Kế hoạch học và thi tháng 4 năm 2018    Đăng 6 ngày trước · 135 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2018    Đăng 25 ngày trước · 252 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 3 năm 2018    Đăng 28 ngày trước · 333 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và kế hoạch hoạt động tháng 03 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 350 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 338 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 01 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 628 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 12 năm 2017    Đăng 3 tháng trước · 450 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 695 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2017    Đăng 4 tháng trước · 380 lượt xem
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập    Đăng 5 tháng trước · 506 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 11 năm 2017    Đăng 5 tháng trước · 608 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2017    Đăng 5 tháng trước · 311 lượt xem
Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam    Đăng 6 tháng trước · 486 lượt xem
Kế hoạch khảo sát sau bồi dưỡng năng lực tiếng Anh    Đăng 6 tháng trước · 630 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 10 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 713 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 422 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 9 năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 845 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 620 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 351 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 8 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 651 lượt xem
Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 2307 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 7 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 705 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 546 lượt xem
Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo    Đăng 10 tháng trước · 970 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 6 năm 2017    Đăng 10 tháng trước · 841 lượt xem
Trang:    1      2      3   
Hôm nay:
41
Hôm qua:
2291
Tuần này:
5164
Tháng này:
19460
Tất cả:
671700