Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 20 năm 2019 (khóa thi ngày 02-03/03/2019)    Đăng 3 ngày trước · 44 lượt xem
Kế hoạch học tuần 3 tháng 3 năm 2019    Đăng 4 ngày trước · 73 lượt xem
Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa phối hợp với ĐH kinh tế Quốc dân tuyển sinh một số ngành sau    Đăng 14 ngày trước · 447 lượt xem
Kế hoạch tuyển sinh năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa    Đăng 14 ngày trước · 119 lượt xem
Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học năm 2019    Đăng 15 ngày trước · 113 lượt xem
Thông báo tuyển sinh tạo nguồn thạc sỹ đợt I, năm 2019    Đăng 16 ngày trước · 156 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1, tháng 2 năm 2019 và kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2019    Đăng 19 ngày trước · 90 lượt xem
Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về ban hành chương trình giáo dục phổ thông    Đăng 28 ngày trước · 133 lượt xem
Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT-Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ngày 08/10/2018    Đăng 28 ngày trước · 196 lượt xem
Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT- Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ngày 08/10/2018    Đăng 28 ngày trước · 163 lượt xem
Thông tư 14/2018/TT-BGD&ĐT-Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ngày 20/7/2018    Đăng 28 ngày trước · 99 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 02 năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 188 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 01 năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 289 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 19 năm 2019 (khóa thi ngày 12, 13/01/2019)    Đăng 1 tháng trước · 200 lượt xem
Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục hiện nay    Đăng 2 tháng trước · 478 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 18 năm 2019 (khóa thi ngày 05-06/01/2019)    Đăng 2 tháng trước · 262 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2019    Đăng 2 tháng trước · 230 lượt xem
Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018-2019    Đăng 3 tháng trước · 433 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 283 lượt xem
Quy chế làm việc của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa năm 2019    Đăng 3 tháng trước · 489 lượt xem
Quy chế hoạt động trang Thông tin điện tử năm 2019    Đăng 3 tháng trước · 336 lượt xem
Quy chế làm việc của phòng máy tính năm 2019    Đăng 3 tháng trước · 371 lượt xem
Quy chế nâng lương thường xuyên và trước thời hạn năm 2019    Đăng 3 tháng trước · 323 lượt xem
Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa năm 2019    Đăng 3 tháng trước · 287 lượt xem
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019    Đăng 3 tháng trước · 1078 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6   
Hôm nay:
1127
Hôm qua:
1740
Tuần này:
3739
Tháng này:
18122
Tất cả:
933780