Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 32 (đợt 13/2019) khóa thi ngày 18-19/8/2019    Đăng 12 ngày trước · 156 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2019    Đăng 18 ngày trước · 173 lượt xem
Quy định về viết hoa trong văn bản hành chính    Đăng 19 ngày trước · 62 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 31 (đợt 12/2019) khóa thi ngày 03-04/8/2019    Đăng 1 tháng trước · 364 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 30 (đợt 11/2019) khóa thi ngày 21-22/7/2019    Đăng 1 tháng trước · 239 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 97 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 104 lượt xem
Kế hoạch học tuần 01 tháng 8 năm 2019 (từ 29/7/2019-04/8/2019)    Đăng 1 tháng trước · 211 lượt xem
Kế hoạch học tuần 04 tháng 7 năm 2019 (từ 22/7/2019-28/7/2019)    Đăng 2 tháng trước · 133 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 29 (đợt 10/2019) khóa thi ngày 06-07/7/2019    Đăng 2 tháng trước · 287 lượt xem
Kế hoạch học tuần 03 tháng 7 năm 2019 (từ 15/7/2019-22/7/2019)    Đăng 2 tháng trước · 240 lượt xem
Kế hoạch học tuần 02 tháng 7 năm 2019 (từ 08/7/2019-14/7/2019)    Đăng 2 tháng trước · 163 lượt xem
Kế hoạch học tuần 01 tháng 7 năm 2019 (từ 01/7/2019-07/7/2019)    Đăng 2 tháng trước · 417 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 28 (đợt 9/2019) khóa thi ngày 22-23/6/2019    Đăng 2 tháng trước · 314 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 27 (đợt 8/2019) khóa thi ngày 08-09/6/2019    Đăng 3 tháng trước · 320 lượt xem
Quyết định về việc phê duyệt nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông    Đăng 3 tháng trước · 203 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 26 (đợt 7/2019) khóa thi ngày 25-26/5/2019    Đăng 3 tháng trước · 175 lượt xem
Kế hoạch học tuần 2 tháng 6 năm 2019 (từ 10/6-15/6)    Đăng 3 tháng trước · 197 lượt xem
Kế hoạch học tuần 5 tháng 5 năm 2019 (từ 27/5-02/6)    Đăng 3 tháng trước · 220 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 25 (đợt 6/2019) khóa thi ngày 17-19/5/2019    Đăng 3 tháng trước · 415 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 24 (đợt 5/2019) khóa thi ngày 04-05/5/2019    Đăng 3 tháng trước · 263 lượt xem
Kế hoạch học tuần 4 tháng 5 năm 2019 (từ 20/5-26/5)    Đăng 3 tháng trước · 270 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2019    Đăng 4 tháng trước · 282 lượt xem
Kế hoạch học tuần 2 tháng 5 năm 2019 (từ 06/5-12/5)    Đăng 4 tháng trước · 349 lượt xem
Kế hoạch học tuần 1 tháng 5 năm 2019 (từ 29/4-5/5)    Đăng 4 tháng trước · 303 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6      7   
Hôm nay:
1321
Hôm qua:
3256
Tuần này:
7332
Tháng này:
56371
Tất cả:
1145061