Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2018    Đăng 25 ngày trước · 65 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 01 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 216 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 12 năm 2017    Đăng 1 tháng trước · 141 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 434 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2017    Đăng 2 tháng trước · 187 lượt xem
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập    Đăng 3 tháng trước · 284 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 11 năm 2017    Đăng 3 tháng trước · 398 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2017    Đăng 3 tháng trước · 167 lượt xem
Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam    Đăng 4 tháng trước · 354 lượt xem
Kế hoạch khảo sát sau bồi dưỡng năng lực tiếng Anh    Đăng 4 tháng trước · 543 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 10 năm 2017    Đăng 4 tháng trước · 500 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017    Đăng 4 tháng trước · 309 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 9 năm 2017    Đăng 5 tháng trước · 610 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017    Đăng 5 tháng trước · 453 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 258 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 8 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 464 lượt xem
Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 2054 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 7 năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 518 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 404 lượt xem
Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo    Đăng 8 tháng trước · 796 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 6 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 718 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 481 lượt xem
Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý    Đăng 9 tháng trước · 1594 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 608 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 5 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 764 lượt xem
Trang:    1      2      3   
Hôm nay:
26
Hôm qua:
375
Tuần này:
26
Tháng này:
8883
Tất cả:
638250