Đăng lúc: 15:13:27 19/01/2018 (GMT+7)

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

        Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 40 /QĐ-SGD& ĐT về việc phê duyệt kế hoạch và Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông. Theo đó, Giám đốc Sở đã giao cho Trung tâm GDTX tỉnh chủ trì phối hợp phòng GDTrH và các phòng chức năng của Sở để tổ chức thực hiện. Thời gian bồi dưỡng mỗi lớp là 04 ngày, với 30 tiết thực dạy và 01 ngày trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức hội thảo.
Mục tiêu là cung cấp cho người học kỹ năng quản lý tổ chuyên môn trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo hướng tiếp cận năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Sau khi học xong chương trình này người học có khả năng: Hiểu, nắm vững vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn, hiểu được các phương pháp và cách thức quản lý tổ chuyên môn theo quy định; Có kỹ năng quản lý tổ chuyên môn theo Điều lệ trường học và các quy định của các cấp quản lý giáo dục: kỹ năng  lập kế hoạch, quản lý hoạt động dạy học, tổ chức hoạt động bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, tham gia đánh giá giáo viên; biết áp dụng kiến thức và kỹ năng quản lý tổ chuyên môn vào thực tiễn quản lý tổ chuyên môn, tích cực tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý tổ chuyên môn có hiệu quả.
Trong thời gian 30 tiết thực học, với đối tượng là Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn trường  phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chương trình được bố trí các chuyên đề sau: Những vấn đề chung trong quản lí của Tổ trưởng chuyên môn  trường Phổ thông; Tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lí hoạt động dạy- học ở trường Phổ thông; Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông với nhiệm vụ phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông với nhiệm vụ đánh giá, xếp loại giáo viên; Báo cáo chuyên đề của phòng giáo dục Trung học (Phòng GD Tiểu học) về những điểm mới trong quản lý hoạt động dạy học ở trường phổ thông và Hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý các nhà trường.
        Với nội dung từng chuyên đề, người học sẽ nắm được một số khái niệm,  Hiểu được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông; Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông theo quy định hiện hành.
Ví như ở chuyên đề thứ nhất, Học viên sẽ có hiểu biết khái quát về lãnh đạo, quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường; vị trí, vai trò, tiêu chuẩn và nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng chuyên môn; các mối quan hệ của Tổ trưởng chuyên môn (TTCM) với Hội đồng nhà trường, Hiệu trưởng, phụ huynh học sinh, các tổ trưởng chuyên môn khác, với giáo viên chủ nhiệm, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, với các thành viên trong tổ chuyên môn; khái niệm Tổ chuyên môn trường phổ thông - một nhóm làm việc và một số kỹ năng làm việc trong tổ chuyên môn...
       Ở chuyên đề về Tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lí hoạt động dạy - học ở trường Phổ thông, người học sẽ hiểu được các yêu cầu của dạy học và quản lý hoạt động dạy học, xác định nội dung cơ bản và cách thức quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn trong trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới; có kỹ năng quản lý các hoạt động dạy học của tổ chuyên môn trong trường phổ thông.
      Tại chuyên đề Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông với nhiệm vụ phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, người học sẽ nắm được vị trí vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp, cách thức bồi dưỡng, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên của TTCM trường phổ thông theo quy định hiện hành; Có kỹ năng tổ chức các hoạt động bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, kỹ năng kiểm tra đánh giá giáo viên sau bồi dưỡng, biết tạo động lực phát triển chuyên môn cho giáo viên trong tổ.
Ở chuyên đề Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông với nhiệm vụ đánh giá, xếp loại giáo viên, người học sẽ hiểu rõ mục đích, nội dung và quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông với nhiệm vụ đánh giá xếp loại giáo viên; đồng thời có kỹ năng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xếp loại giáo viên của Tổ trưởng tổ chuyên môn ở trường phổ thông.
       Tại nội dung Quyết định số 40 /QĐ-SGD& ĐT ngày 16/01/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch và Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông đã chỉ rõ về kinh phí bồi dưỡng được thực hiện theo nguyên tắc thu đủ bù chi (mức 300.000 đ/học viên) do đơn vị hoặc người học chi trả. Trước mắt, trong năm 2018 tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ trưởng chuyên môn các trường THPT, sau đó đến các trường TH và THCS; Giao cho Phòng GDTrH theo dõi, đôn đốc và phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh để tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả cụ thể với Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban Cơ quan Sở.
       Đây là một việc làm rất sáng suốt, nhằm đi trước, đón đầu cho thực hiện đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông để thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
 Trung tâm GDTX tỉnh
 
Hôm nay:
915
Hôm qua:
1293
Tuần này:
7142
Tháng này:
19987
Tất cả:
905903