Kế hoạch học tuần 01 tháng 7 năm 2020 (từ 29/6/2020-05/7/2020)    Đăng 2 ngày trước · 24 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2020    Đăng 2 ngày trước · 12 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 48 (đợt 10/2020) khóa thi ngày 20-21/6/2020    Đăng 6 ngày trước · 66 lượt xem
Kế hoạch học tuần 04 tháng 6 năm 2020 (từ 22/6/2020-28/6/2020)    Đăng 7 ngày trước · 32 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 47 (đợt 9/2020) khóa thi ngày 07/6/2020    Đăng 17 ngày trước · 119 lượt xem
Kế hoạch học tuần 03 tháng 6 năm 2020 (từ 15/6/2020-21/6/2020)    Đăng 17 ngày trước · 90 lượt xem
Kế hoạch học tuần 02 tháng 6 năm 2020 (từ 08/6/2020-14/6/2020)    Đăng 23 ngày trước · 119 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 46 (đợt 8/2020) khóa thi ngày 31/5/2020    Đăng 29 ngày trước · 165 lượt xem
Kế hoạch học tuần 01 tháng 6 năm 2020 (từ 01/6/2020-07/6/2020)    Đăng 1 tháng trước · 108 lượt xem
Kế hoạch học tuần 04 tháng 5 năm 2020 (từ 25/5/2020-31/5/2020)    Đăng 1 tháng trước · 134 lượt xem
Kế hoạch học tuần 03 tháng 5 năm 2020 (từ 18/5/2020-24/5/2020)    Đăng 1 tháng trước · 91 lượt xem
Kế hoạch học tuần 02 tháng 5 năm 2020 (từ 11/5/2020-17/5/2020)    Đăng 1 tháng trước · 81 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2020    Đăng 1 tháng trước · 120 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 45 (đợt 7/2020) khóa thi ngày 23-24/5/2020    Đăng 1 tháng trước · 243 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 44 (đợt 6/2020) khóa thi ngày 16-17/5/2020    Đăng 1 tháng trước · 274 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 43 (đợt 5/2020) khóa thi ngày 02-03/4/2020    Đăng 1 tháng trước · 301 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2020    Đăng 2 tháng trước · 150 lượt xem
HÃY ĐỌC KỸ BÀI NÀY NẾU BẠN KHÔNG MUỐN CHẾT    Đăng 3 tháng trước · 420 lượt xem
Cách ly toàn xã hội trong 15 ngày, kể từ 1/4    Đăng 3 tháng trước · 305 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2020    Đăng 3 tháng trước · 310 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 41 (đợt 3/2020) khóa thi ngày 07-08/03/2020    Đăng 3 tháng trước · 695 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và kế hoạch hoạt động tháng 03 năm 2020    Đăng 4 tháng trước · 361 lượt xem
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt I năm 2020    Đăng 4 tháng trước · 577 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 40 (đợt 2/2020) khóa thi ngày 12/01/2020    Đăng 5 tháng trước · 1028 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 39 (đợt 1/2020) khóa thi ngày 04/01/2020    Đăng 5 tháng trước · 749 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6      7      8      9   
Hôm nay:
120
Hôm qua:
756
Tuần này:
4223
Tháng này:
2317
Tất cả:
2164311