Đăng lúc: 10:19:48 23/07/2019 (GMT+7)

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa

Ngày 17/7/2019, tại Trung tâm GDTX tỉnh đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Trung tâm. Đ/c Đào Phan Thắng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm đã chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng bộ đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019.
Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao, công tác phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; công tác xây dựng đảng về chính trị, đạo đức; công tác tổ chức cán bộ; xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; công tác kiểm tra giám sát và lãnh đạo các đoàn thể …
Nhìn chung, đảng viên trong Đảng bộ đều nhận thức đúng đắn trước những diễn biến về chính trị, kinh tế, xã hội trong nước, trong tỉnh và trong ngành, luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ tốt; thực hiện nghiêm các qui định về những điều đảng viên không được làm, tiên phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể điều hành hoạt động của Trung tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng vừa qua.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Phan Thắng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Trung tâm sẽ tập trung lãnh đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Sở GD&ĐT giao và tích cực xây dựng những đề án tổ chức các hoạt động giáo dục tại Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích, có hiệu quả tốt; không ngừng nâng cao chất lượng, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đảng viên, người lao động trong Trung tâm.
Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Trung tâm kịp thời triển khai, tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng cấp trên cho đảng viên toàn đảng bộ; làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo các phòng ban trong việc xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở; củng cố và duy trì mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong các chi bộ và toàn đảng bộ, lãnh đạo các phòng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn trật tự an toàn trong cơ quan; thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra giám sát thường xuyên trong đảng bộ, chi bộ; định hướng chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh … thường xuyên tổ chức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm của các phòng; tạo mọi điều kiện để các tổ chức hoạt động có hiệu quả, đúng nguyên tắc, phát huy tính dân chủ và trí tuệ tập thể.
      Đồng chí cũng nhấn mạnh, để Công tác đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, các chi bộ cần tăng cường phối hợp công tác giữa các phòng ban, các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Đảng ủy Trung tâm cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng đảng viên trong các chi bộ, vai trò của người đứng đầu và lãnh đạo cấp ủy … Đặc biệt, các phòng ban cần lưu ý thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đẩy mạnh đa dạng hóa các loại hình đào tạo; chú trọng công tác tư tưởng chính trị, chấn chỉnh kỉ luật phát ngôn, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người đảng viên trong xây dựng văn hóa Trung tâm cũng như đối với đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động …
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung tâm nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã lãnh đạo Trung tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đã nêu trong Nghị quyết đảng bộ tại hội nghị ngày 29/12/2018. 100% đảng viên tham dự hội nghị biểu quyết thống nhất với báo cáo sơ kết và năm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019.
Một số hình ảnh tại hội nghị
1.jpg
2.jpg
3.jpg

4.jpg
 
Vũ Thị Hằng - Chi bộ phòng TCHC
 
Hôm nay:
1379
Hôm qua:
1613
Tuần này:
12203
Tháng này:
75357
Tất cả:
2118099