Kế hoạch học và thi tháng 7 năm 2018    Đăng 10 ngày trước · 76 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2018    Đăng 16 ngày trước · 61 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 6 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 281 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 111 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 5 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 293 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 167 lượt xem
Thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, phổ thông công lập    Đăng 2 tháng trước · 426 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 4 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 373 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 415 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 3 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 495 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và kế hoạch hoạt động tháng 03 năm 2018    Đăng 4 tháng trước · 490 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2018    Đăng 5 tháng trước · 471 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 01 năm 2018    Đăng 6 tháng trước · 812 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 12 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 658 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2018    Đăng 6 tháng trước · 789 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 462 lượt xem
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập    Đăng 7 tháng trước · 619 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 11 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 749 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 397 lượt xem
Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam    Đăng 8 tháng trước · 568 lượt xem
Kế hoạch khảo sát sau bồi dưỡng năng lực tiếng Anh    Đăng 8 tháng trước · 703 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 10 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 855 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 503 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 9 năm 2017    Đăng 10 tháng trước · 966 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017    Đăng 10 tháng trước · 703 lượt xem
Trang:    1      2      3      4   
Hôm nay:
89
Hôm qua:
379
Tuần này:
89
Tháng này:
6044
Tất cả:
708505