Đăng lúc: 15:29:03 26/09/2019 (GMT+7)

Phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa

Th.s. Đào Thị Thủy – Bí thư Đoàn TN

       Với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn thanh niên Trung tâm luôn tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và giữ vai trò chủ công, nòng cốt trong các hoạt động phong trào tại đơn vị. Bên cạnh đó, việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ luôn được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chú trọng và đặt lên hàng dầu. Trong năm học vừa qua, chi Đoàn thanh niên Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quyết tâm phấn đấu xây dựng Trung tâm GDTX tỉnh thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có uy tín của tỉnh. Nhìn lại năm học 2018-2019, chi đoàn đã đạt được một số kết quả như:
       Chi đoàn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm để tổ chức các hoạt động phong trào tại đơn vị như các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo; các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày Tết Trung thu; các hoạt động nhằm bảo vệ ANTT, VSMT; các hoạt động khuyến học, khuyến tài … tại đơn vị. Các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, được đông đảo các đồng chí đoàn viên và các tổ chức đoàn thể khác hưởng ứng mạnh mẽ. Cụ thể là giao lưu TDTT với các huyện Triệu Sơn, huyện Thường Xuân; tham gia Hội thao nhân dịp ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3/2019 và đã đạt giải nhì môn bóng bàn do Đoàn khối tổ chức.
       Trong năm học vừa qua, đã có nhiều đoàn viên tham gia biên soạn tài liệu, thẩm định, giảng dạy các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ trưởng chuyên môn, Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh; tham gia giảng dạy các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQLGD và tham gia viết nhiều tin, bài có chất lượng trên Website của Trung tâm và của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá; tham gia tuyển sinh các lớp LKĐT, thi và cấp chứng chỉ Tin học tại đơn vị có hiệu quả cao.
       Để đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Giám đốc, Đoàn cấp trên, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và sự quyết tâm, chung sức, chung lòng của tất cả đoàn viên trong chi đoàn.
       Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục như: Các hoạt động còn chưa đa dạng về hình thức, còn thiếu, còn yếu về nội dung nên chưa thu hút được các tổ chức đoàn thể khác tham gia vào các hoạt động phong trào của chi đoàn; các hoạt động VHVN, TDTT mới chỉ dừng lại ở một số môn như bóng đá, bóng bàn, cầu lông và chỉ chú trọng vào các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước, của ngành nên chưa tổ chức thường xuyên; đa số đoàn viên trong chi đoàn đã đến tuổi trưởng thành đoàn lại giữ nhiều vị trí chủ chốt trong đơn vị nên chưa dành nhiều thời gian và tâm huyết trong các hoạt động của chi Đoàn; vẫn còn hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm trong công việc, ỉ lại vào người khác nên chưa thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động phong trào tại Trung tâm.
       Nguyên nhân của những tồn tại trên là do một số đoàn viên chưa nắm rõ nguyên tắc phối hợp nên khi được giao nhiệm vụ còn ỉ lại, đùn đẩy trách nhiệm trong công việc; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong các buổi sinh hoạt chưa cao.
       Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020, phát huy vai trò xung kích của Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm sẽ tập trung vào những giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị, cụ thể như sau:
       Thứ nhất, tiếp tục thể hiện vai trò xung kích trong học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên.
       Để thể hiện vai trò xung kích trong học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, Ban Chấp hành (BCH) ĐTN Trung tâm tập trung đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động giáo dục cho đoàn viên thanh niên. Cụ thể như:
     - Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng cũng như tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, của Nhà nước, của ngành và Đoàn cấp trên phát động.
     - Làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho Đoàn viên để mọi người nhận thức đúng, đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công việc tại Trung tâm GDTX tỉnh trong tình hình tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) tạ hội nghị lần thứ 8 theo Kết luận số 51/KLTW ngày 30/5/2019 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII); thực hiện kế hoạch số 165/KH-TU ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 51/KL-TW của BCH Trung ương Đảng.
     - Thường xuyên mời các báo cáo viên nói chuyện, tọa đàm, trao đổi với đoàn viên thanh niên; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nhận thức của đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng; tổ chức các hoạt động thăm quan thực tiễn, giao lưu, kết nghĩa, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt nhằm nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động trong đoàn viên thanh niên tại đơn vị.
       Thứ hai, Tiếp tục thể hiện vai trò xung kích trong việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ năm học tại đơn vị.
Để thực hiện giải pháp này BCH ĐTN Trung tâm tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
     - Tiếp tục duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Thi đua dạy tốt, phục vụ tốt” trong đoàn viên là cán bộ, giáo viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và nhiệm vụ học tập, rèn luyện của mỗi đoàn viên; tạo điều kiện để mọi Đoàn viên làm việc hiệu quả, chất lượng, là những người đi tiên phong trong Trung tâm về mọi nhiệm vụ được giao.
     - Phát động phong trào “Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học” trong đoàn viên là cán bộ, giáo viên. Mỗi đoàn viên có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin lý luận và thực tiễn bổ sung kịp thời vào bài giảng; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động người học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Khuyến khích cán bộ, giáo viên trẻ đăng ký tham gia các khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.
     - Phát động phong trào đoàn viên thanh niên xung kích đảm nhận các công trình, phần việc chuyên môn của đơn vị. Phối hợp với các tổ chức trong Trung tâm thường xuyên tổ chức các cuộc thi cho cán bộ, giáo viên và người lao động.
     - Duy trì và phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, viết SKKN trong đoàn viên giáo viên thực sự hiệu quả, chất lượng.
Thứ ba, đẩy mạnh phong trào VHVN, TDTT, xây dựng nếp sống văn hóa gắn với cuộc vận động “Xây dựng Trung tâm văn hóa”.
Phát huy những thành tích đã đạt được, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào VHVN, TDTT, xây dựng nếp sống văn hóa gắn với việc thực hiện cuộc vận động của ngành giáo dục và đào tạo. Cụ thể là:
     - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong đoàn viên thanh niên gắn với các sự kiện quan trọng của Đảng, của Nhà nước, của ngành, của Trung tâm; phấn đấu mỗi quý tổ chức 01 sự kiện VHVN, TDTT để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên thanh niên; phát động tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao hoặc tăng cường giao lưu VHVN, TDTT với các đơn vị để tạo sự đồng thuận, đoàn kết xây dựng Trung tâm ổn định và phát triển bền vững.
     - Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm hướng dẫn đoàn viên thanh niên rèn luyện và thực hiện nếp sống văn hóa, chống các biểu hiện và những hành vi thiếu văn hoá trong giao tiếp, ứng xử; phát động và triển khai các phong trào đoàn viên thanh niên chấp hành giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng cảnh quan môi trường Trung tâm xanh, sạch, đẹp.
Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
     - Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng từ đó vận động đoàn viên trong Trung tâm tích cực, tự giác tham gia. Duy trì kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện trong đoàn viên thanh niên theo hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
     - Tổ chức các hoạt động tình nguyện như: làm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khuôn viên Trung tâm; kịp thời chia sẻ, động viên đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và các hoạt động tình nguyện vùng miền núi, biên giới, hải đảo trong tỉnh.
     - Mở rộng các hoạt động giao lưu, liên kết với tuổi trẻ các trường, các cơ sở Đoàn bạn trong Khối trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, tình nghĩa, hoạt động vì cộng đồng...
       Năm học 2019-2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm xác định: “Tuổi trẻ Trung tâm GDTX tỉnh làm chủ chuyên môn, xung kích, sáng tạo, phát triển bền vững”, mỗi đoàn viên thanh niên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân trong thực thi nhiệm vụ, luôn chủ động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thể hiện nhiều hơn nữa vai trò “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
       Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong năm học 2019-2020, chi đoàn thanh niên Trung tâm quyết tâm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, không ngững rèn luyện, phấn đấu với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng hậu bị của Đảng, là nòng cốt trong các phong trào xung kích, tình nguyện tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa – đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua dẫn đầu toàn quốc về đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.
Thanh Hóa, tháng 9/2019 
Hôm nay:
1488
Hôm qua:
1613
Tuần này:
12312
Tháng này:
75466
Tất cả:
2118208