vững của Trung tâm. 
       Hội thảo lần này đã mang đến luồng sinh khí mới và sự nhiệt huyết, quyết tâm xây dựng bầu không khí văn hóa với tinh thần phối hợp và chia sẻ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Mỗi cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ đem đến thành quả xuất sắc cho đơn vị, giúp Trung tâm GDTX hoàn thành sứ mạng của mình, đáp ứng yêu cầu  công nghiệp hóa- hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
       Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các tác giả đã quan tâm, phối hợp, gửi bài và tham gia Hội thảo. Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể cám  bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong Trung tâm đã đến tham dự và đóng góp ý kiến cho các tham luận. Đặc biệt trân trọng cảm ơn 8 tác giả đã trình bầy tham luận tại Hội thảo đã để lại những cung bậc cảm xúc khác nhau, với hàm lượng trí tuệ, thông tin phong phú, với những luận cứ khoa học minh bạch, rõ ràng, tính thuyết phục cao, với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, logic, bài bản và đặc biệt thể hiện sự tâm huyết cao độ của các Tác giả. Đó là cơ sở, là niềm tin để Lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh tin tưởng, gửi gắm hy vọng rằng các cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của Trung tâm sẽ phát huy cao độ phẩm chất, năng lực của mình, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo để luôn đổi mới tư duy, đổi mới cách nghĩ, cách làm nhằm tạo được nhiều việc làm cho Trung tâm có hiệu quả, góp phần xây dựng Trung tâm GDTX tỉnh phát triển ổn định và bền vững.
       Hội thảo đã khép lại nhưng dư âm của Hội thảo sẽ lan tỏa trong mọi người, mọi hoạt động của Trung tâm. Theo đó, văn hóa của Trung tâm GDTX tỉnh sẽ chính là một tập hợp các giá trị, niềm tin, hiểu biết, chuẩn mực cơ bản được tất cả các thành viên trong Trung tâm chia sẻ, tạo nên bản sắc, thương hiệu riêng có của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa.
 
Thanh Hóa, ngày 19/12/2018
 
Hôm nay:
247
Hôm qua:
971
Tuần này:
3096
Tháng này:
26488
Tất cả:
1009338