Đăng lúc: 09:15:35 22/07/2016 (GMT+7)

Phòng Quản lý đào tạo

Nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc về công tác liên kết đào tạo

1. Trưởng Phòng

 

 

 

Ông: Vũ Đình Đăng

Điện thoại: 0982033599

Email : Vudang.gdtxth@gmail.com

2. Phòng Quản lý đào tạo (QLĐT):  9 đồng chí

1. Trưởng phòng ông: Vũ Đình Đăng - phụ trách chung;

2. Phó TP: Hoàng Văn Tuân - Phụ trách công tác quản lý dạy học

3. Phó TP: Trịnh Thị Mai - Phụ trách công tác khai thác nguồn tuyển sinh
4. Đỗ Thị Hằng - Cán bộ phòng;

5. Lê Trọng Sơn - Cán bộ phòng;

6. Lê Đức Thắng - Cán bộ phòng;

7.  Nguyễn Thị Nga - Cán bộ phòng;
8. Trương Thị Hiền - Cán bộ phòng
9. Nguyễn Trung Thanh - Cán bộ phòng 
10. Phạm Văn Hoàng - Cán bộ phòng 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

              3.1. Chức năng

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng liên kết hàng năm của Trung tâm và công tác khai thác nguồn tuyển sinh liên kết đào tạo; nhu cầu học tập của xã hội, ngành, nghề và loại hình đào tạo;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trình các cấp có thẩm quyền về trình tự, văn bản thủ tục mở các lớp liên kết đào tạo theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT, các văn bản pháp qui của Nhà nước cũng như các qui định của UBND tỉnh Thanh Hóa về liên kết đào tạo;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc đấu mối với các trường Đại học, các Học viện xin chỉ tiêu đào tạo liên kết hàng năm; phối hợp với các cơ sở đào tạo tham mưu các biện pháp quản lý các lớp liên kết đào tạo học tại Trung tâm nhằm đạt chất lượng và hiệu quả.

3.2. Nhiệm vụ

1. Khảo sát điều tra nhu cầu học tập của nhân dân trong Tỉnh, tham m­ưu cho ban Giám đốc mở các ngành đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Công tác dạy và học:

- Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch học tập cho từng năm, từng kỳ đối với các lớp

- Tổng hợp kế hoạch giảng dạy của các trư­ờng liên kết theo từng kỳ, từng năm để báo cáo với các cơ quan, bộ phận có liên quan; tổng hợp nhu cầu phòng học và các thiết bị dạy học từng tuần của toàn Trung tâm trình Giám đốc duyệt và chuyển cho các bộ phận chức năng để thực hiện (vào thứ 6 hàng tuần).

- Quản lý nền nếp dạy, học và kết quả đào tạo của các lớp học trong Trung tâm. Thực hiện qui chế đào tạo của Bộ GD&ĐT; các quy định của các tr­ường liên kết, các qui định của Trung tâm

- Chủ động phối hợp với giáo viên các trư­ờng trung ­ương trong việc tổ chức học, thi học phần, công tác quản lý lớp học; chủ động đề xuất với ban Giám Đốc về chủ trương và các phương án chỉ đạo chuyên môn cụ thể.

- Quản lý các loại hồ sơ: Mở lớp, kết thúc khoá học của tất cả các lớp trong trung tâm, hồ sơ học viên sinh viên, kết quả học tập của các lớp liên kết đào tạo.

3. Công tác khác:

- Thực hiện nền nếp hội họp, chế độ báo cáo định kỳ và quản lý phòng theo quy định của Trung tâm.

- Quản lý kế hoạch, kết quả học tập các khóa học của phòng NN-TH và phòng Bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Hôm nay:
205
Hôm qua:
979
Tuần này:
3573
Tháng này:
5802
Tất cả:
2200046