Đăng lúc: 09:30:22 22/07/2016 (GMT+7)

Phòng Ngoại ngữ - Tin học

Thực hiện chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ. Tập huấn cho ngành giáo dục thường xuyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh

1. Trưởng Phòng

  Đỗ Thị Sen

Nhiệm vụ: Phụ trách chung

Điện thoại: (037)3 712.875; 

Email : Dothisen81@Gmail.com

2. Phòng Ngoại ngữ - Tin học gồm 6 đồng chí

   1. Đỗ Thị Sen - Phó trưởng phòng - phụ trách chung 
   2. Nguyễn Thị Duyên: Phó trưởng phòng;

   3. Lưu Thuý Quỳnh: Giáo viên Ngoại ngữ;

   4. Lê Thị Liên: Giáo viên Ngoại ngữ;
   5. Lê Việt Hùng: Giáo viên Tin học;

   6. La Đức Dũng:  Giáo viên Tin học;
   7. Lê Thu Ngọc: Giáo viên Ngoại ngữ;

3. Chức năng, nhiệm vụ

          3.1. Chức năng

- Tham mưu cho lãnh đạo kế hoạch tuyển sinh mở lớp tiếng Anh, Tin học đáp ứng nhu cầu người học; Giảng dạy, bồi dưỡng đối với hai bộ môn tiếng Anh, Tin học và tổ chức thi cấp chứng chỉ; Đảm nhiệm kỹ thuật hệ thống thiết bị thông tin phục vụ công việc và đào tạo của trung tâm.

3.2. Nhiệm vụ

        - Thực hiện giảng dạy môn tiếng Anh và Tin học cho các lớp Đại học liên kết tại Trung tâm khi có kế hoạch mời giảng.

  - Chủ động khai thác, tuyển sinh mở các mô hình đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Anh, Tin học theo nhu cầu phát triển xã hội.

        - Tổ chức, triển khai giảng dạy, thi và cấp chứng chỉ A,B,C Tiếng Anh và Tin học; Chứng chỉ B2, C1 chuẩn theo khung tham chiếu Châu Âu; Tiếng Anh chất lượng cao cho học sinh Tiểu học.

        - Tham gia công tác quản lý lớp.

Hôm nay:
644
Hôm qua:
899
Tuần này:
2954
Tháng này:
13804
Tất cả:
769501