Kế hoạch học và thi tháng 11 năm 2018    Đăng 8 ngày trước · 71 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 14 năm 2018 (khóa thi ngày 27, 28/10/2018)    Đăng 9 ngày trước · 89 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2018    Đăng 15 ngày trước · 318 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 13 năm 2018 (khóa thi ngày 13, 14/10/2018)    Đăng 28 ngày trước · 223 lượt xem
Thông báo lịch cấp và nhận chứng chỉ Tin học chuẩn theo thông tư 03    Đăng 1 tháng trước · 256 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 12 năm 2018 (khóa thi ngày 29, 30/9/2018)    Đăng 1 tháng trước · 251 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 157 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 10 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 241 lượt xem
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 - 2019    Đăng 1 tháng trước · 171 lượt xem
Thông báo tạo nguồn tuyển sinh năm học 2018-2019    Đăng 1 tháng trước · 296 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 11 năm 2018 (khóa thi ngày 15, 16/9/2018)    Đăng 1 tháng trước · 243 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 10 năm 2018 (khóa thi ngày 08, 09/9/2018)    Đăng 1 tháng trước · 287 lượt xem
Công văn số 3846/Bộ GD&ĐT-GDTX về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX    Đăng 2 tháng trước · 348 lượt xem
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục    Đăng 2 tháng trước · 195 lượt xem
Thông tư số 20/2018-TT-BGD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông    Đăng 2 tháng trước · 186 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 9 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 266 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 136 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 319 lượt xem
Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 4 năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa    Đăng 3 tháng trước · 538 lượt xem
Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 3 năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa    Đăng 3 tháng trước · 409 lượt xem
Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 2 năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa    Đăng 4 tháng trước · 446 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 7 năm 2018    Đăng 4 tháng trước · 631 lượt xem
Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 1 năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa    Đăng 4 tháng trước · 427 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2018    Đăng 4 tháng trước · 194 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 6 năm 2018    Đăng 5 tháng trước · 609 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5   
Hôm nay:
101
Hôm qua:
1095
Tuần này:
5354
Tháng này:
25346
Tất cả:
818914