Kế hoạch học tuần 04 tháng 7 năm 2019 (từ 22/7/2019-28/7/2019)    Đăng 4 ngày trước · 37 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 29 (đợt 10/2019) khóa thi ngày 06-07/7/2019    Đăng 8 ngày trước · 76 lượt xem
Kế hoạch học tuần 03 tháng 7 năm 2019 (từ 15/7/2019-22/7/2019)    Đăng 12 ngày trước · 111 lượt xem
Kế hoạch học tuần 02 tháng 7 năm 2019 (từ 08/7/2019-14/7/2019)    Đăng 18 ngày trước · 69 lượt xem
Kế hoạch học tuần 01 tháng 7 năm 2019 (từ 01/7/2019-07/7/2019)    Đăng 23 ngày trước · 82 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 28 (đợt 9/2019) khóa thi ngày 22-23/6/2019    Đăng 27 ngày trước · 157 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 27 (đợt 8/2019) khóa thi ngày 08-09/6/2019    Đăng 1 tháng trước · 218 lượt xem
Quyết định về việc phê duyệt nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông    Đăng 1 tháng trước · 152 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 26 (đợt 7/2019) khóa thi ngày 25-26/5/2019    Đăng 1 tháng trước · 116 lượt xem
Kế hoạch học tuần 2 tháng 6 năm 2019 (từ 10/6-15/6)    Đăng 1 tháng trước · 127 lượt xem
Kế hoạch học tuần 5 tháng 5 năm 2019 (từ 27/5-02/6)    Đăng 1 tháng trước · 142 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 25 (đợt 6/2019) khóa thi ngày 17-19/5/2019    Đăng 2 tháng trước · 308 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 24 (đợt 5/2019) khóa thi ngày 04-05/5/2019    Đăng 2 tháng trước · 188 lượt xem
Kế hoạch học tuần 4 tháng 5 năm 2019 (từ 20/5-26/5)    Đăng 2 tháng trước · 199 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2019    Đăng 2 tháng trước · 223 lượt xem
Kế hoạch học tuần 2 tháng 5 năm 2019 (từ 06/5-12/5)    Đăng 2 tháng trước · 286 lượt xem
Kế hoạch học tuần 1 tháng 5 năm 2019 (từ 29/4-5/5)    Đăng 2 tháng trước · 241 lượt xem
Kế hoạch học tuần 4 tháng 4 năm 2019 (từ 22/4-28/4)    Đăng 2 tháng trước · 193 lượt xem
Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng    Đăng 3 tháng trước · 1471 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 23 (khóa thi ngày 13/04/2019)    Đăng 3 tháng trước · 412 lượt xem
Kế hoạch học tuần 2 tháng 4 năm 2019 (từ 08/4-14/4)    Đăng 3 tháng trước · 325 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 22 (khóa thi ngày 30-31/03/2019)    Đăng 3 tháng trước · 379 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2019    Đăng 3 tháng trước · 407 lượt xem
Kế hoạch học tuần 4 tháng 3 năm 2019 (từ 25/3-31/3)    Đăng 4 tháng trước · 374 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 21 (khóa thi ngày 16-17/03/2019)    Đăng 4 tháng trước · 348 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6      7   
Hôm nay:
563
Hôm qua:
724
Tuần này:
2036
Tháng này:
16874
Tất cả:
1052753