Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2017    Đăng 7 ngày trước · 85 lượt xem
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập    Đăng 19 ngày trước · 153 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 11 năm 2017    Đăng 1 tháng trước · 221 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2017    Đăng 1 tháng trước · 68 lượt xem
Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam    Đăng 1 tháng trước · 211 lượt xem
Kế hoạch khảo sát sau bồi dưỡng năng lực tiếng Anh    Đăng 1 tháng trước · 412 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 10 năm 2017    Đăng 2 tháng trước · 337 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017    Đăng 2 tháng trước · 225 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 9 năm 2017    Đăng 3 tháng trước · 471 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017    Đăng 3 tháng trước · 380 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2017    Đăng 4 tháng trước · 194 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 8 năm 2017    Đăng 4 tháng trước · 316 lượt xem
Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017    Đăng 4 tháng trước · 1887 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 7 năm 2017    Đăng 5 tháng trước · 380 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2017    Đăng 5 tháng trước · 328 lượt xem
Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo    Đăng 6 tháng trước · 705 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 6 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 601 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 413 lượt xem
Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý    Đăng 7 tháng trước · 1444 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 548 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 5 năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 668 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 4 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 745 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và phương hướng hoạt động tháng 4 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 517 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 2, tháng 3 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 691 lượt xem
Thông báo tuyển sinh về việc đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT    Đăng 9 tháng trước · 1447 lượt xem
Trang:    1      2      3   
Hôm nay:
278
Hôm qua:
220
Tuần này:
278
Tháng này:
5634
Tất cả:
607135