Thông tin nội bộ / Các phòng Ban
Phòng Tổ chức Hành chính
Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Trung tâm GDTX tỉnh. Phòng TC-HC có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các mặt công tác Tổ chức, Tổng hợp, Hành chính - Quản trị của Trung tâm
Phòng Ngoại ngữ - Tin học
Thực hiện chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ. Tập huấn cho ngành giáo dục thường xuyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh
Phòng Bồi dưỡng nâng cao trình độ
Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Trung tâm GDTX tỉnh. Phòng BDNCTĐ có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý, tổ chức thực hiện và giảng dạy các lớp Bồi dưỡng CBQL giáo dục trên địa bàn tỉnh
Phòng Quản lý đào tạo
Nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám đốc về công tác liên kết đào tạo
Hôm nay:
265
Hôm qua:
1165
Tuần này:
7399
Tháng này:
20342
Tất cả:
2242730