Đăng lúc: 09:26:45 22/07/2016 (GMT+7)

Phòng Bồi dưỡng nâng cao trình độ

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Trung tâm GDTX tỉnh. Phòng BDNCTĐ có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý, tổ chức thực hiện và giảng dạy các lớp Bồi dưỡng CBQL giáo dục trên địa bàn tỉnh

 1. Trưởng Phòng

   

Ông: Hồ Sỹ Dũng
 

Nhiệm vụ : Phụ trách chung

Điện thoại: 0915.136624

Email : Hosydung.edu@gmail.com

 2. Phòng Bồi dưỡng nâng cao trình độ (BDNCTĐ) gồm:  7 đồng chí.

     1. Trưởng phòng: Hồ Sỹ Dũng - Phụ trách chung;

     2. Phạm Thị Hồng Thanh - Phó trưởng phòng;
     3. Đỗ Thanh Hương - Phó trưởng phòng; 

     4. Đỗ Thị Giang -  Giáo viên;

     5. Võ Thị Thu Hiền - Giáo viên;
     6. Phạm Gia Hải - Giáo viên;
     7. Lê Đỗ Hùng - Giáo viên;
     8. Lê Hữu Tường - Giáo viên;

3. Chức năng, nhiệm vụ:

            3.1. Chức năng

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các hoạt động chuyên môn:

-  Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

3.2. Nhiệm vụ

- Điều tra, khảo sát đội ngũ CBQL trên địa bàn toàn tỉnh.    

- Triển khai tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, ra đề thi, coi thi, chấm thi học phần theo quy chế; hướng dẫn chấm tiểu luận cuối khoá, hướng dẫn thực tế quản lý giáo dục, đánh giá kết quả học tập đối với hệ đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD của bậc học Mầm non, Tiểu học và cấp THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hệ bồi dưỡng bổ sung kiến thức QLGD của bậc học Mầm non, Tiểu học và cấp THCS.

- Biên soạn tài liệu, đề cương bài giảng theo chương trình bồi dưỡng CBQL giáo dục của Bộ Giáo dục và đào tạo

- Tham gia tổ chức và quản lý các lớp bồi dưỡng CBQL cấp THPT theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá

- Tham gia tổ chức và quản lý các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT, GDTX theo kế hoạch của Sở Giáo dục và đào tạo

- Tham gia công tác NCKH và đúc rút SKKN

- Phối hợp với các phòng, bộ phận liên quan trong Trung tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ có liên quan như: coi thi, giảng dạy các lớp liên kết và các hoạt động khác.

Hôm nay:
209
Hôm qua:
979
Tuần này:
3577
Tháng này:
5806
Tất cả:
2200050