Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục hiện nay    Đăng 6 ngày trước · 54 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 18 năm 2019 (khóa thi ngày 05-06/01/2019)    Đăng 7 ngày trước · 75 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2019    Đăng 16 ngày trước · 82 lượt xem
Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018-2019    Đăng 29 ngày trước · 168 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 135 lượt xem
Quy chế làm việc của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 248 lượt xem
Quy chế hoạt động trang Thông tin điện tử năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 142 lượt xem
Quy chế làm việc của phòng máy tính năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 197 lượt xem
Quy chế nâng lương thường xuyên và trước thời hạn năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 141 lượt xem
Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 160 lượt xem
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 159 lượt xem
Quy chế phối hợp làm việc giữa Công đoàn và Chính quyền năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 190 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 16 năm 2018 (khóa thi ngày 01, 02/12/2018)    Đăng 1 tháng trước · 196 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 12 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 243 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 15 năm 2018 (khóa thi ngày 10, 11/11/2018)    Đăng 1 tháng trước · 266 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 11 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 287 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 14 năm 2018 (khóa thi ngày 27, 28/10/2018)    Đăng 2 tháng trước · 226 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 404 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 13 năm 2018 (khóa thi ngày 13, 14/10/2018)    Đăng 3 tháng trước · 362 lượt xem
Thông báo lịch cấp và nhận chứng chỉ Tin học chuẩn theo thông tư 03    Đăng 3 tháng trước · 352 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 12 năm 2018 (khóa thi ngày 29, 30/9/2018)    Đăng 3 tháng trước · 389 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 245 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 10 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 371 lượt xem
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 - 2019    Đăng 4 tháng trước · 254 lượt xem
Thông báo tạo nguồn tuyển sinh năm học 2018-2019    Đăng 4 tháng trước · 487 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5   
Hôm nay:
704
Hôm qua:
765
Tuần này:
5606
Tháng này:
13668
Tất cả:
875083